Tâm sự - chia sẻ 2011-06-18 12:45:31

Tao đã .............. mày !!


[size=4]Tao viết bài này vì biết 99% mày ko[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ọc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c nó. Tao k hy vọg mày nhận ra[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]tồn tại của tao trog thế gi[/size][size=4]ớ[/size][size=4]i của mày, 1 ng` k[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ág[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể m` nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến[/size]

[size=4]Ngày nào v[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]vào l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]10, trog[/size] [size=4]đầu[/size] [size=4]t, THPT là cái gì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó rất m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]mẻ nhưg t ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g cần quan tâm, vì v[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]chia tay tập thể l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]THCS 1 tập thể vô cùg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]oàn kết, tình cảm. T k còn quan tâm t[/size][size=4]ới[/size] [size=4]l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]mà mìh[/size] [size=4]đa[/size][size=4]g học và học chug trog suốt chuỗi ngày thág còn lại của[/size] [size=4]đời[/size] [size=4]học sinh. H[/size][size=4]õ[/size][size=4]n 1 thág t k nc vz bất kì ai trog l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]( tr[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]GV )[/size]

[size=4]Im l[/size][size=4]ặ[/size][size=4]g nhiều, tập trug học nhiều và[/size] [size=4]đư[/size][size=4]ơ[/size][size=4]g nhiên kết quả học cao. T[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]trc' t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c thầy cô nói nhiều về khả n[/size][size=4]ă[/size][size=4]g tiếp thu, học tập nhưg rất l[/size][size=4]ười[/size] [size=4]học. N[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]này thì chỉ có học và khả n[/size][size=4]ă[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c phát huy hết m[/size][size=4]ức[/size][size=4]. T[/size] [size=4]đứ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đầ[/size][size=4]u l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]n` môn t[/size][size=4]ự[/size] [size=4]nhiên, v[/size][size=4]ới[/size] [size=4]vẻ bề ngoài rất lạnh, ko nói chuyện vz ai trog th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian dài, t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c các thầy cô và các bạn[/size] [size=4]để[/size] [size=4]ý n` hơn…[/size]

[size=4]Rồi[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều gì sẽ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến cũg phải[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến, t ko thể im l[/size][size=4]ặ[/size][size=4]g hoài như vậy. Rồi cũg có ng` b[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]chuyện, nói chuyện, r` thân thiết hơn vz nhau hơn. Trog số[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó có m`, 1 bạn n[/size][size=4]ữ[/size] [size=4]khá xinh x[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]trog l[/size][size=4]ớp[/size][size=4], tính tình vui vẻ, hoà[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ồg,…[/size]

[size=4]T vz m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã rất thân, nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]ra ch[/size][size=4]õi[/size][size=4], ra về chỉ có t vz m` trog l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]là r[/size][size=4]ượ[/size][size=4]t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]uổi nhau,[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa gi[/size][size=4]ỡn[/size][size=4]. T ko chịu nổi cái trò giấu c[/size][size=4]ặp[/size][size=4], giấu giày của m`, lần nào vô tình ko cẩn thận là dính chiêu, tính m` lại lì, có hôm[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chân[/size] [size=4]đấ[/size][size=4]t t[/size][size=4]ới[/size] [size=4]khi ra về m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]có giày. Lâu lâu b[/size][size=4]ứ[/size][size=4]c bối cũg ch[/size][size=4]ơi[/size] [size=4]lại vài quả r` kết quả là t vz m` t[/size][size=4]ự[/size] [size=4]x[/size][size=4]ử[/size] [size=4]:)) Bạn bè[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chug vz t[/size] [size=4]đứa[/size] [size=4]nào cũg than phiền m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa giai, r[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]rối … nhưg riêg t lại cảm thấy rất vui, vui khi cảm nhận[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c ý nghĩa nào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó của cuộc sốg, vui khi thấy cuộc sốg lúc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó vui vẻ hơn tr[/size][size=4]ướ[/size][size=4]c kia rất nhiều, vui khi thấy nụ c[/size][size=4]ười[/size] [size=4]của m` nhưg bây h t m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]cảm nhận[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g th[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó. Trái tim t hìh như[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã lành l[/size][size=4]ặn[/size] [size=4]h[/size][size=4]ơn[/size] [size=4]rất nhiều.[/size]

