Chuyện shock 2012-03-16 04:31:07

Lý Bí là Lưu Bị...Đinh Tiên Hoàng là Tần Thủy Hoàng(sock tận óc)


[justify]4. Thời Lưỡng triều kháng Ngụy – (giặc giả năm 220 – 280)

[/justify]
[justify]a. Năm 221 ở vùng Xuyên Thục, Lý Bí Hoa sử gọi là Lưu Bị lập nước Thục, năm 222 Tôn Quyền lập nước Ngô ở Giang Nam, Nước Thục và Ngô của người Trung Hoa nước Ngụy của dân Man thành phần chính là người Lu (Liêu). Như thế Trung Hoa đã phục quốc nhưng lại chia làm đôi.[/justify]
[justify]Lý Bí hay Lưu Bị là hoàng thất triều Hiếu hay Hưng Đế, khởi đầu nương nhờ người anh em họ là Lý Thiên Bảo sử Trung Hoa gọi là Lưu Biểu ở Kinh Châu, Kinh Châu bị Tào Tháo chiếm, Lý Thiên Bảo và Lý Bí chạy về Quí Châu, ở đấy Lý Thiên Bảo xưng là Đào Lang Vương ở nơi gọi là Dạ lang , sử Việt Nam viết thành Dã Năng, Dạ Lang là đất của người Lửa –Liêu , người lửa còn nhiều tên khác: La –Lão- Liêu- Lý … Hữu Hổ – ngày nay gọi chung là người Ka Đai, sử Việt lầm lẫn viết nước Dạ lang của người La-Liêu thành Động Dã Năng ở bên Lào. Sau Lý Bí tiến chiếm vùng Tứ Xuyên xưa là đất Phát của Hùng Trịnh Vương – Hưng Đức Lang nên còn được sử gọi là Hậu Lý Nam Đế (Lý Bôn là Lý Nam Đế) , Sử Trung Hoa gọi Lưu Bị là Chiêu Liệt Đế có nghĩa là chúa vùng tây nam (phương Dịch Lý) Chiêu = phía tây; Liệt là biến âm từ chữ Lạc, Lục tiếng Việt phát âm là Nác – Nước; chiêu và liệt là tượng tin Dịch Lý chỉ phương tây nam đồng nghĩa với chữ Tứ Xuyên, Chân Định Xuyên Thục. Câu truyện kết nghĩa Đào Viên lừng lẫy trong lịch sử Trung Hoa của Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi đã trở thành điển tích trong văn hóa còn truyền đến tận ngày nay. Sử Việt đã ghi các sự kiện của 2 triều vua Lý Bôn và Lý Bí chồng lên nhau nên không có cơ sở nào để xác quyết là Lý Bôn hay Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân 1 quốc hiệu cực đẹp thể hiện sự trường tồn và hạnh phúc của dân tộc.[/justify]
[justify]b. Năm 222 Tôn Quyền xưng đế ở Giang Nam, sử Việt Nam gọi là Ngô Quyền; Tôn không phải là họ mà là tôn quí cao trọng ý chỉ thủ lãnh , Tôn Quyền tôn trọng hiền tài nên được văn thần, võ tướng phò tá rất đông.[/justify]
[justify]Đối với Lưu Bị hay Lý Bí, Tôn quyền tỏ rõ sự hòa thân, cho mượn Kinh Châu để Lý Bí đứng chân, gả em gái để Lý Bí trở thành người một nhà với mình . Sử Trung Hoa chỉ nói những việc làm nhân nghĩa thông thường không hé lộ để người ta nhìn ra một liên minh dân tộc giữa Thục và Ngô.[/justify]
[justify]c. Năm 220 Tào Phi cướp ngôi Hãn của con cháu Quan Vũ, ngôi chúa chuyển từ người Quan Lu sang Từ Lu hay Tào Lao, Tào Phi lấy quốc hiệu là Ngụy – từ đó trong ngôn ngữ Việt xuất hiện từ ‘gặc giã’ , Ngụy có nghĩa là ‘giả’ biến âm thành ‘giã’ , sử Việt Nam gọi đích danh triều này là Nam Hãn ( Ngô Quyền đánh quân Nam hán… ), như thế Đế quốc Hãn có 3 triều đại:[/justify]
[justify]Tây Hãn quốc của Canh Thủy Đế Lưu Huyền .[/justify]
[justify]Đông Hãn quốc của Quan Vũ Lưu Tú và[/justify]
[justify]Nam Hãn quốc của họ Tào hay Từ.[/justify]
[justify]Lý Bí được một 1 văn thần kiệt xuất phò tá đó là Khổng Minh Gia Cát Lượng, đối sách liên minh dân tộc với Ngô để cùng chống cường địch Nam Hãn hay Ngụy là tư tưởng xuyên suốt của ông thể hiện tầm vóc và tầm nhìn của bậc vỹ nhân, 1 đời cặm cụi và tận tụy vì dân vì nước đến lúc chết còn làm cho vua Ngụy kinh hồn bạt vía , Ở Trung Hoa còn truyền tụng câu vè:[/justify]“Gia Cát Lượng đã về trời


còn làm Trọng Đạt rụng rời tay chân”

