Ảnh - truyện vui 2012-04-24 13:38:23

Thằng này tên gì ?????????


[size=5]Ai đặt tên cho thằng này với[/size] 3crisp3

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#3253321 0
Pikacu……. 3crisp3

picaku 3crisp3 3crisp3 pi ca ku

Sôn Gô Chu ….. 3congratz3

#3253493 0
Picachu + Soonguku = PicaSoncagucuku 3crisp3

Pica Sayda………. 3crisp3 3crisp3

Sôn gô kachu ……………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

PI CA SÔN GO CHU do la ten dep nhat liek cai

bikachu lên sayda lúc nào thế 3blur3 3blur3

#3253686 0
em xin it keng các bác ơi!!!! 3congratz3

Pikaju lever 3 3crisp3

#3253798 0
PiKu xayza cấp 3……………………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

ChuKuDich 3curse3 3curse3……………..

#3253909 0
pé này chắc tiến hóa cấp 10 rồi 3crisp3

tình hình có rất nhiều tên nhưng ko biết chọn tên nào đây 3ahhyes3

#3253996 0
đặt là Chu ku 3crisp3

#3254019 0
pika suku nghe được đây 3crisp3 3crisp3

PiCu-SuKU-Sayda……………. 3crisp3

Cu Chu …………….. 3adore3

picagochu ………………… 3crisp3 3crisp3

quái thú 6 zú 3crisp3

song pi troll 3crisp3 khôg bàn cải gì nủa 3curse3

3curse3 Siêu xay bi

#3254319 0
Sôn gô pi ka ku … cái này là người của hành tinh Siêu Xoay Sở 3be_eaten3

#3254335 0
Và đáp án chuẩn cho cái tên của E nó: sinaohu 3aha3 3aha3

Chu Là Cu………………………. 3crisp3 3crisp3

Pi Ka chu + Son Go Ku =>Son Ka Mon 3aha3 3aha3 3aha3

3ahhyes3……….PiChu ĐicKu……….ok

#3254713 0
PIKALOT…….. 3curse3

picaguku…………………. 3crisp3 3crisp3

đó là piku………..3aha3 3aha3 3aha3

sonpika chukucu ………………………………….. 3crisp3

vãi chu + vãi ku……………………3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#3255233 0
nhưng nhiều người nhìn vào nó rồi ồ lên :" woa ~~ kia là …..phô tô shốp" 3crisp3 3crisp3

SônKagôchu……Chưởng:KamêPikaPika…….. 3crisp3 3crisp3

songopika 3crisp3 chắc luôn . chuẩn cmnr

PichuKu XayDa KaKaChu 3crisp3b 3crisp3

#3255347 0
THẰNG NÀY CÓ TÊN LÀ : SONPI HAI CON KU

#3255368 0
GoChu :)) 3blingeye3……………

siêu xay da Pi go chu

#3255492 0
sju….bj….ka…sayku 3congratz3

#3255545 0
pica sayda :)),….. 3crisp3

SÔNGÔ PIKA…..!!!
3crisp3

sôn ca chu…….. 3crisp3

bi ka sôn gu chu 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3curse3………….

pika saya…………………… 3crisp3 3crisp3 3crisp3

3crisp3 3crisp3
PiCaSụcKu !!!!!!!!!!!!!!!!

PiGoChu……………………………… 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Pi sôn ku 3crisp3 3crisp3
Các thành viên gửi bài thiếu văn hóa, vi phạm nội quy diễn đàn sẽ bị khóa nick không cần báo trước.

Vãi mấy kụ quá 3ahhyes3 từa lưa tên biết cái nào đúng ? 3crisp3

tên này chuẩn nè các bác: Chu Hai Ku Xây Sát Da (Chuhaiku XaySatDa)
với tuyệt kỹ cực khủng: Pika Pika no kame!
3crisp3 3crisp3

em thấy kết hợp giữa tên
pi ka chu
sôn gô ku
>>>>pikaku
3congratz3

Sơn con cu……………………………… 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3………..

#3258997 0
tên nó thì chưa bít,nhưng chắc chắn nó là kết quả của 1 quan hệ bừa bãi!!!chắc lun!!!
3bathing3

CHIM ĐANG SUN, SOI JUN KIM,XĂM THỦNG BẢO VAN HỎNG, LAO THẲNG PHI RA BIỂN,
KIM KHÂU QUẦN, IVAN KU TO NHƯ PHÍCH…..

