Video clip 2012-05-30 19:22:54

Siêu Nhân ( sr nếu ai post rồi ) :D


videoFps=22&nsiabbl=159463&cr=US&plid=AATBP%5Fk9onWAoIz2&tabsb=1&debug%5FsourceData=BCBBEAD05HH1338380417924871&nsidf=118&nsivbbl=381826&lact=106756&vw=400&droppedFrames=118&stageFps=10&vh=300&debug%5FflashVersion=WIN%2011%2C1%2C102%2C55&rendering=software&referrer=http%253A%252F%252Fwww%2Eyoutube%2Ecom%252Fresults%253Fsearch%5Fquery%253Dng%2525C6%2525B0%2525E1%2525BB%25259Di%252B%2525C4%252591%2525E1%2525BA%2525A7u%252Bti%2525C3%2525AAn%252Bchi%2525E1%2525BA%2525BFn%252Bth%2525E1%2525BA%2525AFng%252Bai%252Bl%2525C3%2525A0%252Btri%2525E1%2525BB%252587u%252Bph%2525C3%2525BA%2526oq%253Dng%2525C6%2525B0%2525E1%2525BB%25259Di%252B%2525C4%252591%2525E1%2525BA%2525A7u%2526aq%253D0%2526aqi%253Dg3%2526aql%253D%2526gs%5Fl%253Dyoutube%2Dreduced%2E3%2E0%2E0l3%2E610673%2E615921%2E0%2E618182%2E29%2E13%2E9%2E4%2E5%2E0%2E147%2E864%2E10j3%2E13%2E0%2E%2E%2E0%2E0%2EvhnmH5QbVzQ&decoding=software&cfps=22%2E123893805309734&sendtmp=1&tsphab=1&fexp=921602%2C901604%2C907335%2C919306%2C912804%2C904455%2C907217%2C912706%2C919316%2C904452%2C906361%2C908442%2C919324%2C910207&h=360&screenh=768&sourceid=ys&el=detailpage&tspfdt=485&q=ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A7u%2520ti%25C3%25AAn%2520chi%25E1%25BA%25BFn%2520th%25E1%25BA%25AFng%2520ai%2520l%25C3%25A0%2520tri&playerh=390&tspne=0&scoville=1&playerw=640&fmt=34&md=1&screenw=1024&mos=0&vq=auto&fs=0&debug%5FplaybackQuality=medium&pd=0&volume=39%2E56043956043956&hl=en%5FUS&sd=BCBBEAD05HH1338380417924871&hasstoryboard=1&debug%5Fdate=Wed%20May%2030%2019%3A28%3A08%20GMT%2B0700%202012&debug%5FvideoId=uVpnLD%5FeNbk&w=480&vid=t0YYVpEpx6UVUkt5Dyt6KwrtPpXhD7WhC&csipt=watch5&tpmt=143
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)