[justify]Trọng Đạt là tên của Tào Phi tướng nước Đông Hán sau này là vua nước Ngụy , Vì ngụy là giả trá nên dân Việt Nam gọi thời lưỡng triều kháng Ngụy này là thời “giặc giả”,sau giặc cỏ đến giặc giả ý nghĩa lịch sử rất rõ ràng vậy mà cả thiên hạ vẫn để bọn viết sử gian xảo lừa gạt ngàn năm qua .[/justify]
[justify]Liên minh dân tộc Thục – Ngô có chiến công vang dội khiến cường địch là Lu Quốc của Khả Hãn phương Mun táng đởm kinh hồn, đó là trận thủy chiến trên sông Dương tử, người Việt gọi là Bạch Đằng Giang, . Sử Việt Nam gọi đây là thắng lợi hiển hách của Ngô Quyền chống Nam Hán. Sử Trung Hoa thì gọi là trận Xích Bích và xác định Xích Bích là một khúc sông trên Trường Giang. Thực ra Xích Bích là biến âm của ‘Thất Bát’ ý chỉ trận đánh ấy Hãn quân của Tào Tháo 10 phần chết 7, 8 hay 70%, 80%. Sau này xích bích, thất bát còn tạo ra nhiều thành ngữ như ‘Thất điên bát đảo’ hay ‘xất bất xang bang’. Tất cả đều chỉ sự đại bại đòn đau quá đến độ quáng gà mất cả phương hướng , Xích bích còn là biến âm của ‘sạch bách’ có nghĩa là ‘chẳng còn gì’ chỉ sự thảm hại của Tào Tháo sau thất bại này.[/justify]
[justify]Sử Việt Nam trong trận Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán gọi Tào TháoHoàng Tháo; có một thông tin sai là Hoàng Tháo không bỏ mình trong trận Bạch Đằng Giang, ông ta vẫn còn sống và gây dựng đế nghiệp cho con cháu họ Tào ( Tề → Tào ).[/justify]
[justify]Đáng buồn là Trung Hoa đã phục hưng nhưng lại chia đôi, khi thục và Ngô liên kết thì kẻ thù phương Bắc đại bại sau chỉ vì những tỵ hiềm ân oán cá nhân làm hỏng đại sự, Thục và Ngô đánh nhau đến suy kiệt và kết quả là cả dân tộc Trung Hoa lại một lần nữa phải oằn oại dưới vó ngựa phương Bắc ( nay )
[/justify]
[justify][size=3]Người họ HÙNG đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi xử lý vấn đề của thời đại :[/size]
[size=3]Thành ngữ ‘ thù trong –giặc ngoài ’ là khái qúat vấn đề của thời lưỡng triều kháng Ngụy này , thù trong chỉ tương quan Thục –Ngô là 2 nước của người họ Hùng , giặc ngoài chỉ tương quan giữa Thục - Ngô và nước Ngụy , Ngụy nghĩa là giả nhưng ngụy cũng là đồng âm của ngoại hay ngoài nên Ngụy cũng nghĩa là ‘giặc ngoài ’, đức Trần hưng Đạo gọi sứ của Mông cổ là ‘Ngụy sứ’ theo nghĩa ‘sứ thần của giặc Mông cổ …’cũng nằm trong ý này .[/size]
[size=3]Tiếc rằng thay vì đặt giặc ngoài là vấn đề chính yếu phải ‘ưu tiên’ giải quyết thì vua quan Thục đã làm ngược lại nên ‘giặc ngoài’ ung dung ‘toạ sơn quan hổ đấu ’ cho đến khi cả Thục và Ngô kiệt sức đứng còn không vững họ mới ra tay khiến người họ HÙNG phải hứng chịu tai kiếp nô lệ lầm than lần 2 dài gần ngàn năm .[/size]
[/justify]
[justify]5. Thời nô lệ nước Tấn (Đế quốc đầu trâu mặt ngựa)[/justify]
[justify]Năm 265 Tư Mã Viêm lên ngôi khả Hãn thay thế họ Tào, Trâu và ngựa trong dịch lý là 2 con vật biểu tượng của phương nam nên đất cực nam trung hoa thời nhà Hiếu gọi là đất Mã , đám cường tặc man rợ ở đây gọi là đám ‘đầu trâu mặt ngựa’ , ‘Tư Mã’ là từ chỉ người Hung Nô ở phía Tây đất Mã thuộc Sơn Tây Trung quốc ngày nay.[/justify]
[justify]Chữ Tư Mã đã gây nhiều lầm lẫn vì Trung Hoa cũng có họ Tư Mã như Tư Mã Thiên V.v… họ Tư Mã Trung Hoa ban đầu là chức quan lo về binh bị trong ngũ quan ( Tư Đồ, Tư Không, Tư Mã )…sau biến thành tên một họ tộc , chính vì từ đồng âm này mà các sử gia coi nhà Tấn là vương triều Trung Hoa , Thực ra họ là Hung Nô tức cũng là 1 Hãn như các Hãn trước đó , ta thấy có sự liên t ục của Tây Hãn, Đông Hãn, Nam Hãn rồi Tây Mã Hãn, người Trung Hoa phải chịu nỗi nhục vong quốc từ năm 23 đến năm 220 ,qua thời độc lập ngắn ngũi lưỡng triều Thục – Ngô lại mất nước năm 280 cho đến hết đời Tây Tấn năm 317 .[/justify]
[justify]Bắt đầu từ đời Đông Tấn năm 317 do tình thế bắt buộc các Hãn phải áp dụng chế độ nửa thuộc địa , người Trung Hoa phải chịu cảnh bán nô lệ mãi đến năm 557 thì vừng dương mới ló dạng ở triều đại Bắc Chu của Vũ Văn Giác sau đó là thời độc lập thống nhất huy hoàng với 2 triều Tùy – Đường. Từ năm 557 kéo dài đần đến năm 907 .[/justify]
[justify]Từ năm 907 trở về sau Trung Hoa lại chịu cảnh xâm lược, chiến loạn triền miên. Chiến tranh dành giật lãnh thổ giữa Trung Hoa và các dân tộc Man phương con cháu các Hãn là trường kỳ , suốt chiều dài lịch sử có thể nói lịch sử Trung Hoa đồng nhất với lịch sử chiến tranh giữa Trung Hoa và các dân tộc phương Bắc (hiện nay), bắt đầu từ thời Tần trước Công Nguyên tới tận thế kỷ 20, thực là cuộc chiến khũng khiếp kéo dài 2.000 năm.[/justify]