[size=4]T gần m` hơn sau 1 ság chủ nhật chạy biển.[/size] [size=4]Đườ[/size][size=4]g phố ság s[/size][size=4]ớ[/size][size=4]m chỉ có chúg ta và nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g c[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]v[/size][size=4]ợ[/size] [size=4]chồg già trẻ. Lúc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó thì t nghĩ r[/size][size=4]ằ[/size][size=4]g "nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g câu chuyện kết thúc có hậu" là có thật. T cảm nhận[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g buồn khổ trog quá kh[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]nhưg lại rất hạnh phúc lúc bấy h. Có nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g lúc cùg nhau[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i bộ về nhà ( nhà t vz m` gần nhau, và cùg gần tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g ) làm tao liên t[/size][size=4]ưở[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g nhân vật chính trog 1 bộ phim… =.=![/size]

[size=4]Đ[/size][size=4]êm giao th[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, t rất ngạc nhiên khi v[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]ra khỏi c[/size][size=4]ửa[/size] [size=4]nhà chuẩn bị[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i[/size] [size=4]chơi[/size] [size=4]vz bạn thì g[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chug vz 1 thg` em ( ch[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]ch[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]việc vô tình g[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]t này là 1 kế hoạch của m` :D) Chúg ta lại[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i bộ, lại nói chuyện rất vui vẻ.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ể ý kĩ thì thấy mìh là 1 thằg con trai,[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chug vz 1 nhỏ con gái xinh x[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]và thg` em trai nó vào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]êm giao th[/size][size=4]ừa[/size][size=4], t m[/size][size=4]ừ[/size][size=4]g thầm… t[/size][size=4]ưở[/size][size=4]g sẽ vui vẻ nhưg t lại m[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]sai lầm, 1 sai lầm mà t k[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c phép m[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]phải.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ág lẽ t phải[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i chug vz m` hết buổi tối[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ág lẽ t phải cùg m` xem pháo hoa.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ág lẽ t phải[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ưa m` và em m` về nhà sau[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó. Nhưg t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã k làm vậy, t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã biện vài lí do khéo[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể rút lui, t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã quay[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể cùg vui vẻ vz nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g ng` bạn mà t gọi là "anh em".[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ươg nhiên là bọn nó rất quan trọg.[/size] [size=4]Đối[/size] [size=4]vz t, nhiều lúc bọn nó quan trọg hơn cả gia[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ình. Nhưg bây h nghĩ lại thì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]êm giao th[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c[/size] [size=4]đi[/size] [size=4]chug vz m` là 1[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều t k thể có[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c 1 lần n[/size][size=4]ữa[/size][size=4]. Lúc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó m` cũg[/size] [size=4]đi[/size] [size=4]vz tụi bạn m` nên k cũg yên tâm là m` sẽ vui vẻ m[/size][size=4]ặc[/size] [size=4]dù trog lòg t vô cùg nuối tiếc…[/size]
[size=4][/size]


