Truyện tranh 2015-03-06 05:23:20

[TiChuot] Địa ngục biến tướng đồ - Phần 2


Tiếp theo phần 1


35. XUYÊN LẶC ĐỊA NGỤC Là địa ngục xuyên sườn. Ngọc lịch nói: Phàm là làm quan bất trung bất liêm không có lòng giúp đỡ dân, hoặc vượt ngục phá hoại mồ mả của kẻ khác, hủy hoại danh dự của người khác, ngụy tạo nhân chứng giúp người giải trừ đính ước hôn nhân. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Ngày nay tự do ngôn luận đã đi đến chỗ không còn nghi kỵ nữa, hủy báng hoặc công kích dẫn đến rối loạn làm họa hại không thể lường được, ảnh hưởng xã hội nguy hại rất lớn hoặc ngụy chứng chuyên làm người chứng minh ly hôn, kẻ phá hoại gia đình của người ta. Sau khi chết đều đọa vào khổ hình trong địa ngục xuyên sườn.

36. TRỪU CÂN ĐỊA NGỤC Là địa ngục rút gân, lúc sanh tiền ưa thích ăn gân của động vật như ưa thích ăn gân bò lại buôn bán bạch phiến á phiện, xúi giục người phạm tội khiến cho họ đọa lạc, đều đọa vào ngục này. Nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân bị trói buộc nằm trên xe sắt bị rút gân ra làm dây để kéo xe, phía sau lại có quỉ tốt dùng roi đánh hối thúc, thống khổ kêu trời. Lại Ngọc Lịch nói: khi gặp cử chỉ yểu điệu của phụ nữ liền nghĩ gian dâm tạo ác không chịu hối cải phóng túng dâm dục vô độ, xúi giục người thối hôn, khuyến khích đàn ông dâm loạn v…v, cũng đọa vào địa ngục này.

37. ĐIỆN THỨ TƯ LÀ NGŨ QUAN VƯƠNG Ngũ Quan Vương làm chủ Hợp Đại Địa Ngục, sự khổ của đại địa ngục này còn khổ hơn hai ngục trước, sự thống khổ vô biên. Tội căn đọa vào địa ngục này là lúc sanh tiền vui thích giết hại trộm cắp tà hạnh tam nghiệp. Nhìn thấy địa ngục này tội nhân bị lửa thiêu đốt toàn thân mắt rơi hỏa lệ. Lệ này là lửa liền thiêu đốt thân đó, người Diêm La lại chẻ mắt ấy ra lại còn lấy lưỡi hái cắt đập dùng kềm sắt nóng banh hậu môn ra nấu chì nóng đổ đầy vào trong thân, bên ngoài lửa thiêu đốt nội ngoại cực nóng thật là đau khổ như vậy trải qua trăm ngàn năm tội nghiệp mới hết. Nếu được sanh làm người thường có chứng bệnh ăn không tiêu hoặc thân thể gầy ốm, tướng mạo xấu xí v…v.

38. YÊU TRẢM ĐỊA NGỤC Là địa ngục chém eo. Lúc sanh tiền giả làm đạo sĩ hoặc giả làm thần thánh làm phép lừa gạt tài sản của chúng sanh. Ngọc chuẩn nói: không kính thiên địa thần minh đều đọa vào ngục này. Đơn giản mà nói phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, không trân quí nguồn nguyên liệu tức là không kính thiên địa. Người thông thường hiện nay chẳng có khái niệm kính sợ thiên địa, có rất nhiều tai nạn thiệt hại, kỳ thật đều do nhân tố của con người làm ra. Thí như khai phá núi rừng nguồn nước đều bị ô nhiễm.

39. BẠT THIỆT ĐỊA NGỤC Là địa ngục kéo lưỡi. Phật dạy: kẻ ưa nói lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, ỷ ngữ hoặc cống cao phỉ báng kinh đạo, đố kỵ người có đức hạnh tài năng, ỷ thế cậy tài khinh người thì đọa vào địa ngục này. Quỉ tốt trong ngục kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt đốt nóng kéo lưỡi đứt đoạn. Sắt nhọn đốt nóng đâm vào cổ họng, khiến cho muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không được. Thống khổ muôn phần không thể tả xiết, cho đến ngàn vạn năm mới hết.
Khi được làm người quả báo nhiều bịnh câm ngọng không thể nói chuyện, nhìn thấy cảnh địa ngục này khiến cho chúng ta được khải thị rất sâu. Tội báo của khẩu nghiệp đích thật là thống khổ thảm thiết.

