Truyện tranh 2015-03-06 05:29:08

[TiChuot] Địa ngục biến tướng đồ - Phần 4


Tiếp phần 3

65. ĐIỆN THỨ BẢY LÀ THÁI SƠN VƯƠNG Điện này làm chủ Tiêu Nghiệt Đại Địa Ngục, cái nhân của tội căn này cùng với phía trước tạo tác các nghiệp sát sanh, trộm cắp hoặc tà kiến, tà hạnh, uống rượu, vọng ngữ v…v, mà tơ hào chẳng có tâm sám hối, những tội nhân này, sau khi chết thì đọa vào đại địa ngục này. Cái khổ của ngục này còn khổ hơn ngục trước, lửa thiêu trong ngục chẳng có gián đoạn đến khi nghiệp hết mới được thoát ra, đọa vào ngạ quỉ 300 đời, đọa vào súc sanh 200 đời. Nếu được thân người đối với cha mẹ không sanh lòng kính trọng, không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, đê tiện xấu xí cùng ăn chung với loài chó, tay chân thô liệt, thường nương nhờ kẻ khác mà ăn, thân mạng một đời chẳng có phước đức. Trong kinh nói cảnh địa ngục này bốn phía đều là lửa cháy bừng bừng, thân của tội nhân bị thiêu cháy hết, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, đau khổ vạn phần.

66. BẠT THIỆT XUYÊN ỨC ĐỊA NGỤC Là địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực. Ngọc Chuẩn nói: quen dùng ngòi bút xúi giục thưa kiện hại người, trăm phương quỷ kế điên đảo thị phi, gạt gẫm tiền bạc của kẻ khác, hãm hại người chết hàm oan, sau khi chết thì đọa vào địa ngục này. Xã hội ngày nay dùng ngòi bút làm sự nghiệp, điên đảo thị phi xúi giục người thưa kiện hoặc hăm dọa, gạt gẫm tiền bạc của kẻ khác, thậm chí hãm hại người chết hàm oan, những kẻ tạo nghiệp này sau khi chết đều có ác báo tức là quả báo địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực.

67. ĐỈNH THẠCH TÔN THÂN ĐỊA NGỤC Ngọc Chuẩn nói: đàn bà hung ác, tánh tình dã man, mưu hại kẻ khác đoạt lấy tài sản đều đọa vào địa ngục này, lại còn không tôn sư trọng đạo, không nghĩ cái ơn nuôi nấng, những kẻ hành nghề bất chính cũng đọa vào ngục này.

68. CẨU HÀO LANG ĐẠM ĐỊA NGỤC Là địa ngục chó gặm sói ăn, phàm là tạo thêm chuyện thị phi vì muốn bảo tồn tham quyền, cố vị kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân đều đọa vào địa ngục này. Ngạn ngữ nói: lang tâm cẩu phế, đây là hình dung kẻ hiểm ác chẳng có lương tâm. Hạng người này lúc sanh tiền ăn tiêu phè phỡn một thời, sau khi chết bị chó gặm sói ăn, bộ phận thân thể từng đoạn đoạn tách rời, xương cốt từng khúc tan rã, thật là quả báo khốc liệt thê thảm, không dám nhìn.

69. DU PHỦ ĐỊA NGỤC Là địa ngục dầu sôi, lúc sinh tiền ưa thích dùng dầu chiên xào thịt chúng sanh hoặc thiêu đốt rừng núi, nướng thịt chúng sanh. Sau khi chết đọa vào quả báo này, ngày nay những người khai phá núi rừng, thường hay dùng thủ đoạn thiêu đốt hoặc đốn phá cây rừng. Chẳng những họ phá hoại hoàn cảnh đại tự nhiên, đồng thời cũng hủy diệt hàng ngàn hàng vạn sanh linh hoặc đi ra vùng ngoại ô quét dọn mồ mả, dùng lửa nướng thịt hoặc bởi không lưu ý nữa, rừng cây biến thành nạn cháy rừng. Khiến cho biết bao chúng sanh bị thiêu chết, kẻ tạo tội nghiệp thì đọa vào địa ngục này.

70. BÀNG XƯNG ĐỊA NGỤC Kinh Sở Khởi nói: làm ăn buôn bán mưu lợi không thật thà lừa gạt gian trá đổi lấy tài vật, hoặc cân thiếu, hoặc đo không đủ, hoặc mượn tiền không chịu hoàn trả hoặc âm mưu khiến cho kẻ khác bị phá sản, hoặc trên đường lượm được đồ vật cho là của mình, kẻ đã tạo những tội nghiệp này, sau khi chết thì đọa vào Bàng Xưng Địa Ngục.

71. THIẾT HOÀN ĐỊA NGỤC Là địa ngục hoàn sắt, trong kinh Địa Tạng nói: Trong địa ngục vô gián, tội nhân chịu khổ là khi đói thì ăn hoàn sắt nóng, khát thì uống nước sắt sôi. Lại trong kinh Khởi Thế nói: chúng sanh trong địa ngục nằm trên tấm sắt đốt nóng, lấy kềm cậy miệng ra bỏ hoàn sắt nóng vào trong miệng, bắt đầu cháy từ môi, kế đến lưỡi, cổ họng, ruột non rồi lọt ra ngoài, hoàn sắt nóng vẫn còn đỏ, phải chịu rất nhiều lần như vậy thật là đau đớn. Nhìn thấy quả báo này thê thảm làm sao mà kham nổi.

