Nghệ thuật - blog 2012-09-27 07:02:18

=]]z A E dung vao bai` hoc cua thot thoi =]]z


[justify][/justify]

[justify]1. Các chức năng của hệ QTCSDL.[/justify]

[justify]Một hệ QTCSDL có các chức năng cơ bản sau:[/justify]

[justify]a) Cung cấp môi trường tạo lập CSDL[/justify]

[justify]Một hệ QTCSDL phải cung cấp một môi trường cho người dùng dễ dàng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc trên dữ liệu. Để thực hiện được chức năng này, mỗi hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.[/justify]

[justify]b) Cung cấp cách cập nhật và khai thác dữ liệu[/justify]

[justify]Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay tìm kiếm, kết xuất thông tin được gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu.[/justify]

[justify]Thao tác dữ liệu gồm: [/justify]


    [*]Cập nhật (nhập, sửa, xoá dữ liệu);
    [*]Khai thác (tìm kiếm, kết xuất dl).
[justify]c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào dữ liệu[/justify]

[justify]Để góp phần đảm bảo được các yêu cầu đặt ra cho một hệ CSDL, hệ QTCSDL phải có các bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ sau:[/justify]

[justify]· Đảm bảo an ninh, phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép.[/justify]

[justify]· Duy trì tính nhất quán của dữ liệu;[/justify]

[justify]· Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời để bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn và tính nhất quán;[/justify]

[justify]· Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm; [/justify]

[justify]· Quản lí các mô tả dữ liệu.[/justify]

[justify]2. Hoạt động của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.[/justify]

[justify]Hệ quản trị CSDL có hai thành phần chính:[/justify]

[justify]· Bộ xử lí truy vấn (bộ xử lí yêu cầu).[/justify]

[justify]Có nhiệm vụ tiếp nhận các truy vấn trực tiếp của người dùng và tổ chức thực hiện các chương trình ứng dụng. Nếu không có bộ xử lí truy vấn thì các chương trình ứng dụng không thể thực hiện được và các truy vấn không thể móc nối với các dữ liệu trong CSDL.[/justify]

[justify]· Bộ quản lí dữ liệu:[/justify]

[justify]Có nhiệm vụ nhận các yêu cầu truy xuất từ bộ xử lí truy vấn và nó cung cấp dữ liệu cho bộ truy vấn theo yêu cầu và tương tác với bộ quản lí tệp của hệ điều hành để quản lí, điều khiển việc tạo lập, cập nhật, lưu trữ và khai thác dữ liệu trên các tệp của CSDL;[/justify][justify] [/justify]
Hình 12: Sự tương tác của hệ QTCSDL


[justify]* Hoạt động của hệ QTCSDL:[/justify]

[justify]Khi có yêu cầu của người dùng thông qua trình ứng dụng chọn các truy vấn đã được lập sẵn, hệ QTCSDL sẽ gửi yêu cầu đó đến Bộ xử lí truy vấn, có nhiệm vụ thực hiện và thông qua bộ quản lí dữ liệu yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa thông tin cần thiết. Các thông tin tìm thấy được trả lại thông qua bộ quản lí dữ liệu và chuyển đến bộ xử lí truy vấn để trả kết quả cho người dùng.[/justify]

[justify]IV. Củng cố và luyện tập.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)