Internet 2011-01-22 09:14:44

chọn lấy 1 chữ kí kí tự nào :X


………*.*.*…………..*.*.*…………….* .*.*…………..*.*.*…….
….*.*……..*.*…*.*………*.*…….*.*…. ….*.*…*.*……..*.*…
…*.*…………..*……………*.*…..*.*… ………..*…………..*.*.
……*.*……..Me…………*.*………..*.*.. …….You………… *.*
………*.*………………*.*…………….. .*.*……………….*.*…
……………*.* . * . *.*………………………*.* . * . *.*………
…………………*.*…………………….. .. …………*.*……………….


_______________$$$$
______________$$$$$$$
______________$$$$$$$$_____$_$_$
_______________$$$$$$$____$$$$$$
________________$$$$$$$____$$$
________$__$_$____$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$___$$$$$$$$$$
__________$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$$$$$
____________________$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
_________________$$$$___$$$$$______$$$$ <—– Eidechse
_________________$$$_____$$$$$____$_$_$
_______________$$$$_______$$$$
________________$_$_$_____$$$$
__________________________$$$$
_____________$$$$$$_______$$$$
___________$$______$$_____$$$$
__________$$$______$$_____$$$
___________$$_____$______$$$
____________$$__________$$$
______________$$$___$$$$$
________________$$$$$_________$$$$$$$$_______$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$$$
________________$$$$$$$$$
__________________$$$$$
____________________$
[email protected]@@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@
____@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@[email protected]@@@
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@
[email protected]@@@@[email protected]@@@[email protected]@[email protected]@@@@
_____*yêu*__*yêu*____*yêu*___*yêu*______ ___*yêu*______*yêu*_*yêu*_______*yêu*___ __*yêu*__________*yêu*__________*yêu*___ __*yêu*________________________*yêu*____ ___*yêu*________*_LoveS_*_____*yêu*_____ ____*yêu*____________________*yêu*______ ______*yêu*________________*yêu*________ ________*yêu*____________*yêu*__________ __________*yêu*________*yêu*____________ ____________*yêu*____*yêu*______________ ______________*yêu**yêu*________________ ________________*yêu*___________________


**********(¨`·.·´¨)***********
******(¨`·.·´¨).¸..(¨`·.·´¨)******
**(¨`·.·´*·. ¸.·´ ** `·.¸.·´ `·.·´¨)**
* *`·.¸.· Dung * Quynh .¸.·´* *
*******(¨`·.·´¨)(¨`·.·´¨)********
********`·.(¨`·.·´¨)..·´*********
***********`·.¸.·´************

**********(¨`·.·´¨)**********
******(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)******
*(¨`·.·´`·. ¸.·´***`·.¸.·´`·.·´¨)*
**`·.¸.·´ *i Love You!*`·.¸.·´**
*******(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)*******
********`·.¸(¨`·.·´¨)..·´********
************`·.¸.·´************

``````````````````````'_/_
``````````````````````>_<<br> ``````````````````````/```.
`````````````````````.'`'`o`
````````````````````(`()``@`'.
```````````````````.-'``*_.-'-;
`````````````````.'`0`Q``()``-.
````````````````/`@```o`.`*``)
`````````````````-…-""-````'-~'`

```````````````_.'```Q`*```0```@`-.
`````````````.'````o```.`````*````'-.
````````````/`@`````.___.~-'`````()```
```````````(````()````*````Q'.__Q```*.'
````````````'-.-'``–._``@```````````-.
``````````_.-'```@``````__.-'~'-.``@```-.
````````.'````*````..-'```````o````````0``)
```````/``0.-~-._```````0``*````_.~-.*__.'
```````'._```````()``'-.____.-'Q`````.`'-.
``````````;–'`Q```*`````````*`````o````@`'-.
```````.-'`*```'.___`..~`-`.````0`````()```Q`'.
``````/`@````o```````*```````_.''~.._____.–'`-.
`````'-.___Q```.``0`````()`````@``*````@`;_*8*_
`````.':.```'c___c```.___.-~``Q``o`.=..=.`'``|`\`|
````/.``':.``/.`.``0```````@``_____((-/-))__|\`\'|
```;`':.```:._T_/:`_______`|-__———–||——|`\`|
```|.``':.``/``````'||__||__'|_/```````''||````|`\`|
````:.``':(/`````)`|""``|____|```````''||````|\`\'|
`````'::.__'/';—–;'`(=)==(=)==(=)"""""~~"""""|`\`|
`````````()/````()``LLLL OOOOOO VVVV VVVV EEEEEEEEEE
LLLL OOOO OOOO VVVV VVVV EEEE
LLLL OOOO OOOO VVVV VVVV EEEE
LLLL OOOO OOOO VVVV VV EEEE
LLLL OOOO OOOO VV VV EEEEEEEEEE
LLLL OOOO OOOO VV VV EEEE
LLLL OOOO OOOO VVVVVV EEEE
LLLL OOOO OOOO VVVVVV EEEE
LLLLLLLLLL OOOOOO VVVVVV EEEEEEEEEEEEKhông thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

_____*yêu*__*yêu*____*yêu*___*yêu*______ ___*yêu*______*yêu*_*yêu*_______*yêu*___ __*yêu*__________*yêu*__________*yêu*___ __*yêu*________________________*yêu*____ ___*yêu*________*_LoveS_*_____*yêu*_____ ____*yêu*____________________*yêu*______ ______*yêu*________________*yêu*________ ________*yêu*____________*yêu*__________ __________*yêu*________*yêu*____________ ____________*yêu*____*yêu*______________ ______________*yêu**yêu*________________ ________________*yêu*___________________

đóa

[email protected]@@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@[email protected]@@@
[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@[email protected]@
[email protected]@@@@[email protected]@@@[email protected]@[email protected]@@@@ @ryta

3blur3 3blur3 3blingeye3 3aha3 đẹp nha ! nhung dau mat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề cùng mục


___ __, ____ ___, Me, 0, LLLL OOOO OOOO, Dung Quynh, _____ ____, i Love You, 0 Q, 0 _,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)