Ảnh - truyện vui 2012-01-12 14:25:57

Việt Nam allways numberone !


[justify][size=5]

[/size]
[size=5]Algeria[/size][size=5]
[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]

[/size][size=5]
[/size][size=5]Australia
[/size][size=5][/size][size=5]Austria[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Bahrain[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Belgium[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Brazil[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Canada[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Chile[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]China[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Colombia[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Czech Republic[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Finland[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]France[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Germany[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Greece[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Holland[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]India[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Indonesia[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Iran[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Israel[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Italy[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Japan[/size][size=5][/size][size=5]Kenya[/size][size=5]


[/size][size=5]Serbia[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Mexico[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Nepal[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]New Zealand[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Norway[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Pakistan[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Peru[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Poland[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Poland[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Portugal[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Romania[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5][/size][size=5]Russia[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Serbia[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]South Korea[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Spain[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Sweden[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Switzerland[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Taiwan[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Turkey[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Ukraine[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]USA[/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]


[/size][size=5]Và ………………..Vietnam [/size][size=5]
[/size][size=5][/size][size=5]

Việt Nam mình vẫn là đẹp nhất

[/size]

[size=5]
[/size]

[size=5]
[/size]

[size=5]ai không xem hết mà kéo 1 mạch xuống cuối luôn thì thank's đê :D[/size]

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)