Tâm sự - chia sẻ 2012-10-14 14:47:16

Nếu một ngày em mệt mỏi vì yêu anh...........><


[size=7]Nếu một ng&agrave;y em mệt mỏi v&igrave; y&ecirc;u anh…[/size]

3blingeye3Em c&oacute; thể sẽ bước đi tr&ecirc;n một con đường mới khiến em an nhi&ecirc;n, sẽ ở b&ecirc;n người cho em những x&uacute;c cảm ngọt ng&agrave;o của hạnh ph&uacute;c. Em c&oacute; thể ra đi, nhưng xin em, đừng đi m&atilde;i m&atilde;i&hellip;
C&oacute; một ng&agrave;y, anh biết, b&agrave;n tay em sẽ chối từ nắm lấy tay anh d&ugrave; l&agrave; trong r&eacute;t lạnh&hellip;

C&oacute; một ng&agrave;y, anh biết, em sẽ hờ hững trong v&ograve;ng tay anh, d&ugrave; l&agrave; một c&aacute;i &ocirc;m từ đằng sau thật chặt như ng&agrave;y xưa em từng th&iacute;ch&hellip;

C&oacute; một ng&agrave;y, anh biết, nước mắt em rơi sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n vị mặn bởi những phai nhạt từng ng&agrave;y của y&ecirc;u thương&hellip;

C&oacute; một ng&agrave;y, anh biết, em sẽ th&ocirc;i kh&ocirc;ng dỗi hờn, kh&ocirc;ng o&aacute;n tr&aacute;ch những ph&uacute;t v&ocirc; t&acirc;m ngốc nghếch đến đ&aacute;ng tr&aacute;ch của anh&hellip;

C&oacute; một ng&agrave;y, anh biết, em sẽ kh&ocirc;ng thấy m&igrave;nh c&ograve;n cảm thấy lạc l&otilde;ng trong tr&aacute;i tim anh nữa&hellip;

V&igrave; em đ&atilde; lựa chọn bước đi&hellip;

C&oacute; một ng&agrave;y, anh biết, em sẽ th&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n tự hỏi m&igrave;nh liệu t&igrave;nh y&ecirc;u anh d&agrave;nh cho em đ&atilde; lớn đến bao nhi&ecirc;u nữa&hellip;

Bởi ng&agrave;y đ&oacute;, anh hiểu, em đ&atilde; mệt mỏi v&igrave; y&ecirc;u anh&hellip;

Anh nh&igrave;n s&acirc;u v&agrave;o đ&aacute;y mắt em v&agrave; nhận ra một điều chưa bao giờ em n&oacute;i, rằng &ldquo;Em muốn dừng lại, sau những g&igrave; đ&atilde; qua&hellip;&rdquo;.


B&agrave;n tay em đ&atilde; muốn bu&ocirc;ng lơi để nắm lấy một b&agrave;n tay kh&aacute;c.

Tr&aacute;i tim em đ&atilde; lỗi nhịp để gọi một c&aacute;i t&ecirc;n kh&aacute;c, kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; anh.

Những v&ocirc; t&acirc;m, những hẫng hụt, những khoảng trống l&ograve;ng&hellip; đ&atilde; v&ocirc; t&igrave;nh đẩy m&igrave;nh đi xa nhau. Cả hai ch&uacute;ng ta đang dần dần c&ocirc; đơn trong những y&ecirc;u thương m&agrave; anh v&agrave; em từng c&oacute;&hellip;

Nếu một ng&agrave;y em mệt mỏi v&igrave; y&ecirc;u anh, h&atilde;y n&oacute;i anh nghe&hellip;

Đừng &acirc;m thầm chịu đựng những ph&uacute;t gi&acirc;y b&ecirc;n nhau m&agrave; lặng y&ecirc;n đến ngột ngạt. Đừng để t&igrave;nh y&ecirc;u từng ng&agrave;y tr&ocirc;i qua một c&aacute;ch nặng nề v&agrave; g&ograve; b&oacute;&hellip;

Bởi những y&ecirc;u thương m&igrave;nh từng c&oacute; đ&atilde; thật đậm, thật s&acirc;u&hellip;

Đừng kh&oacute;c một m&igrave;nh, buồn một m&igrave;nh, thương mong một m&igrave;nh&hellip;

