Hot boy - hot girl 2012-10-15 00:34:11

Ôi Cuộc Đời....Thằng Này Đúng Là Số Hưởng....
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
..
.
.
.
.
.
.
..

.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Đời đếu như là mơ…………3curse3

Cứ mơ tiếp đi3crisp3

cuộc đời thật là éo le
thằng thì 2 quả thằng không quả nào 3ahhyes3

ệ, con này người gì mà thằng này nhìn giống TUng của vậy 3ahhyes3

Có xem mấy pic của e này mấy lần, h mới thấy thêm mấy pic cuối3ahh3

số hưởng chết liền. sống trong lo sợ thì có. 3ahhyes3

#4278550 1
Thang day chak cung bo lam to me lam thu kho a nha

#4278581 1
Thảo dân đéo phục ……………………………………………………3curse3

3ahhyes3 chĩ vì đời không có tiền.mà không có gái sài

dkm nhìn thằng chó kia chỉ chặt tay nó đi3curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse3

dkm nhìn thằng chó kia chỉ chặt tay nó đi3curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse3

Sì pam à

dcm dám dê vợ bố ak? 3curse3

…………………………………….3burning3

mấy bác làm gì mà nóng thế chắc gì đã còn tem đâu mà mấy bác đòi chém người ta ghê thế……3crisp33crisp3

dkm may mem bih luan nhui wa lag tm 3curse3

bị tao gim nát… vếu sệ ra rồi kà k thấy à, còn nhận là vợ…. ngu thế3curse3

nó bị tao nhào nặn đấy………….

3curse3……….VK ttttttttttt3ahh3

Đồn như lời 3bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored33bored3

Bông hoa nhài cắm bãi cức trâu

Vk t 3burning3……….3ahh3

#4279051 1
đệt thằng này s? mak` sường thế3burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning3

#4279076 1
3curse33curse33curse33curse3 nản thế đời bất công vl……………………………….

con này chuyển giới đấy,ae ko fai tiếc làm j3crisp33crisp33crisp33crisp33crisp33crisp33crisp33crisp33crisp33crisp33crisp33crisp33crisp3

#4279188 1
@@ số hưỡng vãi cả ra

thèn 2 hộp sữa thèn ko hộp nào…………………….

to dễ xợ 3blur3

#4279281 1
e nay la cave do may bac !!!!!!!

#4279324 0
vk anh đấy ai cho chú mầy làm thế3curse3

3curse33curse33curse3

bó tay mấy ông :))

3curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse33curse3

deo me thang kia spam gi the nhin hoa cả mắt

sao màk mặt thằng này nó ngố lôz` thế nhỉ :| kon này có cái ảnh nhìn như kon lợn ây :))

[justify]
[/justify]
đậu má cuộc đời 3burning3

coi mà ức chế 3crisp3

#4279698 1
vãi lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
l

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

#4279793 1
co mẹ gì đâu ,cũng chỉ là vếu thôi mà

viu gi ma to the nhi nhin muon them3aha3

các bác manh động wa3ahhyes3 chém chết mịa no đi dám ôm vợ ông ak3curse3

3curse3
chém nó …chém nó.. chém … chém

#4279868 1
ĐẨU MÓA THẰNG KIA3ahh3

con này bị lé ………………………………….. 3crisp3

số thằng kia sướng

3ahhyes3………………………………

3burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning33burning3

cũng rất là may con này a ms fag hôm nọ 3ahhyes3

#4280589 1
-.-! Bài này tôi nhớ post rồi mà 3ahhyes3

thật nà ko công bằng

quá to nói như vậy đếy!!!
mún sờ quá!!

…………………………………..tao nghĩ bố thằng này ít nhất có cã chục chiếc mui trần….

#4280880 1
cặp vếu đã vãi 3adore3

vãi hà………mấy con như v toàn wen mấy thag nhự v ,éo le cưộc đời…….3crisp3

#4280984 1
con nay ten j a thot

Sặc … Sao k phải là thằng Thớt nhĩ .3crisp3

Nhỏ đó chăt nuốt tiền thằng đó củng dử lắm rùi 3curse3

đời đếu như là mơ , thằng hai hộp sữa thằng đếu hộp nào

…Kệ.. người ta đy!…

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
đếu tin đc

tao hỏi lần cuối !! thằng nào up hình tao với ghệ tao lên 3curse3

nhịn mặt thằng này đểu vải? em ấy thật là dại quá? công nhân thớt chụp hình này mà nhịn được hả? giỏi thật

đằng nào tao cũng giết thàng này đậu má nó tAO quyết tam sát sat sat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………sát…………………………..sát thằng này!!!3curse3

3curse3Ko đc vì cái lol mà manh động
Chú cứ để a 3curse33curse3

thật là bất công quá nhờ 3crisp3

Nhìn mặt thằng đó giống phồng tôm vãi cháy 3crisp33crisp3

ui cai dek. ,chat me. cai tay no' di…3burning3, co ma con nho? nhin` dam> vai?

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)