Ảnh - truyện vui 2011-10-24 18:12:06

Tên Dìm Hàng Của Bạn Là Gì ( New)++++HOTTTTTTTTTTT


[size=4]Số cuối cùng trong năm sinh chính là Họ của bạn

[/size] [size=4]0/ Khùng
1/ Đần
2/ Dốt
3/ Ngu
4/ Gà
5/ Ngốc
6/ Khôn
7/ Giỏi
8/ Kém
9/ Dại
[/size][size=4]
[/size] [size=4]
Tháng sinh của bạn chính là Tên Đệm của bạn
[/size][size=4]

[/size] [size=4]1/ Hơn
2/ Giống
3/ Lai
4/ Bằng
5/ (Ko có tên đệm)
6/ Kém
7/ Gần
8/ Xa
9/ Na ná
10/ Như
11/ Y Hệt
12/ Tương Đương
[/size] [size=4]

Ngày sinh của bạn chính là Tên Gọi của bạn rồi

1/ Bò
2/ Lợn
3/ Gà
4/ Hổ
5/ Nai
6/ Hươu
7/ Rắn
8/ Rết
9/ Sên
10/ Rùa
11/ Ba ba
12/ Cá
13/ Phượng
14/ Rồng
15/ Chim
16/ Báo
17/ Sư tử
18/ Người
19/ Trâu
20/ Chó
21/ Mèo
22/ Chuột
23/ Ngựa
24/ Dê
25/ Khỉ
26/ Cú
27/ Chích
28/ Sâu róm
29/ Voi
30/ Bướm
31/ Chuồn chuồn

Let gô …KHùng Như Sâu Róm!! 3crisp3 3crisp3 3crisp3
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

ngu tương đương chim, ôi vl vl. 3ahh3 3ahh3

gà tương đương cá đéo hiểu 3curse3 3curse3

Mò Bướm …………………… 3blur3 3blur3

#2106691 0
KHÙNG THÍCH CHUỘT LÀ SAO? 3crisp3 3crisp3 3crisp3

3crisp3 khôn bằng bướm 3crisp3

#2106758 0
giỏi tương đương sâu dóm. WTF ? 3ahh3

Khôn như sư tư ………………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

giỏi y hệt bướm 3crisp3 3crisp3

Dại Gần Cú 3blur3 3blur3

#2106792 0
đệch mẹ ngu na ná chjm là thế nào 3curse3 3curse3 3curse3

khôn như rùa 3be_eaten3

coi x0g éo dám ghi ra luôn………………!! 3curse3………… 3curse3………….

Khùng ngư sư tử 3crisp3 3burning3

#2106843 0
ngu như trym 3blur3 3blur3 3blur3 …………..

Ngốc Xa Mèo . Dịch giùm em cái a Thớt 3ahhyes3

#2106852 0
ngốc lai chó ….. omg 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2106857 0
dốt giống trâu,cái thằng tổ nhà mi 3curse3

#2106862 0
kém hơn cú….. 3ahhyes3

đần na ná lợn vãi thím tên gì mà dìm hàng thế 3curse3 3curse3

ngốc hơn rồng 14/1/95 3crisp3 3crisp3 3crisp3………..

#2106969 0
Dốt Xa Cá
^_^ dốt đến nỗi cá nó xa lun 3be_eaten3

ngu y hệt rết ……………………… 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Ngốk hơn bò , ức thiệt 3congratz3 3congratz3

3crisp3 đần na ná sư tử …….. ai lái kịt 3aha3

#2108044 0
giỏi hơn khỉ => bố tôn ngộ không 3crisp3 3crisp3 3crisp3

giỏi giống sâu róm………………………. 3crisp3

#2108070 0
gà giống hổ 3crisp3 vẫn ghê nhé

Khùng na ná sâu dóm………

ngốc y hệt phượng 3crisp3 3crisp3

Đần như hươu 3ahhyes3 sao mình khôn vậy

khùng giống hổ…………….. hổ bị khùng ak? 3curse3

#2108112 0
ngu hơn rết…………………. 3curse3 3curse3

Đần Tương Đương Báo. Không sao mình lại thích con Báo cực 3big_love3

dốt như sên 3crisp3

khôn hơn ngô bảo châu 3crisp3 3crisp3

#2108145 0
ngốc như chó……….ôi cái đệt……. 3curse3

gà hơn nai, what the fuck

ngu như rồng 3crisp3, thanks thớt

ngu như chích 3blur3

sac
kém y hệt sâu róm 3blur3 3blur3 3blur3

3curse3 khùng như chó vãi hàng

Giỏi như rồng…………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

ngốc y hệt Nai !!! 3aha3….