BẠT THIỆT ĐỊA NGỤC Là địa ngục kéo lưỡi. Phật dạy: kẻ ưa nói lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, ỷ ngữ hoặc cống cao phỉ báng kinh đạo, đố kỵ người có đức hạnh tài năng, ỷ thế cậy tài khinh người thì đọa vào địa ngục này. Quỉ tốt trong ngục kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt đốt nóng kéo lưỡi đứt đoạn. Sắt nhọn đốt nóng đâm vào cổ họng, khiến cho muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không được. Thống khổ muôn phần không thể tả xiết, cho đến ngàn vạn năm mới hết.
Khi được làm người quả báo nhiều bịnh câm ngọng không thể nói chuyện, nhìn thấy cảnh địa ngục này khiến cho chúng ta được khải thị rất sâu. Tội báo của khẩu nghiệp đích thật là thống khổ thảm thiết.

40. PHẤT THANG ĐỊA NGỤC Là địa ngục nước sôi, lúc sanh tiền ưa thích ăn đồ biển. Sau khi chết liền đọa vào địa ngục nước sôi. Ngày nay con người tham ăn vì muốn ăn đồ biển còn tươi, thường đem tôm cá còn sống bỏ vào trong nước sôi. Nhìn thấy chúng nó đau khổ muốn thoát khỏi, nhưng vô phương. Sau cùng thì trở thành món ăn của mọi người, thử nghĩ hưởng thụ chỉ có một thời, tương lai chịu lấy quả báo rất khổ có đáng không. Lại như tội nhân lúc sanh tiền hay thích giết gà, vịt, heo, bò và dê v…v, thường đem chúng nó nhổ lông thiêu sống, còn sống mà nấu nướng, sự đau đớn thảm thiết vô cùng oán hận. Một ngày kia, sau khi chết đều phải chịu lấy quả báo nước sôi. Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng.

41. BÁC BÌ ĐỊA NGỤC Là địa ngục lột da. Kẻ đọa vào địa ngục này lúc sanh tiền đa số làm nghề lột da chúng sanh. Thí như kẻ giết rắn thường hay lột da của nó, cắt thịt và lấy máu tươi của nó hoặc roi vọt ngược đãi chúng sanh, khiến cho da thịt tan rã. Sau khi chết đọa vào địa ngục này, lại dùng ác tâm hiếp đáp ngược đãi người ta giống như lột y phục của kẻ khác, khiến cho người ta đau đớn không kham nổi. Phàm là tạo tác nghiệp này, sau khi chết thì đọa vào địa ngục lột da.

42. HỎA LUÂN XA BĂNG ĐỊA NGỤC Địa ngục này còn gọi là địa ngục xe lửa, phàm là lúc sanh tiền chém chặt chúng sanh, lấy tâm sân hận ngược đãi con cái của chồng trước, kẻ tạo tác tam nghiệp sát đạo tà dâm. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Trong gia đình cốt nhục không thể sống chung với nhau là nhân luân

43. KIẾM THỤ ĐỊA NGỤC Là địa ngục gươm giáo. Trong kinh Khởi Thế nói: địa ngục này cây cao một do tuần, gai nhọn dài 16 tấc, quỉ tốt nắm lấy tay của tội nhân, trèo lên cây kiếm thụ rồi ném xuống, bụng lưng bị gai đâm da thịt đều tan rã là do lúc sanh tiền phong lưu chơi chán rồi bỏ, không chăm lo gia đình, khiến cho phải chịu cảnh khổ nghèo nàn, khổ không muốn sống. Sau khi chết thì đọa vào ngục này. Trong kinh nói: Khi tội nhân thấy cây kiếm thụ phưởng phất như cô gái xinh đẹp, thân rất mềm mại, giỡn cợt vui cười. Tội nhân nhìn thấy sanh lòng ái nhiễm, chạy đến cây kiếm thụ, không ngờ lá cây sắt bén như dao cắt chẻ đến xương tủy, như vậy cắt chẻ toàn thân cho đến rã rời, gió thổi thì sống lại, bắt đầu lại lên cây, muốn gần cô gái ấy nào ngờ cô gái lại ở dưới đất. Cô gái liền nháy mắt mà cất tiếng kêu gọi, do vì nghiệp lực của tội nhân mạnh mẽ, lòng ham muốn hẫy hừng liền chạy theo lại bị lá cây sắc bén đâm vào thân, chặt đứt gân cốt và mạch tủy, như vậy toàn thân bị cắt xẻo. Tội nhân lên cây xuống cây nhiều lần như vậy, đuổi theo chịu khổ, thọ báo thảm thiết như vậy làm sao mà không khiến cho người rùng mình rợn gáy, cảnh tượng quả báo thê thảm. Trong địa ngục đã thấy được là do cái hại của sự dâm dục vô lượng vô biên. Nghĩ lại đời người ở thế gian có bao nhiêu năm, tại sao không lợi dụng cái thân thể này đi làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.