[justify]Khi Trung Hoa thắng thì cảnh thái bình thịnh vượng bày ra, còn khi bị đánh bại thì phải chịu nỗi cơ cực tủi nhục của thân nô lệ, 2 kẻ thù truyền kiếp này quấn chặt vào nhau đến nỗi sử Trung Hoa ngày nay nhập chung 2 thành 1, Hoa và Hãn hợp nhất thành 1 khối dị kỳ : nước Trung Hoa nhưng lại là người Hãn.[/justify]
[justify]Tư Mã Viêm lập nước Tấn từ năm 265 nhưng phải đến năm 280 sau khi diệt Ngô thì đế quốc ‘Đầu trâu mặt ngựa’ mới thực sự làm chủ toàn bộ Trung Hoa. Tuy làm chủ Trung Hoa nhưng các triều đại của vua Man tức các Hãn cũng hãy còn vương vấn cái nếp của các bộ lạc du cư, chưa phải là sinh hoạt của 1 dân tộc định cư ỗn định lâu đời. Sự tổ chức và cai trị quốc gia của họ chưa thoát ra được kiểu tổ chức lãnh chúa và các tộc trưởng nên chỉ sau vài năm yên ổn là đã có mầm mống nội loạn , đất Trung Hoa bị chia thành hàng tá các nước nhỏ, chỉ cần 1 tia lửa mồi là thùng thuốc súng bùng nổ, cuối thời Tây Tấn là “Bát vương chi loạn” chém giết nhau khũng khiếp , Mỗi vương liên kết với 1 sắc tộc người Man để tiến hành việc tranh quyền đoạt lợi, chỉ tội nghiệp người Trung Hoa cuộc sống và nhân phẩm không khác gì loài vật, ai làm thịt cũng được.[/justify]
[justify]Năm 304 sau công nguyên 8 tộc trưởng Hung Nô hợp lại bầu Lưu Uyên làm thủ lãnh, chiếm Lý Thành ở Sơn Tây xưng Đại Hãn, lập 1 Hãn quốc khác độc lập với Tây Mã Hãn (nhà tây Tấn), vài năm sau cơ cấu song Hãn quốc mới lập này tổng tấn công Tây Mã Hãn và chẳng bao lâu Đại Hãn Lưu Thông (người kế nghiệp Lưu Uyên) đã chiếm hết miền Bắc Trung Hoa. Năm 317 Tư Mã Duệ lập ra nước Đông Tấn đóng đô ở Kiến Nghiệp (Nam Kinh) .[/justify]
[justify]Năm 307 Tư Mã Duệ một hoàng thân kém vai vế trong hoàng tộc Tây Tấn được phái xuống cai trị vùng Nam sông Dương Tử, lúc đó được coi là vùng gai góc vì dân thuần là người Hoa, Tư Mã Duệ khôn khéo theo đường lối dùng người Hoa trị người Hoa, guồng máy cai trị triều Tấn cộng tác với thành phần có máu mặt người Hoa, hình thành kiểu chính quyền liên hiệp: Hãn – Hoa, vì thế Tư Mã Duệ đã thành công trong việc giữ yên phương Nam.[/justify]
[justify]Thực chất của nhà Đông Tấn không còn giống nguyên mẫu đế quốc Tấn, nó trở thành dạng chính quyền liên kết Hãn – Hoa, dân Hoa được hưởng 1 phần của quyền làm người, được tham gia công vụ 1 cách giới hạn, Dĩ nhiên thẩm quyền tối cao vẫn thuộc về Hãn và dân tộc của ông ta.[/justify]
[justify]Thời này văn hóa Trung Hoa cũng khởi sắc đôi chút, dân Hoa dễ thở nên chủ yếu chăm lo làm ăn nuôi thân, không nghĩ đến việc “phục quốc”. Đã có lúc với sự đứng đầu của Chu Hy tưởng đâu sĩ phu phương Nam thành công với sách lược “diễn biến hòa bình”…., nhưng sau cùng cũng thất bại Chu Hy buồn đau mà chết.[/justify]
[justify]Năm 420 Lưu Dụ buộc Tấn Cung Đế thoái vị và ông ta lập ra triều Lưu Tống ( triều Tống của người Liêu ) tiếp tục cai trị phương Nam ̣ . Ở phương Nam Trung Hoa loại hình nửa đế quốc đã thành công trong việc cai trị từ năm 417 đến tận năm 589 mới chấm dứt, qua các triều Đông Tấn, Lưu Tống, Tề, Lương, Trần, tổng cộng là 172 năm , Càng về sau sự Hoa hóa càng mạnh, đến đời Trần hầu như chính quyền là chính quyền của Trung Hoa, triều Trần đặc biệt với Trần Bá Tiên đã làm nhiều việc ích nước lợi dân chăm lo cho người dân như là ông vua Trung Hoa chính gốc, mất hẳn chất đế quốc cai trị .[/justify]
[justify]xét ý nghĩa Tên các vua mà lịch sử đặt cho triều Trần ta thấy rất có thể họ là người Trung Hoa chứ không phải Đại Hãn như : Trần Bá Tiên chỉ có nghĩa là vị bá thứ nhất của phương Đông, Trần là chữ Đông ghép với chữ A, tương tự như ông Cơ Xương là Tây Bá khi xưa. Kế đến, Trần Thiên nghĩa là trời đông; rồi Trần Bá Tông là bá phương đông chính dòng V.v…[/justify]
[justify]Từ năm 308 trở đi Trung Hoa bị 2 Hãn quốc cai trị : Hoa Nam là chính quyền nửa đế quốc, Phía Bắc sông Dương Tử chịu sự cai trị của Hãn quốc do Lưu Uyên lập nên. Sau đó năm 386 dòng Thác Bạt lập nước Bắc Ngụy rồi Đông Ngụy – Bắc Tề.[/justify]
[justify]Năm 557 Vũ Văn Giác phục quốc cho Trung Hoa, quốc hiệu là Chu, sử Trung Hoa gọi là Bắc Chu để phân biệt với các triều Chu khác.[/justify]