#2108271 0
Ngu Giống Rồng 14/2/94

Khùng y hệt rết 3curse3

Dốt giống ba ba………haiz

khùng như rùa……………… 3ahhyes3… 3ahhyes3.. 3ahhyes3…………………………………..

#2108364 0
dại bò…………. 3blur3 3blur3

#2108482 0
Kém na ná Rồng =]] 3crisp3 3crisp3 khó hiểu khó hiểu

Kém = rồng VKL 3curse3

3bye3 khùng y hệt sư tử

ngốc tương đưong voi 3crisp3 3crisp3

CLGT này…vl mấy cái tên quá..đúng là dìm hàng thật 3ahhyes3

#2109575 0
Ngu Na Ná Chuột 3crisp3

Dốt gần= cá………. 3crisp3 có vẻ cá không dốt lắm=>mnihf thông minh 3crisp3 3crisp3……………

3ahh3 3ahh3 dại = ba ba chẳng hiểu luôn

Đần như ngựa …………………. 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3

@ ken : thế là bạn chưa phải là người rồi =))

3blur3 khung na ná buom :((

khôn lai chích……..háhá 3crisp3 3crisp3 3crisp3 tớ thik trò này 3congratz3

#2109650 0
Ngu bằng rồng… vkl` =))

đần gần bằng sư tử =))

dm gà xa rùa 3be_eaten3

ngốc hơn hươu … ôi vlvl 3curse3 3curse3

kém … y hệt cú …… vãi lọ 3blur3 3blur3

dốt như cú
oát đờ pắt 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3

dại như mèo .con mèo nó dại lắm hả bác 3burning3 3burning3

Giỏi Hơn Rồng
chax mjnh cũng ghê gúm lm đây….! 3crisp3 3crisp3

Éo mẹ, Gà Na Ná Rùa là cái éo giề thế?? 3ahh3 3ahh3 3curse3 3curse3

khùng chim là gì??? = chim bị khùng ah 3blur3 3be_eaten3

3crisp3 3crisp3 cả topic bị tên chymtomax gài hàng rồi 3crisp3

#2109964 0
ngốc xa sư tử 3bathing3

#2109993 0
Đần y hệt baba……………….là sao.. 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

#2110444 0
đẹp zai hơn người…………. 3ahhyes3……….

Gà y hệt ngựa là sao….. 3burning3 3burning3

mấy bác bị thớt lừa rồi..thớt chữi mấy bác đấy…cao tay thật…. 3crisp3 3crisp3

ĐẦN TƯƠNG ĐƯƠNG BÁO…..ôi vkl báo k đần đâu nhé thớt 3blur3 3blur3

Ngu Xa Sên la gì hõ….. 3curse3 3curse3 3curse3

#2110528 0
gà kém gà là sa0 3-6-94 ……………3ahaa3 3curse3 3curse3 3curse3

Đần y hệt chuột 3crisp3

Giỏi Tương Đương Người 3ahh3

Khùng Na ná Rồng 3crisp3 .. dc đấy 3crisp3 like mạnh 3big_love3

gà kém chim là sao 3curse3

ngu na ná sên………… 3ahhyes3

Dốt như chích…………..ôi vllllllllllllllll

gà xa báo …………. 3blur3 3blur3

#2110634 0
ngốc lai cá tên đẹp 3aha3

Khùng Xa con Ba Ba =))…. Vần vãi 3crisp3

#2110672 0
Khùng như bướm .. be bét 3burning3

Giỏi tương đương rồng 3crisp3

lắm trò ghê!!!!!!!!!! 3bored3

dại như sư tử …………3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

giỏi 33! :)) 3crisp3 3crisp3 3crisp3 cái này có ngĩa gì nhỉ! chậm như rùa nhưng mà khôn à

02/05/1995 Ngốc Lợn 3ahhyes3 3ahhyes3

Đần Gần Nai là gì? 3burning3

#2110728 0
khùng tương đương chuồn chuồn…. 3ahhyes3 3ahhyes3

dốt= sâu róm 3crisp3

3crisp3 3crisp3 3crisp3 Khôn Y Hệt Nai
Vẫn còn tốt chán, chưa thấy dìm hàng, chưa thấy dìm hàng 3congratz3 3congratz3

ngu gần hươu 3ahhyes3
ảo wá 3blur3

khon hon cu 3ahhyes3

#2110912 0
ÔI dk buom kem giỏi là gì chứ
thớt giải gùm cái coi dim hang o cho nao vay
3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