[size=4][size=4][size=4]Nă[/size][size=4]m[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g tổ ch[/size][size=4]ứ[/size][size=4]c c[/size][size=4]ắm[/size] [size=4]trại ( 2 n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]1 lần ). C[/size][size=4]ắm[/size] [size=4]trại là việc gì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó khá m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]so v[/size][size=4]ới[/size] [size=4]nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g tân binh l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]10 nhưg l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]ta sinh hoạt rất vui ( giải nhất toàn tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g :D ) Chúg ta cùg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i khắp nơi trog tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g, ch[/size][size=4]ơi[/size] [size=4]nhiều trò vui, cùg[/size] [size=4]ăn[/size] [size=4]uốg,… và cũg vô tình dạo quanh tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g 1 mìh, t thấy m` và nó tham gia 1 trò ch[/size][size=4]ơi[/size][size=4]. M` và nó là 1 c[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ôi[/size] [size=4]đẹp[/size][size=4]. Nó là 1 th[/size][size=4]ằ[/size][size=4]g to cao,[/size] [size=4]đẹ[/size][size=4]p trai, tr[/size][size=4]ắ[/size][size=4]g trẻo, nhà giàu, cũg khá tốt và tất nhiên học d[/size][size=4]ở[/size] [size=4]ẹc ( hot boy của lớp). 2[/size] [size=4]đứa[/size] [size=4]m` phối h[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]rất[/size] [size=4]ă[/size][size=4]n ý và[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ươ[/size][size=4]g nhiên l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]có giải[/size] [size=4]ở[/size] [size=4]phần thi[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó. T cũg suy nghĩ n` về tụi m`, có lúc t nghĩ tụi m` cũg là bạn bè và[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó cũg là trò ch[/size][size=4]ơi[/size][size=4], có lúc t nghĩ tụi m` là 1[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ôi[/size] [size=4]đẹp[/size][size=4], x[/size][size=4]ứ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ôi. T nghĩ mìh cũg ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g là gì vz m`, t k =[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c ng` ta.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]i bên m`, t s[/size][size=4]ợ[/size] [size=4]sẽ làm m` xấu h[/size][size=4]ổ[/size][size=4]. Thế là t nh[/size][size=4]ắm[/size] [size=4]m[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]c[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]l[/size][size=4]ưỡi[/size] [size=4]mà quay[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i, xem như[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó là chuyện bình thu[/size][size=4]ờ[/size][size=4]g trog cái xã hội này. Côg chúa phải bên cạnh hoàg t[/size][size=4]ử[/size] [size=4]ch[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]ko phải là 1 con ếch…[/size]

[size=4]Tất cả nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g nỗi niềm của t là do chíh t gây ra, t k hề dám trách móc j` m`. Là do t quá hèn nhát, t[/size][size=4]ự[/size] [size=4]ti vào bản thân, t coi thu[/size][size=4]ờ[/size][size=4]g chíh hạnh phúc của mìh nên ko vun[/size] [size=4]đắ[/size][size=4]p nó. T che[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ậy nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g gì mìh nghĩ, t giấu ch[/size][size=4]ặt[/size] [size=4]nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều mìh muốn nói. T[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã phạm sai lầm t[/size][size=4]ừ[/size][size=4]g m[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]phải mà ko[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c phép l[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]lại. Rồi t buồn vì nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g suy nghĩ chính t[/size] [size=4]đặ[/size][size=4]t ra, t buồn vì khi sinh ra t k[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c hoàn hảo, t buồn vì khi nhìn vào gươg, t ghét cái th[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]t nhìn thấy. T l[/size][size=4]ặ[/size][size=4]g im trog th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian dài…[/size]