[justify]Trong các đế chế cai trị vùng Hoa Bắc đáng chú ý là dòng Thác Bạt quốc hiệu là Ngụy sử Trung Hoa gọi là Bắc Ngụy. Thác Bạt Khuê khi tuyên lập nước Ngụy cho dòng tộc Thác Bạt đã công khai thừa nhận: người Hán và Thác Bạt là anh em cùng gốc, nói theo danh từ khoa học ngày nay họ cùng thuộc loại hình nhân chủng Mongoloit. Như thế đã rõ : người Hán không phải là người Hoa .[/justify]
[justify]Dòng Thác Bạt cai trị Bắc Trung Hoa tới đời thứ 6 là Hiếu Văn Đế thì cải họ Thác Bạt thành họ Nguyên, theo Hoa ngữ ‘nguyên’ là mã tin Dịch Lý cùng gốc với chữ nguồn – gốc – bản- số 1- khởi đầu- Nước- Giang …v.v . Tất cả chỉ có ý nghĩa là phương nam ngược với phương nóng bức ở hướng xích đạo, Việt ngữ biến âm Nguyên thành họ Nguyễn. Cùng với việc cải họ Hiếu Văn Đế nước Bắc Ngụy cũng cải cách toàn diện theo phong tục, lễ giáo của người Trung Hoa. Thác Bạt là quí tộc người Tiên Ty trước khi vào Trung Hoa họ còn là những bộ lạc du mục, cuộc sống còn ít nhiều nét man dã, sau khi chiếm Bắc Trung Hoa họ cảm nhận được cái hay của nền văn minh cao hơn của họ nhiều, vì thế quyết định của Hiếu Văn Đế là quyết định sáng suốt biếu cho dân Tiên Ty đôi hia 7 dặm, bước nhanh tới văn minh . Thác Bạt ngôn ngữ Hoa có nghĩa là Thổ Hậu hay Địa Hoàng còn tên tộc Tiên Ty do các sử gia Trung Hoa đặt. Tiên là khởi đầu, thứ nhất, số 1; Ty là thấp ngược với tôn là cao, là quý – Tiên Ty là mã tin Dịch Lý chỉ vùng phía Nam hay phương nước.[/justify]
[justify]Ngụy là tên nước của dân Man thời sử Trung Hoa gọi là Tam Quốc, tổ của nước Ngụy là Tào Tháo; tới tận ngày nay trong ký ức của người Việt vẫn in đậm thời này và họ thường gọi người phương Bắc (phương hiện nay) là người Tào biến âm thành Tàu, hoặc là Xẫm đúng ra Sẫm tức màu tối. Theo quy luật Dịch Lý chỉ dân sống ở phương Nam hay Huyền phương là đối lập của dân nhiệt hay hỏa còn gọi là Viêm Bang là dân hướng nóng bức .[/justify]
[justify]Ngụy Hiếu Văn Đế tên là Thác Bạt Hoằng đổi tên Trung Hoa là Nguyên Hoằng, sau khi “Hoa hóa” nước bắc Ngụy hưng thịnh được 1 thời gian thì vua quan bắt đầu sa đọa, vì đã “Hoa hóa” nên Bắc Ngụy có cái hay là không phân biệt Hãn – Hoa, ai cũng là con dân của Đại Hãn .[/justify]
[justify]Do thượng bất chánh hạ tất loạn, quyền hành ở Bắc Ngụy dần dần rơi vào tay 2 đại tướng, đại tướng Vũ Văn Thái là người Hoa chính gốc, trấn nhậm miền tây tức Tứ Xuyên, Thiểm Tây ngày nay. Thời cuộc đã trao vào tay ông cơ hội, ông liền chớp thời cơ cùng con sau 1 thời gian chuẩn bị thế lực đã đủ bèn lật đổ ách thống trị của tộc Thác Bạt khôi phục truyền thống Trung Hoa và nước Chu ra đời, sử Trung Hoa gọi là Bắc Chu để phân biệt với các triều Chu khác.[/justify]
[justify]Sử Việt Nam gọi quốc gia – Trung Hoa phục hưng đó là triều “Đinh Hoàng”; Đinh là mã tin Dịch Lý chỉ phương tây, phương không đổi hay còn là cứng, cương, đứng, tịnh, tĩnh … biểu tượng là con voi hay Tịnh – đấy cũng là đất Chân Định, Chân Đanh của nhà Tần – Hiếu xưa , còn được gọi là Xuyên Thục, Chân Định (nay là Tứ Xuyên). Vua khai phá và lập quốc ở vùng này thời nhà CHU là dòng họ Đinh của Tần Thủy Hoàng- Đinh Tiên Hoàng , Nay nước Trung Hoa tái lập ở đó nên sử Việt Nam gọi là triều ‘Đinh Hoàn’ hay ‘Đinh Hoàng’ quốc hiệu mới là ‘Đại Cồ Việt’.[/justify]
[justify]Các triều kế tiếp là Tiền Lê của Lê Hoàn, Lý 1 của Lý Uyên không thấy sử nói đến việc đổi quốc hiệu, mãi tới triều Lý 2 của anh em Lý Cung- Lý Ẩn (Lưu Cung- Lưu Ẩn) mới xuất hiện quốc hiệu mới là Đại Việt thay cho Đại Cồ Việt.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Lí Bi-Lưu Bị[/justify]
[justify]Ngô Quyền-nước Ngô+ Tôn Quyền[/justify]
[justify]Tào Tháo-Hoằng Tháo[/justify]
[justify]Trận Bạch Đằng-Trận Xích Bích[/justify]
[justify]Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân-Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước[/justify]
[justify]Trùng hợp tới vậy sao???[/justify]
[justify]Hay kẻ mạnh thấy người khác có gì tốt đẹp,người tài năng thì vơ vét là vua là chúa của riêng mình??? 3crisp3[/justify]
[justify]Các bạn tìm hiểu thêm sẽ biết thêm về Bàn Cổ+Thần Nông-Phục Hy 3congratz3[/justify]
[justify][/justify]
[justify]đây là bài đọc tham khảo,ý kiến cá nhân của nhiều nhà sử học thớt tìm và cho anh em xem để tham khảo,vấn đề lịch sử cho vui,ko có ý nói đến vấn đề chính trị gì hết,bạn nào thấy ko thích có wuyền ko xem,đừng xem xong rồi cung La Quán Trung lại chém thớt thì khổ! [/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