#2110921 0
1994/ Gà 2/ Giống 13/ Phượng chuẫn thế k biết 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3

#2110945 0
1994/ Gà 2/ Giống 13/ Phượng chuẫn thế 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2110950 0
vê kê lờ 3be_eaten3

#2110953 0
1994/ Gà 2/ Giống 13/ Phượng không biết nói gì hơn 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2110954 0
1994/ Gà 2/ Giống 13/ Phượng không biết nói gì hơn 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

3crisp3 vãi cả bu.ớm ………………………………… 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

Khùng gần ngựa là cái đis gì hả trời 3curse3 3curse3 3curse3

#2111034 0
Giỏi hơn bò……—> sỉ nhục àh 3curse3 3curse3

dại xa chích …………là sao?? 3bored3

V l` ny mình " NGu nhƯ bò " 3congratz3 3curse3… 3curse3 vãi rồi 3crisp3

#2115991 0
dại sên 3ahhyes3 clgt ? thớt làm đếu hiểu

ngốc lai voi 3crisp3

#2116142 0
25/3/1993 ngu như khỉ 3ahh3

HỌ : GIỎI
TÊN: NAI 3crisp3


dại gần rồng. wtf? 3ahhyes3 3ahhyes3

gà y hệt rùa ? 2 con này liên quan gì nhau đâu ? 3ahhyes3 3ahhyes3

ôi nô nô=)) Khùng Gần Khỷ=))

#2117080 0
28 /04/1990 : Khùng như sâu róm
mịa khỉ 3bored3

tên tui hay:" 14-2-1999:Dại Giống Rồng…………………………………….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

giõi như trâu vlcc………….

dốt bằng rồng 3ahaa3

gà hơn chích :))
nghĩa là gà hơn gà à =))

Giỏi Y Hệt Ngựa? 3blur3 Clgt? 3curse3

Khùng y hệt baba 3ahh3 3ahh3

16/11/96 => Khôn Y Hệt Báo………………………hay hay 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

nghi sao mìh khôn lai báo troi` 3burning3 3burning3

Ngốc như rồng …………………….. 3adore3 3adore3 3adore3

vê lờ thớt……………….. 3bored3

đệch sư phụ nó: Đần Y Hệt Lợn @@ Fuck 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3

#2117597 0
det. mj. dan nhu rong` eo' bit' 3ahh3

Đần Y Hệt Rết…………………………..giải thích dùm @@ 3bored3 3blur3

#2117804 0
giỏi hơn MÁC…………… 3crisp3 3crisp3

khôn như sên………………………..èo 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2117951 0
ai mà ngu ngu mới vô topic này (kể cả em) 3crisp3

#2117988 0
dốt giống Rồng =)) 3crisp3

Ngu Tương Đương Gà . họ ngu là thấy không đc khôn rồi chán với cái tên dìm hàng 3blur3

giỏi na ná gà ! gà nó giỏi lắm sao ta ? 3be_eaten3 3be_eaten3

khùng tương đương rết 3crisp3 3crisp3

14/2/1996 khôn giống rồng…………hahah…

3curse3 3curse3
Giỏi Bằng Dê hả
con mẹ mầy
3curse3 3curse3 3curse3
3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3………………………………………..

dốt như rắn………..
éo hiểu được 3blur3 3blur3

Gà giống chích…….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Khôn Na Ná Rắn , tên đẹp vãi 3crisp3 3crisp3

giỏi ba ba! 3be_eaten3 3be_eaten3 ngĩa là gì! giải thích thớt ơi

ngu y hệt cá ! la sao ? 3blur3 3ahh3 3ahhyes3

giỏi xa rắn jề đây 3ahh3 3ahh3 3ahh3

Đần như chim….. 3crisp3

ngu xa voi???? hiểu chết liền

giỏi na ná sên 3curse3

#2119990 0
Dại Ngựa ,,,,,,,ôi vãi tèo…. 3crisp3

#2122317 0
Khôn giống ngựa…
Vậy là tốt hay xấu ta? 3blingeye3

3aha3đần như chuồn chuồn

Gà Hơn Hươu , vãi thật 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Ngu như chó ! 3crisp3 3crisp3………. 3crisp3 3crisp3……….. 3crisp3 3crisp3…………………

#2137083 0
gà tương đưong cú 3blur3

Chủ đề cùng mục


size size, size 4, size size 4, bạn chính,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)