Tâm sự - chia sẻ 2012-01-26 15:40:30

Mối tình của tui đã bị Bọn KPOP cướp rồi


Chuyện thế nnào các bác có thể đọc đoạn chat này.Tuy hơi dài nhưng mọi người hãy đọc nhé và XIN HÃY NGHE TUI :đừng yêu con gái là FAN KPOP .Tôi đã yêu 1 người quá yêu KPOP mà khiến tôi suốt 3 tháng phải 1 mình với internet,vietyo,cab.vn KO 1 lời động viên,an ủi, hỏi han khi tôi ốm và giờ thì mọi chuyện đã quá xa rồi, tôi Chấp nhận chia tayCÒN đây là avatar mà nhỏ để^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:37:36 AM): ê
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:37:38 AM): ngốc
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:37:47 AM): chúc mừn năm mới tơ chưa
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:37:48 AM): ?
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:39:31 AM): eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:39:33 AM): eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:40:17 AM): avata dep ko
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:40:29 AM): ukm
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:40:31 AM): đẹp
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:40:34 AM): sao
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:40:39 AM): có gì hot?
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:40:45 AM): o bjt
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:40:56 AM): dang ban loan oppa ne
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:41:08 AM):
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:41:16 AM): kute wa
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:41:19 AM): nói cái vấn đề đó từ năm trước rồi
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:41:23 AM): kute
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:41:27 AM): ke mi
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:41:28 AM):
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:41:32 AM): thật là buồn cười
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:41:36 AM): nực quá
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:41:38 AM): ta thik la dk
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:41:42 AM): pp
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:42:11 AM): ukm
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:42:16 AM): mi thích ta ko thích
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:42:22 AM): nó là vấn đè khác nhau mà
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:42:23 AM): ko
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:42:29 AM): có điều…
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:42:31 AM): tết sao
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:42:33 AM): ukm
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:42:34 AM): có vui hem
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:42:34 AM): ?
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:42:36 AM): oh
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:42:38 AM): ah
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:42:44 AM): ukm
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:42:52 AM): cha sao
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:43:10 AM): :
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:43:14 AM):
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:43:21 AM): sao ta bực với mi thế nhể
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:43:28 AM): ukm
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:43:31 AM): chao nha
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:43:33 AM): cu buc
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:43:37 AM): cu ghet
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:43:40 AM): nếu như chỉ thích trai đẹp
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:43:45 AM): thì cứ đi mà thích đi
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:43:45 AM): day ko lien quan
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:43:58 AM): to ko nhu cau
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:44:02 AM): toi thik vj`
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:44:03 AM): còn nếu như co tình cảm thật sự
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:44:08 AM): n` li do
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:44:12 AM): thì đừng như vậy nữa
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:44:23 AM): toi ko xet be` ngoai
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:44:40 AM): đó là ý bạn nói hả
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:44:48 AM): ukm
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:44:51 AM): hehe
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:45:02 AM): thế chẳng phải rất thích người đẹp trai sao
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:45:18 AM): ngoai ra
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:45:25 AM): con phai that gioi
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:45:30 AM): that tot nua
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:45:43 AM): ma to they oppa du moi diem
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:45:48 AM): ukm
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:45:50 AM): ko che dk
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:45:55 AM): đó là vấn đè của bạn
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:45:58 AM): tôi thì khác
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:46:10 AM): the nhe
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:46:13 AM): pp cau
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:46:14 AM): ukm
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:46:17 AM): thế nhế
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:46:20 AM): hết nhé
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:46:51 AM): khi nao` ns chuyen bt thj` se ns tiep
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:46:56 AM): ukm
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 10:46:59 AM): bt ngay đây
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:04:43 PM):
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:04:48 PM): nc voi to coi
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:05:16 PM): ?
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:05:28 PM): ko ns dk lau dau
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:05:32 PM): cai nhau dey
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:05:36 PM):
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:05:39 PM): nen thuj
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:05:39 PM): tai sao chu
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:05:41 PM):
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:05:45 PM): y' cau la sao
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:05:52 PM): thj` tai ko hop
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:05:59 PM): nen de cai nhau
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:06:00 PM): the' ha
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:06:02 PM):
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:06:08 PM): to nghi~ ai ma cha k hop nhau
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:06:12 PM): cau kho chiu day
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:06:19 PM): to cung vay
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:06:28 PM):
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:06:33 PM): tai sao lai vay chu
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:06:35 PM):
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:06:46 PM): sao luc nao cung phai dep trai moi la nhat
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:07:07 PM): cau hoi bj nham dey
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:07:13 PM): to da bao ma`
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:07:17 PM): ko hop dau
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:07:26 PM): cai nhau bay h
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:07:35 PM): :
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:07:35 PM): |
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:07:37 PM):
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:07:46 PM): sao cu phai vay chu
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:07:50 PM): dau nam la the do ha
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:07:55 PM): noi chuyen tu te coi
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:08:03 PM): tu te oj` ma
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:08:11 PM): ma thuj pp
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:08:13 PM): :?|
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:08:14 PM): ne`
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:08:17 PM): dung` ne' to'
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:08:21 PM): to' hoi 1 cau thoi
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:09:26 PM): ?
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:09:28 PM):
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:09:30 PM): lai j` nua
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:09:40 PM): cau con` se yeu to nua ko
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:09:41 PM): ?
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:09:48 PM): to da mua cho cau 1 con gau bong
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:09:49 PM): rat dep
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:09:59 PM): tu` 1 noi du lich
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:10:03 PM): dinh se tang cau
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:10:05 PM):
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:10:09 PM): to xin cau day
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:10:14 PM): dung the nua
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:10:19 PM): ko bt dk ak
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:10:26 PM): kho chiu lem
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:10:29 PM):
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:10:36 PM): ko tra loi dc sao
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:10:40 PM): ko
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:10:44 PM): ok?
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:10:55 PM): dung lam kho ca 2
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:11:01 PM):
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:11:06 PM): ko ns chuyen dk nua dau
i_love_teukie_4ever (1/25/2012 2:11:17 PM): ko hop 1 teo nao
^Mr.Tun^(_ __!) Hì (1/25/2012 2:11:17 PM):
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#2633304 0
ông thớt khá tình cãm nhĩ 3crisp3 .