#2953392 0
trung quốc là của …………… 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 Xin lỗi, bạn không thể gửi bài có số lượng smiley > 50 hoặc gửi bài có lượng biểu tượng smiley > nội dung.3crisp3

kái nồn rì thế lày 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Ui trời ơi, ai viết bài này thế?

Lí Bi-Lưu Bị
Ngô Quyền-nước Ngô+ Tôn Quyền
Tào Tháo-Hoằng Tháo
Trận Bạch Đằng-Trận Xích Bích
Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân-Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước.

Sai hết kiến thức cơ bản về sự kiện lịch sử, thời gian và nhân vật.

#2953525 0
lại chém ấy mà giotroinam, có j mà kêu dữ vậy, mà nếu sai như vây tui cũng vui :))

kĩ năng chém gió éo đỡ nổi 3blur3

#2953575 0

3blingeye3 3blingeye3 ……………

May mà nút dislike đã bị bỏ chứ không là có kỉ lục mới được xác lập rồi 3ahhyes3

#2953728 0
ko đủ kiên nhẫn để đọc 3blur3

Ai biết mà bậy bạ quá thể….

#2953788 0
Đọc mấy câu đầu là biết sai bét nhè rùi 3crisp3

Đáng để suy ngẫm !Dù sao ls vẫn là ls. Đừng bao giờ bắn vào quá khứ bằng súng lục… 3ahhyes3

#2955207 0
làm biến đọc! 3bathing3

qá nhiều chữ 3crisp3 ko đọc nổi 3crisp3 3crisp3

#2955545 0
bài của nhà sử học đang hoàng nha mấy cha

#2955581 0
http://nguyenquangnhat.page.tl/bai-30_-Vong-Quoc-tt.htm
link đây ạ,các bạn đừng wên lịch sử hiện nay chúng ta học đều là ghi chép chồng chất của nhiều đời,đời sau thì lại viết xấu cho đời trước,nó đều có sự chính xác ở mức trung bình chứ ko hoàn toàn chính xác,vì thế chuyện sai hay đúng đều là tương đối,mình nghĩ đây là 1 bài hay nên post cho mọi người tham khảo chứ ko hề chắc chắn là nó đúng được,vì chính nhà viết sử nào cũng chỉ là phỏng đoán 3bored3lập luận mà ra 3bored3

#2956497 0
Lý Bí lập VẠn Xuân quốc năm 544 lấy hiệu Lý Nam Đế—Lưu Bị lập nhà Thục năm 221 TCN

Ngô Quyền hay còn gọi là Tiền Ngô Vương, vị vua đầu tiên của nhà Ngô Việt Nam sinh năm 898 làm cc gì liên quan đến Tôn Quyền thời Tam quốc.

Hoằng Tháo hay còn gọi là Vạn Vương Hoằng Tháo con vua Nam Hán thua trận Bach Đằng năm 938.—TÀo Tháo thời Tam quốc 222 TCN

Tần Thủy Hoàng (Doanh Chính) 259-210 TCN thời lục quốc—-Đinh Tiên Hoàng trị vì năm 968. Cách nhau cả Ngàn năm

oi dai dong qua ai ma doc chua bac 3crisp3 3crisp3 3crisp3………….

thớt chém dữ qá…làm gì có nhỷ… 3ahhyes3

#2957202 0
……………………………….. k noi nen loi

#2957282 0
3ahh3Cái quái j` thế….có zụ tên giống giống nhau cái gộp lại à : Lý Bí = Lưu Bị, Đinh Tiên Hoàng = Tần Thủy Hoàng, Ngô Quyền = Tôn Quyền, pó háng ai viết bài này…lịch sử cách nhau quá xa…với cả những vua này bên VN có thời chống TQ cơ mà…cái baì này lập luận sơ hở quá nhiều…….TQ là TQ, VN là VN…. 3bored3

#2957696 0
đã nói là đây là lập luận của 1 nhà sử học,nó là fỏng đoán cũng như lịch sử đương đại chưa chắc đã đúng hoàn toàn,đừng wên wa từng đời vua đều có ng viết sử riêng,và KẺ THẮNG LÀ KẺ VIẾT SỬ thì chưa chắc họ viết sai lệch về sự thật và mốc thời gian,bài này thớt đọc và copy để a e đọc cho vui,thêm 1 lập luận hay chứ có ý gì đâu nhỉ 3bored3

#2957724 0
Câu chuyện Khổng Minh bảy lần bắt Mạnh Hoạch có lẽ ai cũng biết từ tiểu thuyết
Tam quốc diễn nghĩa
của La Quán Trung. Nhưng cuộc chiến với Man Vương Mạnh Hoạch này đã xảy ra ở đâu? Hiện nay người ta chỉ dựa vào truyện
Tam quốc diễn nghĩa
mà … suy đoán, Mạnh Hoạch cầm đầu người Man, quấy rối nhà Thục Hán ở phía Nam, thì là vùng Vân Nam, Trung Quốc.


Tuy nhiên, ở Việt Nam lại có ghi chép hoàn toàn khác về một cuộc đụng độ khá dài giữa Mạnh Hoạch và các vị quan đô hộ từ thời Đông Hán. Thần tích xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội ghi rất tỷ mỉ chuyện này, tóm tắt như sau:


Thời Hán Hiến Đế có ba anh em họ Chu là Chu Tuấn, Chu Hùng và Chu Kiệt, người ở Ba Trung (Ba Thục?). Khi họ ra làm quan cho nhà Đông Hán thì đổi tên thành Chu Cẩm, Chu Khiêm và Chu Đàm. Ba vị này được Hán Hiến Đế cử sang nước Việt để … chống Mạnh Hoạch vì khi đó “
Tôn Quyền giận việc Lưu Bị cướp mất Kinh Châu liền bàn mưu với Mạnh Hoạch của nước Việt ta làm phản lại nhà Hán
”. Khi 3 vị đến vùng Sơn Tây thì được tin “
quan Chánh đô hộ cũ đã bị Mạnh Hoạch giết chết
”. Ba vị liền đóng quân, chia nhau ở 3 trang ấp. Chu Cẩm đóng ở trang Cẩm Bào, nhận cháu của Sĩ Nhiếp, con Sĩ Cung, là Sĩ Năng làm Đệ nhất mưu sĩ, “
đánh nhau với Mạnh Hoạch ở các xứ Tuyên Quang, Hưng Hóa
”. Ba vị còn lập nhiều tuyến phòng thủ dọc từ Cẩm Bào tới Ái Châu.