[size=4]Sau[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó k lâu, m` và nó quen nhau, tụi m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c cô xếp gần chỗ ( vì cô biết ). R` nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g thág ngày sau[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, t và m` m[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]nhạt dần, ít nc, ít giao tiếp và càg ít[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa gi[/size][size=4]ỡn[/size][size=4], t cũg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể m[/size][size=4]ặc[/size] [size=4]cho nó m[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i r` tan biến.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ươ[/size][size=4]g nhiên là ko còn tiếg r[/size][size=4]ượt[/size] [size=4]đ[/size][size=4]uổi, vui[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa của t vz m`, ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g còn ai[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó ngày nào vất vả tìm giày, c[/size][size=4]ặp[/size][size=4], ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g còn ai[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó vui c[/size][size=4]ười[/size] [size=4]vì nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g trò quậy phá của mìh . Gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]ra ch[/size][size=4]ơi[/size] [size=4]của l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]tr[/size][size=4]ở[/size] [size=4]nên yên tĩnh… Thay vào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, t lại ngồi 1 chỗ, ít nc vz ai, chỉ nói xã giao, cố tập trug học hành, cố ph[/size][size=4]ớt[/size] [size=4]l[/size][size=4]ờ[/size][size=4]…nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]việc xug quanh. Thay vào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó,[/size] [size=4]đây[/size] [size=4]là quãg th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian mà m` hp. Kết quả học tập của t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i xuốg.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]iểm 3 môn chính t r[/size][size=4]ớt[/size] [size=4]t[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]hạg 1 xuốg hạg 6-7, tất cả các môn xuốg hạg 12-14. T liên tục vi phạm nội quy nhà tr[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g:[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i học trễ, quần áo xộc xệch, ko làm bài, ko học,… Thầy cô than phiền nhiều, t cũg muốn cố g[/size][size=4]ắ[/size][size=4]g chỉnh[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ốn lại nhưg… có ai biết[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c cảm giác t lúc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó ( kể cả m` ) T k quan tâm gì kết quả n[/size][size=4]ữa[/size][size=4]. M[/size][size=4]ặc[/size] [size=4]kệ ! T[/size][size=4]ới[/size] [size=4]đâu[/size] [size=4]thì t[/size][size=4]ới[/size] [size=4]!![/size]

[size=4]K lâu sau, tụi m` chia tay. T thật s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]k mog ch[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều này, m` k vui c[/size][size=4]ười[/size] [size=4]hồn nhiên nh[/size][size=4]ý[/size] [size=4]tr[/size][size=4]ýớc[/size][size=4], m` ít nô[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ùa, ít nói chuyện h[/size][size=4]ơn[/size][size=4]. Vì vậy, cũg khó[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể mà tr[/size][size=4]ở[/size] [size=4]lại nh[/size][size=4]ý[/size] [size=4]trc' kia[/size]

[size=4]N[/size][size=4]ă[/size][size=4]m l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]10 kết thúc vz kết quả sa sút, t lao thân vào mùa hè giết th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian. C[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]sốg cho qua ngày mà chưa làm[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c gì thật s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]có ích. Quanh[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i quẩn lại xung quanh cũg chỉ có anh em[/size]

[size=4]Lãg phí 1 mùa hè, kh[/size][size=4]ởi[/size] [size=4]đầu[/size] [size=4]n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]11 của t cũg như xưa. Ít nói, ngồi 1 chỗ. T và m` thỉnh thoảg vẫn " tao mày" nc xã giao bth[/size][size=4]ườ[/size][size=4]g nhưg thật s[/size][size=4]ự[/size][size=4], t muốn[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c m` giấu dép, giấu c[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]và[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó cũg chỉ là t muốn mà thôi.[/size]

[size=4]Đ[/size][size=4]ươg nhiên là trog n[/size][size=4]ăm[/size][size=4], kết quả t vẫn r[/size][size=4]ớt[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ều, tất cả[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ều r[/size][size=4]ớt[/size] [size=4]tr[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]môn toán vẫn[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c hạg 1. N[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]11[/size] [size=4]đầy[/size] [size=4]biến[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ộg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ối vz m`. M` và[/size] [size=4]đứa[/size] [size=4]bạn thân nhất của m` ko còn là bạn n[/size][size=4]ữa[/size] [size=4](cũg chỉ vì th[/size][size=4]ằ[/size][size=4]g hotboy trog l[/size][size=4]ớp[/size][size=4]). M` cũg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ơn phươg 1 anh chàg tuổi gần gấp[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ôi,[/size] [size=4]đẹ[/size][size=4]p trai, nhà giàu 1 th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian khá lâu. T cũg biết m` k còn là cô bé dễ thươg ngày nào, thay vào m` là con ng` khác, hiện[/size] [size=4]đại[/size][size=4], xì tin, phog cách,…. Nhưg t vẫn quan sát m` mỗi ngày[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến l[/size][size=4]ớp[/size][size=4], vẫn nhìn m` t[/size][size=4]ừ[/size] [size=4]xa,[/size] [size=4]để[/size] [size=4]giúp[/size] [size=4]đỡ[/size] [size=4]m` khi cần[/size]