#3259115 0
cu ta xay da mi.hihihi

Siêu Xay DA Pikachu ………. 3bye3

……………………………………………… 3ahhyes3
thế nó là con của ai với ai 3crisp3

chu ku………………….. 3crisp3 3crisp3

#3259752 0
pikachu + sôngku= sungcu 3ahhyes3, nguy hiểm vl

típ 1 vài cái tên nữa đi chứ , anh em việt dê sáng tạo mà 3bathing3

Xayza pi chu 3bored3

pica sieu saiya son go chu 3crisp3

Pi-ka-cu =))
Sôn-ka-chu :))
Chu-ka-pi
Pi-Chu-Gôn =))
đấy , 3crisp3 mời anh chọn 3crisp3 3crisp3

sai bét Pika-lốt(pikachu + kaka-lốt = Pika-Lốt)……………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Chu K 3adore3ô Dích Chích Dô Ku

Sôn Ka Chu……………… 3crisp3

con này là rai-ku 3aha3 3aha3 3aha3

piZa cap 3 !^^ 3aha3

#3263766 0
CU điện Vàng 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3……………………..

sôn cu chu 3crisp3 ………………………………………………..

#3264144 0
sayda kachu 3congratz3…………..

PiChuKu 3ahaa3 ……………………..

picasuper saiya 3blur3 3blur3 ảnh độc thật :))

chac la SAY KU CHU wa haha

nó có tóc ……. 3ahh3 3ahh3

PiKu Cason …………..

seper chucu…………. 3crisp3 3crisp3

#3267489 0
Su du ku pi ca chu…

Pikachu - Sumpơcu . Lai dốg àk 3aha3

#3268346 0
Siêu xayda Pikaku 3ahaa3

siêu xaya pi…..ku…….chu……chu…… 3curse3
gọi tắt là ku………chu………chu……. 3curse3

Chu Cu Sa Ya – Tên chính xác nhất nè ………………………………….. 3crisp3

#3268846 0
Cu ku ………………………………………
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Rai chu say da ……….. 3crisp3

Sôn Chu ……………….. 3congratz3

#3269572 0
3curse3 KachuSayku 3crisp3
3crisp3 tên đẹp phét

sonpi…………….

#3269605 0
Piku……………….

sốn cả bi cả cu (sonkapikacu) ………………….. 3crisp3

Sao có mấy thằng dislike lung tung thế 3big_love3

#3269712 0
Maria Ohara………………… 3curse3

PIKASONGOCHU ==>chuẩn k 3crisp3 3crisp3

Sôn Gô Ka Chu…. 3ahhyes3

chuột cống xiđa cấp 3 3congratz3 3congratz3 3con

#3269797 0
Siêu xay da Pờ ca cờ 3crisp3

cho em keng với 3blingeye3

pikaditcu………………… 3crisp3 3crisp3 3crisp3

pj ka say ku………………………… 3ahhyes3

kakuchu………………. 3crisp3 3crisp3

Sun Ca Ku.. ( Sun cả ku)…………………… 3ahhyes33ahhyes33ahhyes3

#3269961 0
Chu Ku moi dung 3crisp3….

CaChuGoKu ……………………. 3bored3……………

songochu chu' ji` nua~

nhjn` no' that. la` vaj~

3blur3 3blur3 3blur3

Pi Ca Xay Da Cu 3crisp3

dac no ten co sucuchu kakakaa…………………………………. 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

………………………………………………………………………………………..

#3270125 0
pica sôn gô chu………. 3crisp3

tớ thích đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3ahaa3 3ahaa3

:))~,thằng này chắc mạnh lắm 3crisp3

super_picagoku …………. 3ahhyes3 3ahhyes3

nhin de thuong wa nhu pet y, ^ ^

#3270336 0
chu ku super xayda 3bye3 3bye3 3bye3

#3270368 0
pika-ku-godit-han……….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

xiêu xay da pokemon picachusonguku…………….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

pikache…….pekachi………….. 3blingeye3 3blingeye3

#3270450 0
Lê Văn Tèo ………………………3crisp3

pikachu + kakalốt = pikalốt 3crisp3

Pi-Son Ka-go Chu-ku :))

pigoku 3ahaa3 heheh

#3270837 0
picachu + songoku = pisoncachuku 3big_love3 tạm dịch là Pi sơn cả chú KU 3bye3 3bye3 3bye3 3bye3