Khi Tào Tháo soán ngôi nhà Hán, Lưu Bị lên ngôi Hán Trung Vương, có cử “
sứ giả nhà Hán đeo đai vàng
” đến gặp, “
phong cho ngài Cẩm làm Chánh đô hộ, ngài Khiêm và ngài Đàm cùng làm Phó đô hộ, để cùng giữ đất Nam Việt
”.


Được một thời gian Chu Cẩm ốm mất. “
Mạnh Hoạch sai người theo đường tắt từ Ái Châu men theo hai bờ sông tiến ra
”. Chu Khiêm, Chu Đàm chống trả Mạnh Hoạch, bị thua và chết trận. Phải đợi đến khi Gia Cát Khổng Minh dẫn quân Nam chinh mới thu phục được Mạnh Hoạch…


Thần tích này hiện còn lưu tại đình làng Hương Ngải (Đình Giang). Hương Ngải là một xã có tiếng là hiếu học, nhiều người đỗ đạt và còn lưu nhiều nét văn hóa cổ như những chợ phiên chỉ bán một thứ đồ (lá dong, cá, gà, …) mỗi năm. Trong xã có đền thờ Tam Vị họ Chu, nay gọi là Quán Hương Ngải. Cổng đền có câu đối:

Vạn lý hồng quang y Hán nhật

Ức thu hạo khí phổ Nam thiên.

Dịch:

Vạn dặm ánh hồng theo triều Hán

Nghìn thu hào khí phủ trời Nam.

Cổng Đền Tam vị hay Quán Hương Ngải

Các cụ cao tuổi ở Hương Ngải buổi chiều vẫn ra sân đền ngồi đánh cờ.


Theo tư liệu này thì Mạnh Hoạch đã tấn công Giao Châu, giết quan đô hộ từ thời Đông Hán, khi cả Tôn Quyền lẫn Lưu Bị còn chưa làm chủ được Giao Châu. Vùng đất của Mạnh Hoạch có thể xác định khá rõ theo thần tích, là vùng giáp với “
Tuyên Quang, Hưng Hóa”
tới tận “
Ái Châu
”, hay là vùng Tây Bắc Việt Nam ngày nay. Mạnh Hoạch là người Mán ở Tây Bắc Việt Nam. Chuyện này nghe qua thấy quá kỳ lạ nhưng không phải không có căn cứ.


Theo
Tam quốc diễn nghĩa
Gia Cát Lượng sau thu phục Mạnh Hoạch, lúc rút quân có dừng lại sông Lư Thủy, làm lễ tế cho các tử sĩ trong cuộc Nam chinh. Trong bài văn tế có câu:

"Từ khi giặc xâm lăng cõi Thục

Binh khởi đất Mường"


Đất Mường
” ở đây cho thấy Man=Mường, Man Vương Mạnh Hoạch là người cầm đầu các tộc người Mường Mán ở Tây Bắc Việt Nam. Sông Lư Thủy có thể là sông Lô, chảy vào Việt Nam ở Hà Giang ngày nay. Lư và Lô là 2 cách phát âm khác nhau của cùng một chữ, chỉ dòng sông Lửa hay con sông chảy qua đất Đào thời Hồng Bang. Gia Cát Khổng Minh đã từ Vân Nam vượt sông Lô, tiến vào bình Mạnh Hoạch ở vùng rừng núi Tây Bắc nước ta.


Trong thần tích Hương Ngải cũng nói rõ khi Lưu Bị lên ngôi Hán Trung Vương đã phong cho 3 vị họ Chu làm Chánh, phó đô hộ. Tức là khi đó “
nước Việt ta
” thuộc về triều Thục Hán của Lưu Bị. Vùng Tây Bắc nước ta sau khi Mạnh Hoạch đầu hàng Khổng Minh cũng thuộc về triều Thục.


Như vậy hoàn toàn có thể Lưu Bị từng là một vị vua của nước Việt. Lưu Bị được sử Việt chép dưới tên Lý Bí hoặc Lý Phật Tử. Gia Cát Lượng nếu vậy thì không là ai khác mà là … Lý Phục Man, người đã bình định Man Vương Mạnh Hoạch ở vùng phía Nam của nước Thục. Chữ “Lý” trong Lý Phục Man chưa chắc đã có nghĩa là họ Lý, mà với nghĩa “ông lớn”, như trong tên Lý Ông Trọng hay Lý Khổng Lồ vậy.


So sánh Hoa sử và Việt sử ta thấy có sự tương đồng. Lưu Bị (sử Việt gọi là Lý Phật Tử) cùng anh họ là Lưu Biểu (Lý Thiên Bảo) rút chạy từ Kinh Châu về Quí Châu (Cửu Chân). Sau đó chiếm Ích Châu của Lưu Chương. Lưu Bị tiến quân lên phía Bắc, được Khổng Minh bày mưu thắng Tào Tháo ở Tứ Xuyên (đất của Trương Lỗ trước đó). Tứ Xuyên là đất trung tâm cũ của Hưng đế Lưu Bang, nên Lưu Bị sau khi chiếm Tứ Xuyên đã xưng là Hán Trung Vương.


Ích Châu là tên vùng đất của người Điền khi Hiếu Vũ Đế thu phục và sát nhập thành một quận của nhà Hiếu (khi Lộ Bác Đức diệt nhà Triệu Nam Việt?). Như vậy Ích Châu là vùng đất Điền Vân Nam. Sử Việt ghi là Lý Thiên Bảo cùng Lý Phật Tử xưng vương ở Ai Lao, tức là đất người Di Lão ở Vân Nam. Xem thế thì Vân Nam – Ích Châu đã nằm trong đất của nhà Thục Hán từ khi Lưu Bị khởi nghiệp. Mạnh Hoạch không thể hoành hành ở Vân Nam được mà chỉ có thể "
binh khởi đất Mường
" ở Tây Bắc nước ta.