H&atilde;y nhớ, bản th&acirc;n m&igrave;nh cũng rất đ&aacute;ng được tr&acirc;n trọng, n&acirc;ng niu&hellip;

Nếu một ng&agrave;y em qu&aacute; mệt v&igrave; phải y&ecirc;u anh, th&igrave; anh, sẽ bu&ocirc;ng tay em ra như chưa từng được nắm lấy&hellip;

Con tim c&oacute; những l&yacute; lẽ ri&ecirc;ng của n&oacute;, cả anh v&agrave; em đều kh&ocirc;ng c&oacute; quyền tr&oacute;i buộc những điều đ&oacute; trong những thứ chỉ na n&aacute; t&igrave;nh y&ecirc;u&hellip;

V&agrave; h&ocirc;m nay, anh đ&atilde; bu&ocirc;ng tay em ra rồi đấy.

Em c&oacute; thể sẽ bước đi tr&ecirc;n một con đường mới khiến em an nhi&ecirc;n, sẽ ở b&ecirc;n người cho em những x&uacute;c cảm ngọt ng&agrave;o của hạnh ph&uacute;c tr&ograve;n đầy. Em c&oacute; thể ra đi, nhưng anh xin em đừng đi m&atilde;i&hellip;
Bởi những ng&agrave;y kh&ocirc;ng em&hellip;

Liệu đ&atilde; qu&aacute; muộn m&agrave;ng khi đến l&uacute;c ta xa nhau anh mới biết, với anh, em đ&atilde; l&agrave; tất cả. V&agrave; sẽ m&atilde;i l&agrave; tất cả, chỉ của ri&ecirc;ng anh&hellip;

Nếu một ng&agrave;y em qu&aacute; mệt v&igrave; phải y&ecirc;u anh, h&atilde;y đi thật xa v&agrave; anh sẽ kh&ocirc;ng n&iacute;u k&eacute;o. V&igrave; anh tin c&oacute; một ng&agrave;y em sẽ quay lại, khi em đ&atilde; qu&aacute; mệt v&igrave; phải ở xa anh&hellip;

Bởi định mệnh đ&atilde; lựa chọn em &ndash; ngay từ l&uacute;c bắt đầu &ndash; sẽ l&agrave; y&ecirc;u thương của anh m&atilde;i m&atilde;i &ndash; cho đến sau n&agrave;y, cho đến cuối con đường&hellip;

Anh sẽ chờ, sẽ đợi, d&ugrave; nắng, d&ugrave; mưa&hellip; đến khi em trở về!3blingeye3sao giống t&acirc;m trạng m&igrave;nh wa' h&agrave;! hjxhjx
tui iu m&agrave; luc n&agrave;o cũng nghĩ rằng một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; người ấy sẽ bỏ tui m&agrave; đi k ah.
c&oacute; ai t&acirc;m trang giống tui hk???
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

bạn viết bolg cảm động qu&aacute; . m&igrave;nh cũng c&oacute; c&aacute;i cảm gi&aacute;c như bạn vậy . m&igrave;nh cũng kh&ocirc;ng biết l&agrave;m sao nữa . m&igrave;nh sẽ để cho người m&igrave;nh y&ecirc;u tự quyết định th&igrave; sẽ tốt hơn . m&igrave;nh b&acirc;y giờ rất l&agrave; trống vắng v&agrave; c&ocirc; đơn . m&igrave;nh đ&atilde; đọc nhưng lời bạn viết oy . thật l&agrave; vui khi dk hiểu th&ecirc;m nhưng đi&ecirc;u chua biết . m&igrave;nh c&aacute;m ơn

#4276473 1
hic hic bạn c&oacute; người iu l&agrave; may &ugrave;i đ&oacute;3blingeye3

Sến qu&aacute; #1 ơi

FA mu&ocirc;n năm……………….3congratz3 kakakakaka………

3blingeye3xin em đừng đi m&atilde;i&hellip;cứ tưởng c&ocirc; ấy chết… hichic

Sonh mot minh la suong nhat.yeu chi cho khoc .buon gian.khoc.dau kho.thoi tu gia 2chu TINH YEU.

Chủ đề cùng mục


ng agrave, y ecirc, ecirc u, đ atilde, agrave y, y ecirc u, ocirc ng, ng agrave y, igrave nh, c oacute,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)