Khoa học - Lịch sử 2010-12-13 09:02:00

Các phương pháp điều chế trong thông tin vệ tinh


Phương pháp điều chế ASK ( biên độ):
Phương pháp điều chế ASK cho phép tái tạo tín hiệu ASK dạng sin với 2 biên độ. Biên độ ASK phụ thuộc vào giá trị bit dữ liệu .
+ DATA=1 điều khiển khóa K đóng, ASK nhận được ở lối ra chính là sóng mang truyền qua, có biên độ bằng biên độ sóng mang.
+ DATA = 0 điều khiẻn khóa K mở, sóng mang không truyền qua được, ASK có tín hiệu bằng 0.
Phương pháp giải điều chế:
điop sửa dạng–> bộ lọc filter–> sửa dạng former–> data
+ t/h được tách trực tiếp, sau đó qua bộ lọc thông thấp vs qua mach sửa dạng xung

Phương pháp điều chế FSK (tần số) :
Phương pháp điều chế FSK cho phép tái tạo tín hiệu FSK dạng sin với 2 tần số, giá trị của FSK phụ thuộc vào giá trị bit dữ liệu.
- Khi sử dụng biểu đồ a :
+ DT=1 : khóa k ở vị trí nối sóng mang tần số F1 với lối ra FSK
+ DT=0 : khóa k ở vị trí nối sóng mang tần số F2 với lối ra FSK
- Khi sử dụng sơ đồ b :
+ DT=1 : sử dụng máy phát điều khiển bằng điện thế VCO uéng với trạng thái 0 hoặc 1 của dữ liệu, VCO sẽ phát 2 tần số F1 vs F2 tương ứng
- Khi sử dụng sơ đồ c : sử dụng các bộ chia với các hệ số chia khác nhau, M vs N. Dữ liệu bit sử dụng để điều khiển chọn hệ số .
+ khi DT =1: bộ chia có hệ số chia N. tạo xung ra có tần số F1= Fclock/N
+ khi DT =0 : bộ chia có hệ số chia M, tạo xung ra có tần số F2
Phương pháp điều chế PSK (pha) :
Sơ đồ tái tín hiệu tín hiệu PSK dạng sin với 2 giá trị pha, tùy thuộc giá trị bit dũ liệu
+ DT=1 : sóng PSK cùng pha với sóng mang
+ DT=0 : sóng PSK ngược pha với sóng mang
Sơ đồ điều chế thường được thực hiện trên bộ nhân sóng mang với dữ liệu bit
Giải điều chế:
sóng PSK->(x) bình phương sóng->PLL->delta phi->:2->x->filter->former->data
—————————————–>
Sơ đồ gồm bộ tái lập sóng vs bộ nhân
+ bộ tái lập sóng mang: bình phương sóng để chuyển các tín hiệu khác pha về cùng một pha. Vòng giữ pha PLL phát lại nhịp với f=2f sóng mang. Bộ dịch pha deltaphi dùng để hiệu chỉnh pha. Bộ chia 2 để đưa tần số tín hiệu tái lập về bằng tần số sóng mang
+ Bộ nhân tín hiệu thực hiện nhân sóng điều chế 2-PSK với sóng tái lập.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)