Tây Bắc, vùng đất của Mạnh Hoạch, cũng là vùng đất lập quốc của Nam Chiếu dưới thời nhà Đường. Chính vì thế mà Tam vị họ Chu ở Hương Ngải mới hiển linh, trợ giúp Cao Biền đánh Nam Chiếu. Thần tích Hương Ngải chép:


Đến năm Hàm Thông thứ 6 đời Ý Tông nhà Đường, sau khi họ Triệu ở nước Việt ta khởi binh, tự xưng là Nam Chiếu, vua Ý Tông cho Cao Biền làm đô hộ
”. Cao Biền được ba vị họ Chu hiển linh phù trợ khi đánh quân Nam Chiếu. Cao Biền có bài thơ:

Chu gia tam vị lẫm tinh thần

Thích Hán kim Đường trước đại huân

Thất thập nhi từ đô hiển thánh

Ức niên thu hựu ức thiên xuân

Dịch

Họ Chu ba vị vững tinh thần

Xưa Hán nay Đường lập đại huân

Hơn bảy chục đến đều hiển thánh

Trăm ngàn thu lại trăm ngàn xuân.


Sau Bố Cái Phùng Hưng lịch sử các dân tộc Tây Bắc cần ghi nhận thêm một vị thủ lĩnh thời trung đại là Man Vương Mạnh Hoạch. Còn lịch sử Việt Nam cần phải nhìn nhận lại triều Thục của Lưu Bị như một triều đại chính thống của người Việt.

#2957768 0
đây là bài đọc tham khảo,ý kiến cá nhân của nhiều nhà sử học thớt tìm và cho anh em xem để tham khảo,vấn đề lịch sử cho vui,ko có ý nói đến vấn đề chính trị gì hết,bạn nào thấy ko thích có wuyền ko xem,đừng xem xong rồi cung62 La Quán Trung lại chém thớt thì khổ! 3bored3

Lịch sử đâu phải chuyện đùa, muốn viết j` thì viết muốn chém sao thì chém.
Nói như ông thì tôi nói HS TS là của tàu thì sao. 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
Nhà sử học nào viết cái bài này vậy?

clgt…………………… 3curse3…… 3curse3….. 3curse3… 3curse3.. 3curse3… 3curse3…………………….

#2958698 0
đã đưa link 3bored3,Lịch sử ko fải chuyện đùa nhưng cũng k bao h là chính xác 100%,nêu bạn chịu khó tìm hiểu thì Bàn Cổ vị thần mà TQ cho là thủy tổ cũng bắt nguồn từ vùng đất mà giờ là nước ta,cả Thần Nông-Phục Hy cũng thế,ko tìm hiểu thì đừng nói ngang như thế bạn ạ 3bored3

#2958736 0
@banhtiensinh:mình đã nói ngay từ đầu là mình post cho a e tham khảo,họ đưa ra lập luận tức là họ có tìm hỉu r chứ k nói khơi khơi đâu bạn ạ 3bored3

#2958764 0
Trong các vị quốc công khai triều , có lẻ Lý Bí là một trong những tiền nhân để lại nhiều nuối tiếc cho người đời sau . Ông là người lập nên triều Tiền Lý ( phân biệt với triều Hậu Lý của Lý Công Uẩn ) sau khi đánh bại sự đô hộ của quân Lương . Đến bây giờ vân còn nhiều người không thôi phân tích vì sao vương triều của Lý Bí không tồn tại lâu ? Tại sao Lý Bí bại trận ? . Nhiều nhà phê bình sữ học đem thiên thời mà quy đổ cho việc ông bại trận . Có nhiều tư tưởng đồng ý với điều trên . Bài tiểu đàm này không dám chỉ trích đúng hay sai , chỉ muốn nói một điều rằng , Lý Bí đã thua , ông đã thua một trận đánh mà thắng lại cả một cuộc chiến trường kỳ .

Lý Bí ( tự Liêm Cữ , có tên gọi là Lý Bôn 503-548 , tại làng Thái Bình , phủ Long Hưng ) vốn văn võ song toàn , được một vị cao tăng mang về chùa nuôi dạy từ nhỏ . Ông từng làm quan nhưng vì bất bình với cách cai trị tàn ác của quân Lương mà bỏ tướ vị về chiêu mộ tráng đinh , làm lực lượng chống lại triều Lương . Lúc này Triệu Túc ( tù trưởng Chu Diên_Hải Dương ) và Triệu Quang Phục đã đem lực lượng hợp cùng Lý Bí mà toan nghiệp lớn . Đây chính là khởi đầu cho nghiệp chính trị tuy ngắn ngủi nhưng đầy huy hoàng lẫn đắng cay của Lý Bí .

