Ảnh - truyện vui 2012-01-25 00:16:17

Troll.................


‎` ` ` ` ` ` ` ` __ggggggggggggµµ___ ` ` `` ``` ``` ``
` ` ` ` ` ` …gg₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫gµµ_ ` ` ` ` ` `
` ` ` ` `_µ₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫[_ ` ` ` ` `
` ` ` `g₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫$… ` ` `
` ` _ g₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫&_ ` ` `
…_₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫$#FF4₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫E… ` `
ʹ$₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫#™¯ ` ` ` ` ʹˆ75₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫#```
›₫₫₫₫₫₫#FF™ˆ… ` `` ``` ``` ``₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫¾```
ʹ''š₫₫₫F… ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ]₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫¾ ``
` ʹ']₫F ` …_ ` '_µ~``` ``` ``` ```'''₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫# `
` `₫™ »ʹʹˆ÷4rˆµgµg_… `` ``` ``` `ˆ₫₫₫₫₫₫₫₫R'>+›₫…
` `₫[ ʹ'_g₫[`'[ ʹR88₫₫₫₫₫₫$µµ… ` ` ` `''₫₫₫₫₫#¯r… ` ʹʹA`
` …''µ₫₫₫F ʹ(ʹ… ` ` ʹ¯''''''¯¯''''¾']''… ` ` …]₫₫₫™ ` __ `__$
` `]₫₫₫[ɷ_ `… `… `y₫gpµµq5™… ` ` …'''™… ` `΅ ` `[['[
` `₫₫™ ___]$L `h `r™…`µrˆ… ``` ``` ``` ```ʹY`…gA$`
` …'[ _g#'¯''''}'L ` ` `¯'''''… ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ʹ[> … ʹ'™
` ` `''[/~~ʹʹ#7```````````` ``` ``` ``` ``` …… ` ʹƒ…`
` ` …'['… ʹƒ`'F ` ` …=›_ʹ'»… ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` …µ='₫[ ` `
` ` `F ` ʹ/`'# ` ` __… ƒ ```''… ` ` … ` … ` ` ` …[ `₫F``
` ` `[ ` ›' `‼'+ ` r¯ `… ` ` ` `ʹL … ʹ'[ ` ` ` `` ``c[`₫b ```
` ` `ʹL …'/… ` …__~=gggggµ_ ʹr'[ `'[ ` ` ` ` ` ` cL'₫[ ` ``
` ` ` `` [ ` µ₫[µµ#''[''F ][][][]₫r[1`ƒ ``` ``` ```[rA` ```
` ` ` ` 'ʹL ¾ʹr₫$YL₫µg₫₫₫₫₫$#`rLr™``````````$r… ` ``
` ` ` ` …ʹ'C ʹ'Q{'š₫₫]][[$#rˆµ……L … ` ` ` ` ``` rF$`````
` ` ` ` ` ` '¯_ ''s¿__µɷ~=''… …'['/ ` ` ` ` ` ` ` r¯ ʹ'r ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ʹʹ'LʹL … ` ` ` ``…ƒ' 'F ` ` ` ``` `ƒ… ` rg ` ``
` ` ` ` ` ` ` ` ʹ['… ` ` ` ` ` … …… ` ` ` ` ` 'F ` ` `… ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ʹ'[ ` ` ` ` ` ` …#``````````` ``` ```
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

troll face 3crisp3……….

meme yaoming , kết cái này nhất :x

Ảo wá……………………………………… 3crisp3

k cần phải giới thiệu âu. hi hi

@vldmlulanop: pạn zóg mjnh` áh ;))

Chủ đề cùng mục


F ʹ, ʹ ʹ,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)