[size=4]Dù biết sẽ bị ghi vào sổ[/size] [size=4]đầu[/size] [size=4]bài, t vẫn giảg bài cho m`, nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g chỗ m` k hiểu[/size]

[size=4]Dù biết có thể bị[/size] [size=4]đánh[/size] [size=4]dấu bài kt, t vẫn giúp m` trog gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]kiểm tra[/size]

[size=4]Dù bạn bè thỉnh thoảg cãi nhau, t k qua phe nào nhưg vẫn cố bon chen cho m` phần th[/size][size=4]ắ[/size][size=4]g m[/size][size=4]ặc[/size] [size=4]dù m` sai[/size]

[size=4]Dù bọn con trai nhiều khi chọc phá m`, t k nhập bọn nhưg t vẫn thầm làm tay trog giúp[/size] [size=4]đỡ[/size] [size=4]m`[/size]

[size=4]Dù có khi giật mìh dậy s[/size][size=4]ớm[/size] [size=4]vào ság chủ nhật, t lại lê b[/size][size=4]ước[/size] [size=4]trên con[/size] [size=4]đườ[/size][size=4]g chạy biển mà chỉ có mìh t và các c[/size][size=4]ặp[/size] [size=4]v[/size][size=4]ợ[/size] [size=4]chồg già trẻ[/size]

[size=4]Dù giao th[/size][size=4]ừa[/size] [size=4]n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]nay ko ấm áp, t vẫn b[/size][size=4]ướ[/size][size=4]c[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i 1 mìh trên con[/size] [size=4]đườ[/size][size=4]g mà n[/size][size=4]ăm[/size] [size=4]ngoái t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i[/size]

[size=4]Dù ko thể[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c như ngày xưa, t vẫn hy vọg chút ít[/size]

[size=4]Dù biết sẽ k[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c gì nhưg t vẫn[/size] [size=4]đâ[/size][size=4]m[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ầu vào giúp[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ỡ m` khi m` cần. Có hôm tr[/size][size=4]ời[/size] [size=4]mưa, t[/size] [size=4]đa[/size][size=4]g bận, m`[/size] [size=4]đa[/size][size=4]g nt vz anh chàg kia thì hết tiền. T ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g ngại mưa gió ( và ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g ngại mag tiếg dại gái ) chạy[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i nạp cho m`[/size]

[size=4]Trog l[/size][size=4]ớp[/size] [size=4]có n` l[/size][size=4]ời[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ồn nói về t có tc vz m`, t ko muốn thanh minh gì. T chỉ muốn che giấu nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g tình cảm[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, che giấu nhữg gì t dành cho m`. Nhưg càg giấu, có vẻ nó càg lộ ra. Khi nc, t k nhìn th[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g vào m[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c. Trog dt, hộp thư tuy[/size] [size=4]đầy[/size] [size=4]nhưg chỉ toàn tn của m`, cho dù[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó là 1 tn rất vô tâm. Nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g món[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ồ m` cho t thì luôn nguyên vẹn và[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c an toàn,….[/size][size=4]I'd catch a grenade for you yeah (yeah, yeah)
Throw my hand on a blade for you yeah (yeah, yeah)
I'd jump in front of a train for you yeah (yeah, yeah)
You know I'd do anything for you yeah (yeah, yeah)[/size]


[size=4][ Grenade - Bruno Mars ][/size]

[size=4]Ch[/size][size=4]ắ[/size][size=4]c ch[/size][size=4]ắn[/size] [size=4]1[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iều là m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã biết về tc của t, cho dù tc[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó chỉ là nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g l[/size][size=4]ời[/size] [size=4]nói vu v[/size][size=4]õ[/size] [size=4]của ng` khác hay là nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g cảm xúc thật s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]thì m` cũg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã biết r`. M` biết nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g khi m` cần thì m` luôn có t giúp[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ỡ. T biết là m` biết[/size]

