Ảnh - truyện vui 2012-07-04 08:11:24

vãi cả tam quốc !!!!


  [*][indent]

  Lưu Bị (chúa Thục - Chiêu liệt hoàng đế) Gia Cát Lượng (ngoại hiệu là Vũ Hầu) Quan Vũ (tự Quan Vân Trường) Trương Phi (tự Dực Đức) Triệu Vân Mã Siêu Hoàng Trung Hoàng Cái (tự Công Phúc) Bàng Thống Bàng Đức Chu Du (ngoại hiệu là Mĩ Chu Lang) Chu Thái Lã Bố (hay Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên) Đổng Trác Tư Mã Ý (tự Trọng Đạt) Tào Tháo Tào Phi (tự Tử Hoàn) Tào Nhân Thái Sử Từ Trương Liêu

  Trương Giác (cầm đầu Hoàng Cân - Giặc khăn vàng)

  Từ Hoảng

  Tôn Kiên

  Lữ Mông

  Hứa Chử

  Điển Vi

  Hạ Hầu Đôn

  Hạ Hầu Uyên

  Viên Thiệu

  Trương Cáp

  Tôn Sách

  Tôn Quyền

  Quan Bình

  Mạnh Hoạch

  Khương Duy

  Lục Tốn

  Cam Ninh

  Lỗ Túc

  xinh ko mấy ku 3adore3
  [/indent]


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)