72. ĐIỆN THỨ TÁM LÀ ĐÔ THỊ VƯƠNG Đô Thị Vương làm chủ Đại Tiêu Nhiệt Đại Địa Ngục, cái khổ của ngục này tất cả không gián đoạn, cho đến hư không thảy đều nóng hừng, lửa cháy thiêu đốt vô lượng trăm ngàn năm không ngừng. Thân của tội nhân lửa cháy hừng hực như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn năm, lấy máu đổ trên thân thiêu nấu cho đến chết, chết rồi lại sống, khi tội nghiệp tiêu hết thì đọa qua ngạ quỉ, súc sanh chịu cái khổ đói khát, chịu đau khổ lẫn nhau, lại trải qua vô lượng trăm ngàn kiếp, muốn được thân người thì giống như rùa gặp lỗ. Khi được sanh làm người thì bần cùng nhiều bệnh, phiền não tâm loạn không ngừng, đoản mạng, đây là quả báo còn dư. Nhìn thấy cái khổ của cảnh địa ngục này còn khổ hơn ngục trước, sở tạo cái tội căn cũng giống như trước, càng nghiêm khắc thì quả báo càng mãnh liệt.

73. CHÁ TỦY ĐỊA NGỤC Là địa ngục đốt tủy, trong kinh Khởi Thế nói: tự làm hoặc dạy người dùng lửa thiêu đốt đồng bằng hoặc dùng lửa thiêu đốt loài chuột và ổ kiến cho đến dùng điện hoặc nhang muỗi giết hại loài muỗi đều đọa vào ngục này. Rất nhiều người vì phương tiện cắt cỏ, thường dùng phương pháp lấy lửa đốt cỏ, nào có biết đâu ở trong cỏ, có rất nhiều những động vật nhỏ ẩn náu dưới đất, ngọn lửa đã thiêu đốt không biết có bao nhiêu sanh mạng, đồng thời bị ngọn lửa thiêu chết ở trong, đây là sát nghiệp rất nặng, không thể không lưu ý, lại có người quét dọn sạch sẽ hoàn cảnh thường dùng thuốc sát trùng giết hại loài kiến côn trùng, nào có biết đâu tội này cũng nặng. Chúng ta có thể cầu nguyện trước ba ngày, nguyện cầu Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ khiến cho những chúng sanh này không bị giết hại. Trong kinh Nhân Quả nói: Thầy thuốc người Mông Cổ không thông y thuật vì bịnh nhân châm chích, khiến cho bịnh nhân bịnh tình càng thêm nặng, sau khi chết cũng đọa vào ngục này.

74. ĐINH BẢN ĐỊA NGỤC Còn gọi là chỉa thép ngục. Lúc sinh tiền không liêm chính, tham ô hối lộ khắc bạc hà hiếp kẻ nghèo nhu nhược, khấu trừ lương bổng, xúi dại thưa kiện v…v, sau khi chết đọa vào địa ngục đóng ván thọ tội.

75. CƯ CHƯỚC ĐỊA NGỤC Là địa ngục cưa chém, lúc sanh tiền gian trá lừa gạt tiền bạc, trộm tiền tài của kẻ khác hoặc không tin chánh pháp, kẻ thường sanh tà kiến thì đọa vào địa ngục cưa chém. Giang hồ thuật sĩ nói láo gạt người, mê hoặc chúng sanh lừa gạt tài sản, đều phải chịu cái khổ cưa chém giống như bửa củi. Chẻ cái thân ra từng đoạn từng đoạn thống khổ không thể tả.

76. THIẾT XÀ ĐỊA NGỤC Là địa ngục rắn sắt. Trong kinh Quán Phật Tam Muội nói: Chúng sanh ngu si hủy báng bố thí, nói rằng bố thí không có phước báo, bảo với tất cả chúng sanh không nên bố thí. Họ nói thí vô nhân cũng vô quả báo, chiêu cảm tội báo này. Phật dạy tài thí được tài phú, pháp thí được thông minh trí huệ, vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu, lại nói nhân quả thông ba đời, trồng thiện nhân được thiện quả, trồng bất thiện nhân được ác quả, nếu như hành thiện không được thiện quả hoặc là hành ác không được ác báo, đều do túc thế còn dư tai họa hoặc còn dư phước báo chưa hết.

77. THIẾT TRẤP ĐỊA NGỤC Là địa ngục nuốt sắt sôi, nhìn thấy cảnh địa ngục này đổ nước sắt sôi vào miệng từ trên xuống dưới, phút chốc toàn thân cháy bừng, thống khổ tiếng kêu bi thảm vang trời. Đây là do lúc sanh tiền đã tạo ác nghiệp chiêu cảm ra như vậy, đặc biệt là khẩu nghiệp tạo tác, chúng ta không thể không chú ý. Khẩu vi họa phước môn, cái miệng là cửa họa phước.

78. HỎA CẨU ĐỊA NGỤC Là địa ngục chó lửa. Tam Pháp Độ Luận nói: Lúc sanh tiền, làm nghề nuôi tằm lấy tơ tằm làm chỉ. A Tỳ Đàm Luận Kinh nói: chiên xào chúng sanh còn sống hoặc nuôi những động vật nhỏ rồi đem cho cọp beo ăn, sau khi chết đều phải đọa vào địa ngục này, chịu lấy chó lửa ăn nuốt và giẫm đạp. Thượng Thiên có háo sanh chi đức, đối với động vật phải có lòng thương bình đẳng.

Hết phần 4
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)