Mấy con này trí tưởng tượng bay cao lắm 3bye3

Con này cứ phải gặp mình , thích hàn quốc gặp a cho chết ngay =]]] 3bored3

3crisp3 mih nhận ra điều này lâu rồi thớt ạ, toàn ảo tưởng :)) … sút tung *ít tụi nó đi

2 ng` là người Bắc ak` sao nc giống thế 3ahhyes3

…….. 3ahhyes3 3ahhyes3 Girl giờ…toàn thích Kpop……..toàn nghe nhạc Kpop…đến nỗi phát khóc vì thần tượng…như vậy có quá lắm ko nhĩ 3ahhyes3

#2633479 0
tội ông thớt nhệ 3ahhyes3

thà thề là ta 0 yêu con gái hiện nay trừ khi nền âm nhạc việt nam vượt âm nhạc K-shit 3ahhyes3
cũng sắp rồi VN nam thứ 56 và K-shit 26 3crisp3 chục năm nữa thôi 3aha3

khó hiễu đọc kỹ không phải binh nó mà rõ 1 cái là người ta đã bão thôi nhưng thớ 3crisp3t cố chấp thì chuốt buồn vào người thôi SR thớt nhé 3crisp3 3crisp3

tụi nó bị thiểu năng, yêu làm quái gì lũ đấy cho mệt, tớ là tớ sút thẳng 3bored3

#2633530 0
mấy con bấn loạn kpop này toàn con nghiệt súc thôi e có con bạn cùng lớp thjk dai' bò sấy khô (DBSK) có lần nó nghe đc e chê mấy thằng nhóm đấy thế là nó hsau gọi mấy thằng trẻ trâu lên định đập mình thì đúng hôm các chiến hữu của mình ở trường # lên chơi. Mình 20 nó 4 đm hôm đấy e đập cho ngày hsau k dám lên lớp 3bored3 3bored3

#2633544 0
mà cái bọn DBSK ko hiểu có vị j mà 1 số đứa cứ đâm đầu vào nhỉ 3bored3 3bored3

Luppiủng hộ bác là e , e cũng làm thế 3aha3

#2634425 0
mấy kon này dở hơi lắm 3ahaa3
mắng oppa kủa nó là bị ăn tát ngay ấy chứ 3ahhyes3

bọn xàm ây mà thích KPOP thì anh phang cho tet Lo.z coi còn thích nữa ko 3crisp3 3crisp3

@ Luppi like mạnh cho bác nói chí phải 3crisp3 3crisp3

em ghét Hàn Quốc kinh khủng . Cứ đâm đầu vào làm gì nhở , mất đi ng` bạn trai bên cạnh. 3blur3 tơ tưởg j đâu ko về cái bọn nhìn như gay í :-< … mà nói chiện như nhỏ đó thí gét qá 3ahhyes3