[size=4]Gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]đây[/size][size=4], trog tư t[/size][size=4]ưở[/size][size=4]g t, t còn suy nghĩ, k còn nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]về m` sâu[/size] [size=4]đậ[/size][size=4]m nh[/size][size=4]ý[/size] [size=4]xưa nh[/size][size=4]ý[/size][size=4]g mỗi khi có 1 giai[/size] [size=4]đ[/size][size=4]iệu, bài hát nào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó vag lên hay 1 ng` bạn nào[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó của t nh[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]về m` thì t lại nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]lại nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g kỉ niệm của t vz m`.[/size] [size=4]Đ[/size][size=4]ối vz m`, có thể m` ko nh[/size][size=4]ớ[/size][size=4], nếu nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]thì ch[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]cũg chỉ là kỷ niệm vz 1 ng` bạn như bao ng`. Nhưg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ối vz t, t khó có thể quên[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c. T sẽ cố g[/size][size=4]ắ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể ko nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]lại nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đi[/size][size=4]ều này. T sẽ cố[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ể ság chủ nhật, t k còn giật mìh th[/size][size=4]ức[/size] [size=4]giấc… Phải quên hết nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g th[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]này,[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó là mục tiêu b[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]buộc phải làm !![/size]

[size=4]M` là 1 tiểu thư xinh[/size] [size=4]đẹ[/size][size=4]p[/size]

[size=4]T là 1 thằg ko[/size] [size=4]đẹ[/size][size=4]p trai, nhà c[/size][size=4]ửa[/size] [size=4]chỉ[/size] [size=4]ở[/size] [size=4]m[/size][size=4]ức[/size] [size=4]khá giả.[/size]

[size=4]T ch[/size][size=4]ẳ[/size][size=4]g dám so sánh gì, nhưg thật s[/size][size=4]ự[/size] [size=4]t cảm thấy mìh ko có gì cả, t như 1 ng` trốg rỗg. Có thể trog m[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]ng` khác, m` chỉ là 1[/size] [size=4]đứa[/size] [size=4]con gái bthu[/size][size=4]ờ[/size][size=4]g nhưg trog m[/size][size=4]ắt[/size] [size=4]t, m` là 1 th[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]gì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó rất cao, rất xa mà t k v[/size][size=4]ới[/size] [size=4]t[/size][size=4]ới[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c.[/size]

[size=4]Phải có 1 hoàg t[/size][size=4]ử[/size] [size=4]( anh chàg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó) m[/size][size=4]ới[/size] [size=4]x[/size][size=4]ứ[/size][size=4]g[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ág[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c bên cạnh 1 công chúa như m`, ko thể là 1 con ếch như t. Bây gi[/size][size=4]ờ[/size] [size=4]m`[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ã[/size] [size=4]đ[/size][size=4]c bên cạnh anh chàg[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ó, hoàg t[/size][size=4]ử[/size] [size=4]của lòg m`. Ch[/size][size=4]ắc[/size] [size=4]m` rất vui, hp và k nh[/size][size=4]ớ[/size] [size=4]gì[/size] [size=4]đ[/size][size=4]ến t. Nhưg hãy c[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]nh[/size][size=4]ý[/size] [size=4]vậy, hãy c[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]hạnh phúc như vậy, hãy làm t thấy bình yên như vậy. Bây h, mùa hè ko còn vô nghĩa vz t, t ch[/size][size=4]õi[/size] [size=4]n` môn thể thao, t[/size] [size=4]đ[/size][size=4]i ch[/size][size=4]õi[/size] [size=4]b[/size][size=4]ời[/size] [size=4]vz bạn bè thoải mái, t giết th[/size][size=4]ời[/size] [size=4]gian vào nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g niềm vui khác ngoài game. T cũg ko thấy hối hận về nh[/size][size=4]ữ[/size][size=4]g sai lầm trog quá kh[/size][size=4]ứ[/size] [size=4]n[/size][size=4]ữa[/size] [size=4]b[/size][size=4]ởi[/size] [size=4]vì…. t[/size] [size=4]đa[/size][size=4]g thấy m` hp[/size][/size][/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)