44. XẠ NHÃN ĐỊA NGỤC Là địa ngục mù mắt. Kinh Luật nói: Lúc sanh tiền, lấy ác tâm ác nhãn đối đãi với cha mẹ, đây là đại bất hiếu. Thử nghĩ đời người khi đến tuổi xế chiều như ngọn đèn trước gió, con cái đối với mình bất hiếu như vậy làm sao mà không đau lòng.
Bá thiện hiếu vi tiên, chữ hiếu là cái gốc của sự làm người, gia đình là nền tảng của sự giáo dục, chúng ta có thể hiếu thuận tức là con cái học tập noi theo cái gương tốt nhất, bởi vì ngày nay nền giáo dục không coi trọng giáo dục đạo đức, trẻ con từ thuở nhỏ chỉ biết đi học, không biết cảm ân, càng không biết thể hội sự nuôi nấng dạy dỗ cực khổ của cha mẹ, hiện nay đứa trẻ sau khi ra đời, cha mẹ đem tất cả thứ tốt nhất đều cho nó. Từ thuở nhỏ được nuông chiều thương yêu, khi trưởng thành thì nó tự nhiên ngũ nghịch bất hiếu là ai tạo thành. Tam tự kinh nói: Dưỡng bất giáo, phụ chi quá là nuôi không dạy lỗi của cha. Từ thuở nhỏ không dạy, quả báo của tương lai tức là nó bất hiếu. Kinh lại nói: Tội nhân ở địa ngục này tiêu nghiệp hết, nếu được thân người, quả báo là mù mắt lưng gù, thọ mạng ngắn ngủi, kẻ đọa vào ngục này vĩnh viễn ở trong tối tăm, cho dù được thân người cũng vô phương thấy được ánh sáng.

45. KÍCH TẤT ĐỊA NGỤC Là địa ngục đâm đầu gối. Ngọc chuẩn nói: Lúc sanh tiền, chiếm lấy tổ nghiệp tạo lời thị phi, kẻ làm mâu thuẫn giữa anh em tranh tụng. Sau khi chết thì đọa vào địa ngục này, xã hội ngày nay con cái vì tranh đoạt tài sản, trở mặt thành thù, bỉ thử đều như vậy. Lúc con cái được kế thừa tổ nghiệp, phải nên lấy tâm cảm ân, cẩn thận lễ táng truy niệm tổ tông đem lời dạy của tổ đức phát dương quang đại mới đúng.

46. ĐIỆN THỨ NĂM LÀ DIÊM LA THIÊN TỬ Diêm La Thiên Tử làm chủ Kiếu Oán Đại Địa Ngục là địa ngục kêu la, cái tội đọa vào địa ngục này là do ưa thích sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu v…v. Cái khổ của ngục này còn khổ hơn ngục trước, tội nhân thọ lấy tội báo này, tiếng khóc kêu la thảm thiết vang trời, cho nên gọi là địa ngục kêu la. Sau khi tội báo thọ hết lại được thân người thường bị chứng bịnh phong huyết hoặc sanh bần cùng hoặc sanh ác quốc, tội nhân áp giải đến đây đại để đã trải qua các địa ngục trước chịu tội đã lâu, nếu tội chưa tiêu hết. Nếu tội đã tiêu hết thì đưa đi vãng sanh hoặc lại chịu nghiệp luân hồi. Kẻ tội nặng sau khi đưa lên Vọng Hương Đài lại đày qua các ngục khác đều phải chịu tội tiêu nghiệp.

47. Trên Vọng Hương Đài tám trăm dặm, toàn là kẻ chấp mê chẳng ngộ, đã bước lên Vọng Hương Đài quay đầu trông mong thân nhân cách biệt mắt nhìn xa xôi từng màn từng màn hiện ra khiến cho người đau lòng sót xa.

Trên Vọng Hương Đài tám trăm dặm, toàn là kẻ chấp mê chẳng ngộ, đã bước lên Vọng Hương Đài quay đầu trông mong thân nhân cách biệt mắt nhìn xa xôi từng màn từng màn hiện ra khiến cho người đau lòng sót xa.

Trên Vọng Hương Đài tám trăm dặm, toàn là kẻ chấp mê chẳng ngộ, đã bước lên Vọng Hương Đài quay đầu trông mong thân nhân cách biệt mắt nhìn xa xôi từng màn từng màn hiện ra khiến cho người đau lòng sót xa.

48. Thí như nhìn thấy gia thế thay đổi, đạo phong không còn.

49. Hài cốt chưa nguội chủ nợ đến bức ép thanh toán nợ nần.

Hết phần 2
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)