ỞIddayaa lại có vụ lăng nhanh nữa hả
Tai hạ biết thằng nào có mục đích wua gái sể không tha 3burning3

@Mo0n_Danbie :vậy mo0n làm ny mình nha:D chả còn ai bên cnạh buồn quá 3bored3 3bored3

k hỉu sao mấy đứa con gái VN lúc này đi hâm mộ mấy thằg gay đó chi nữa…ông pà jà nó chết k bít nó khóc bằng mấy thằng đó bị bệnh k…gặp mấy nhỏ đó mà khen mấy thằng đó chê mình là cho ăn tát 3curse3 3curse3 3curse3

@@…………..vấn đề khá rắc rối hâm mộ vừa thôi chứ hâm mộ wá vậy………:|

con đó viết như shit……………ghét kiểm viết này 3curse3

@mo0n: vậy mà mìh tưởg c.gái nào cũg thích KPop ;))
bọn đàn bà ẻo lả ấy nhìn giả tạo bỏ mẹ ra 3bored3 luôn tỏ vẻ này nọ trc' mặt fan chứ thật ra con người bên trog bọn nó ai mà biết đc 3bored3

nge nhạc thì chả hiểu nhảy thì như khỉ mấc fog, ca từ thì đag hàn xen zô vài câu EL chả đâu vào đâu cả 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

anh em tụi mình fan JAV thôi 3crisp3

#2635252 0
3curse3 3curse3 cái lũ ý chắc j đã ăn đc ae Việt nam ta 3curse3 3curse3………..

thui cứ để nó ôm mộng mấy đứa K-pớp đến già đi…..dù gì cũng có la liếm đc tụi nó đâu….cho nó ngồi đó mà mơ mộng

ngồi mơ mấy anh đẹp trai mag xe hoa đến tận nhà rước đi chăg =))=)) 3crisp3 3crisp3

#2636787 0
dai' bo` say' kho (DBSK) bac' luppy kho' do~ vkl trum` con me no roi` 3crisp3 3crisp3

Đồng cảm vs thớt. Tình cảnh của thớt giống hệt mh. Ctay rồi 3curse3 Dkm hôm bữa ráng mở mắt suốt 1 tiếng, chóng mắt lên xem K-POP có cái ji hay mà tụi nó chết mê chết mệt, sau 1 tiếng thì mh nhận ra đc rằng…dek có cái ji đáng để xem. 3be_eaten3

k biết bọn nó nghĩ sao , thần tượng thì để ở trong lòng,nc thì phải để ý đến suy nghĩ của người khác nữa chứ ,hễ tụi mình mà động đến là lồng lộn cả lên,cứ cho bọn nó mơ mộng đi, khi nhận ra thứ quý giá nhất đã mất thì bọn nó sẽ hỉu thui 3be_eaten3 3be_eaten3

chào thớt! Tao vẫn 1 câu như cũ, tũn nói tao hiễu, con dân tộc cuồng dâm alabakhưa kia nói tiếng dân tộc nên k hiễu lắm. Còn cái lũ ôpa hàn thì đêkamờ 1 lũ gay, qua việt nam tao lập hội bắt cóc thông đít hết.

i_love_teukie_4ever (1/25/2012 10:40:56 AM): dang ban loan oppa ne
Vãi thốn 3blur3

nghe bài này của Ken hát đúng tâm trạng nè

3bored3 Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng đắn

đề nghị phắng ngay khi anh còn bình tĩnh 3bored3

hãy tìm bạn gái là fan của Lpop mà yêu… ( Lào Pop ) 3aha3

Sút đi thớt….yêu làm gì mấy thể loại này 3burning3 3burning3

đừng như con nít zay thớt, thần tượng mãi là thần tượng,ko bao giờ với tới đc.ng ta chỉ là hâm mộ thôi mà.1time sẽ hết thui.
nhưng mà tui cũng thích kpop. cái này thuộc sở thích mỗi ng`,thần tượng để làm j,chả fai để mọi ng` thích sao? chỉ là n~ đứa hâm mộ fai suy nghĩ thực tế chút.
>>dạo này đang thích suju…haiz,buồn quá.tự nhiên đi nghĩa vụ hết

Chủ đề cùng mục


1 25 2012, Mr Tun _, Hì 1 25 2012, 1 25 2012 10, 1 25 2012 2, i_love_teukie_4ever 1 25 2012, Hì 1 25 2012 10, Hì 1 25 2012 2, i_love_teukie_4ever 1 25 2012 10, i_love_teukie_4ever 1 25 2012 2,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)