khuyến mại 1 chỉ tay cho đủ 100

#3270947 0
Sốn Cả Ku……………….. 3crisp3 3crisp3

Chân Thàng cảm ơn anh em đã đặt từ lưa hột dưa tên , và chỉ tay lên . duy nhất chỉ có 1 thằng Phuntinhdich chỉ tay xuống. 3ahhyes3
PS Phuntinhdich:não đã hoạt động chưa? 3curse3

piku_ozawa……. 3congratz3

Son-go-ku-pi-ka-chu….. 3crisp3 3crisp3

Rai Pika Gô Ku…………. 3crisp3

CU Của Thằng CHu 3congratz3

#3271214 0
em nghĩ nó là sôn chu 3crisp3 3crisp3

super picachuuuuuuuu!!!!! 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Pa-ki Sôn-gô đc hok thớt 3aha3 3aha3

CU TO …………………………….. 3crisp3

#3271325 0
sôn ka cu 3aha3 3aha3 3aha3……………………………………

#3271363 0
tạm gọi nó là super sayai songopichu vậy 3crisp3

Tên là PikaLaiGonKu…. 3crisp3

thằng này chính là picaso …….. 3curse3 3curse3

sôn chu ku 3crisp3
này thì 10 3curse3

#3271503 0
Chukulot…………. 3ahaa3 3ahaa3

#3271581 0
Siêu Xay Chu cấp cuối

#3271590 0
siu say da pi ca chu 3big_love3 phai hum 3adore3

minh thich chu ku 3aha3

#3271718 0
Siêu say pi ka …………… 3bye3

sôn gô chu…………………… 3crisp3

#3271941 0
songochu………………………….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Sôn Gô Chu or Sôn Gô Chu :))
3crisp3

#3271946 0
Siêu Pikuda :))………………….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

bó tay mấy bác 3crisp3……….. 3crisp3…… 3crisp3……. 3crisp3…

#3272066 0
Pica gôku………. 3crisp3 3crisp3

#3272073 0
quái vật thời tiền sử 3crisp3 3crisp3

Kacu siêu say da :))

#3272248 0
Sôn Gô Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu =))

thằng này nên đặt là: Siêu bú cái cu

#3272365 0
………………… 3crisp3…………………..sơn ku……….hợp lý…… 3crisp3

Siêu Shaya SonPiKu :))

Sôn Gô Chu ……….. 3adore3

#3272759 0
Ca Lích + Sôn Gôtên = Lích-Tên.
Cađíc + Sôn Gôku = Đíc-Ku.
Vậy nên nhân vật trên sẽ là : Chu-Ku hoặc Ku-Chu. 3bathing3

làm s để có keng hả mấy bác 3blingeye3 giúp em với

Sôn ka chu……………………… 3crisp3

siêu sayda-gokuchu 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3………….

#3273289 0
Pison GoKuChu………………………….. 3ahaa3

picachu super xayan 3crisp3

3ahaa3 cu pi đúng hok

3 chữ Pj ka KU 3aha3 3aha3 3crisp3 3crisp3……….

Pisônkagôchuku…………….. 3crisp3 3crisp3

#3273930 0
Sự sáng tạo của MEm Việt dê là vô bờ bến :))

chu cu ………………………………. 3big_love3

#3274978 0
pikaku 3ahaa3…………………………………………………..

pikachu + songocu = CHUCU
SIÊU XAYDA CHUCU NHÉ 3ahaa3 3ahaa3

cu to………………………… 3crisp3

#3275791 0
anh ấy tên là chu văn ku 3congratz3

#3275967 0
Sayzachu… 3bored3

Thằng này tên là Sơn Gô Pi đây mà.Con hoang của Gô Ku đây mà

1 lần SonGo Ku đi ngang qua 1 khu rừng,nhưng đang trong lúc nứng quá nhưng không có cô gái nào đi qua.Nó thấy có 1 con vật đang nhảy nhót thế là thằng đó bắt về flap flap flap.Thế là ra 1 chủng loại mới.

Son Go Chu Ku…..keke 3ahaa3

songochu ten dep 3crisp3

mình nghĩ là PISUKU 3big_love3 3adore3

songochu cap4 chu ai ma` hoi 3crisp3

#3276677 0
tình hình thế này:picachu + siêu xay da kakalot=> siêu xay da kakacu 3crisp3

tên là>>>>>>>> lê thị Pi Ka Chu lu Sôn Ku …………………………?

pikason đó 3crisp3

………………..20 kí tự

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)