Ảnh - truyện vui 2012-09-03 01:01:45

truyện hài cho 1 ngày mới


[justify]rong gi[/justify][justify]ờ[/justify][justify]h[/justify][justify]ọ[/justify][justify]c, cô giáo mu[/justify][justify]ố[/justify][justify]n phát tri[/justify][justify]ển[/justify][justify]trí t[/justify][justify]ưở[/justify][justify]ng t[/justify][justify]ượ[/justify][justify]ng và kh[/justify][justify]ả[/justify][justify]năng c[/justify][justify]ả[/justify][justify]m nh[/justify][justify]ậ[/justify][justify]n c[/justify][justify]ủ[/justify][justify]a h[/justify][justify]ọ[/justify][justify]c sinh nh[/justify][justify]ỏ[/justify][justify]tu[/justify][justify]ổ[/justify][justify]i; cô đ[/justify][justify]ư[/justify][justify]a ra m[/justify][justify]ấ[/justify][justify]y câu h[/justify][justify]ỏ[/justify][justify]i nh[/justify][justify]ư[/justify][justify]sau:[/justify][justify]- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và r[/justify][justify]ấ[/justify][justify]t là c[/justify][justify]ứ[/justify][justify]ng?
- Bê tông[/justify][justify]ạ[/justify][justify]!
Cô giáo:
- Gi[/justify][justify]ỏ[/justify][justify]i quá. Nh[/justify][justify]ư[/justify][justify]ng mà nó còn có th[/justify][justify]ể[/justify][justify]là nh[/justify][justify]ự[/justify][justify]a đ[/justify][justify]ườ[/justify][justify]ng n[/justify][justify]ữ[/justify][justify]a, th[/justify][justify]ế[/justify][justify]còn cái gì màu vàng, và[/justify][justify]ở[/justify][justify]trên cánh đ[/justify][justify]ồ[/justify][justify]ng?
- Con bò[/justify][justify]ạ[/justify][justify]!
- Đúng r[/justify][justify]ồ[/justify][justify]i! Nh[/justify][justify]ư[/justify][justify]ng còn có th[/justify][justify]ể[/justify][justify]là đ[/justify][justify]ố[/justify][justify]ng r[/justify][justify]ơ[/justify][justify]m n[/justify][justify]ữ[/justify][justify]a,
Vova l[/justify][justify]ẩ[/justify][justify]m b[/justify][justify]ẩ[/justify][justify]m, t[/justify][justify]ừ[/justify][justify]phía cu[/justify][justify]ố[/justify][justify]i l[/justify][justify]ớ[/justify][justify]p:
- Hmmm…
Cô giáo:
- Em đ[/justify][justify]ứ[/justify][justify]ng lên ngay.[/justify][justify]Vova:
- Th[/justify][justify]ế[/justify][justify]em h[/justify][justify]ỏ[/justify][justify]i m[/justify][justify]ộ[/justify][justify]t câu đ[/justify][justify]ượ[/justify][justify]c không?
Cô giáo th[/justify][justify]ậ[/justify][justify]n tr[/justify][justify]ọ[/justify][justify]ng:
- Em th[/justify][justify]ử[/justify][justify]nói đi!
- Th[/justify][justify]ế[/justify][justify]cái gì tr[/justify][justify]ướ[/justify][justify]c khi cho vào mi[/justify][justify]ệ[/justify][justify]ng thì nó c[/justify][justify]ứ[/justify][justify]ng, th[/justify][justify]ẳ[/justify][justify]ng và khô ráo, còn sau khi ra kh[/justify][justify]ỏ[/justify][justify]i mi[/justify][justify]ệ[/justify][justify]ng thì nó m[/justify][justify]ề[/justify][justify]m nhũn, cong queo và[/justify][justify]ướ[/justify][justify]t nhem?
Cô giáo đ[/justify][justify]ứ[/justify][justify]ng ph[/justify][justify]ắ[/justify][justify]t d[/justify][justify]ậ[/justify][justify]y, m[/justify][justify]ặ[/justify][justify]t đ[/justify][justify]ỏ[/justify][justify]b[/justify][justify]ừ[/justify][justify]ng, ti[/justify][justify]ế[/justify][justify]n th[/justify][justify]ẳ[/justify][justify]ng đ[/justify][justify]ế[/justify][justify]n tát r[/justify][justify]ấ[/justify][justify]t kêu vào m[/justify][justify]ặ[/justify][justify]t Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng r[/justify][justify]ồ[/justify][justify]i! Nh[/justify][justify]ư[/justify][justify]ng nó cò[/justify][justify]n có th[/justify][justify]ể[/justify][justify]là k[/justify][justify]ẹ[/justify][justify]o cao su n[/justify][justify]ữ[/justify][justify]a![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)