Năm 541 , thứ sử Giao Châu ( nước ta khi bị đô hộ bởi phương bắc thì bị coi như một châu quận của họ , gọi là châu Giao Chỉ , hay Giao Châu ) Tiêu Tư tàn ác , lại vướn thêm sự quấy nhiễu của quân Chiêm Thành phương Nanm , nhân dân ta cơ cực không lời tả hết . Lý Bí nhân cơ hội này phất ngọn cờ chánh nghĩa hô hào mọi người phá bỏ ách cai trị hà khắc của ngoại bang . Nghĩa quân của ông thắng lợi nhanh chóng . Tiêu Tư vội vàng tháo chạy về Quảng Châu ( có sử nói Tiêu Tư biết được Lý Bí chuẩn bị hởi nghĩa liền đem vàng bạc quan chức mua chuộc không thành , hoảng sợ chạy đi ) . Sau đó triều đình nhà Lương phương Bắc lại nhanh chóng xua quân xuống đánh tràn . Tháng 4 năm 542 vua Lương sai thứ sử Việt Châu là Trần Hầu, thứ sử La Châu là Nịnh Cư, thứ sử An Châu là Lý Trí, thứ sử ái Châu là Nguyễn Hán, từ 2 phía bắc nam Giao Châu cùng tiến đánh nghĩa quân Lý Bí . Cuộc phản kích này nhanh chóng bị Lý Bí đánh bại . Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư , lúc bấy giờ thừa thắng , Lý Bí đã giành quyền kiểm soát đất đai từ Hà Tĩnh đến địa phận bán đảo Hợp Phố . Triều Lương Lương lại sai thứ sử Cao Châu là Tôn Quýnh, thứ sử Tân Châu là Lư Tử Hùng điều khiển binh mã đi đánh Lý. Cuộc chiến diễn ra ở Hợp Phố. Quân giặc, 10 phần chết tới 7,8 phần, bọn sống sót đều tan vỡ cả, tướng sĩ ngăn cấm cũng không được. Bọn Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng phải dẫn tàn binh quay về Quảng Châu. Tiêu Tư dâng tờ khải về triều, vu cho Tôn Quýnh, Tử Hùng "giao thông với giặc, dùng dằng không tiến quân". Thấy quân lính bị thiệt hại quá nặng, Lương Vũ Đế xuống chiếu bắt cả 2 tên tướng cầm đầu bị tội chết ở Quảng Châu. Lý Bí thắng lớn lại xua binh xuống phương Nam đánh tan quân Chiêm giết hơn vạn lính . Đến đây thì hai phương Nam Bắc coi như đã dần yên tĩnh . Tháng giêng năm 544 , Lý Bí lên ngôi lấy hiệu Lý Nam Đế ( bắc sử gọi là Nam Việt Đế ) đặt niên hiệu Thiên Đức quốc hiệu Vạn Xuân , xây dựng một thể chế phong kiến phương Nam tách biệt hoàn toàn với phương bắc ( đúc tiền mới , xóa bỏ lịch phương bắc , đặt quốc hiệu riêng ) . Lý Nam Đế có thể hiểu đơn giản là vị vua họ Lý ở phương Nam .

Tháng 6 , năm 545 , triều đình nhà Lương lại giao cho Dương Phiêu ( có sách gọi là Dương Thiêu hoặc Dương Thiệu ) làm thứ sử Giao Châu , Trần Bá Tiên ( có sách gọi là Trần Bách Tiên ) làm tư mã thống lãnh đại binh tiến đánh Vạn Xuân . Lý Nam Đế thua ngay hai trận ở Chu Diên và cửa sông Tô Lịch phải chạy về cố thủ ở Gia Ninh ( Gia Ninh , Vĩnh Lạc , Vĩnh Phúc ngày nay ) Quân Lương vây chặt ngày đêm công thành . Lý Bí phải phá vòng vây bỏ thành mà chạy lên vùng rừng núi tây bắc , đại phận của người Lạo . Tháng 8 , năm 546 , sau khi gầy dựng lại lực lượng , Lý Bí đem quân ra đóng ở cửa hồ Điển Triệt ( Tứ yên , Lập Thạch , Phú Thọ ) Ông cho quân lính đõng chiến thuyền nhiều vô kể , định một trận sỗng chết cùng địch . Quân Lương sợ hãi thanh thế của ông mà không dám manh động , chỉ án quân trấn thủ . Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư , một đêm nước sông bổng dâng cao đổ tràn vào hồ , Trần bá Tiên theo đó xua quân đánh úp . Quân Lý Bí thua to , Lý Bí đành phải rút về động Khuất Lão mà trú thân rồi mất không lâu sau đó ( 20-3-548 , thọ 46 tuổi ) , Triệu Túc và Triều Quang Phục thay ông tiếp tục cuộc chiến chống quân Lương . Lý Nam Đế Lý Bí là vị quân vương đầu tiên ở nước ta dám xưng hiệu vua không chịu lệ thuộc vào ảnh hưởng phong kiến phương bắc . Ông nêu cao tinh thần độc lập dân tộc và quốc quyền tự do của một nước . Có nhiều sữ sách chứng minh , Lý Bí gốc gác vốn là người phương Bắc . Điều này lại càng ca ngợi ông , một người tuy không phải là thuần dân xứ nam lại bỏ hết tâm trí tính mạng lo cho an nguy nước Nam . Nhìn xem bao nhiêu vị quân vương về sau là Việt thuần lại rắp tâm hai tay dâng nước cho ngoại tộc , hổ thẹn lắm thay . Không biết các vị quân vương ô nhược đó cùng những tên mãi quốc cầu vinh chết xuống , mặt mũi đâu mà nhìn Lý Bí ? Nhục nhã !

Nói về trận thua đậm ở cửa sông Điển Triệt , làm kết thúc vương triều tiền Lý ngắn ngủi do Lý Bí dựng nên , các sử gia có bình luận

Lê Văn Hưu nói: "Binh pháp có câu: * Ba vạn quân đều sức, thiên hạ không ai địch nổi *. Nay Lý Bí có 5 vạn quân mà không giữ được nước, thế thì Bí kém tài làm tướng chăng? Hay là quân lính mới họp không thể đánh được chăng? Lý Bí cũng là bậc tướng trung tài, ra trận chế ngự quân địch giành phần thắng không phải là không làm được, nhưng bị hai lần thua rồi chết, bởi không may gặp phải Trần Bá Tiên là kẻ giỏi dùng binh vậy! " . Ngô Sĩ Liên thì lại nói : " Tiền Lý Nam Đế dấy binh trừ bạo, đáng là thuận đạo trời, thế mà cuối cùng đến nỗi bại vong, là vì trời chưa muốn cho nước ta được bình trị chăng? Than ôi! Không chỉ vì gặp phải Bá Tiên là kẻ giỏi dùng binh, mà còn gặp lúc nước sông đột ngột dâng lên trợ thế cho giặc, há chẳng phải cũng do trời hay sao? "

Các vị sữ gia cho rằng tại thiên thời ( nước sông bổng dâng cao ) và nhân hòa ( Trần Bá Tiên giỏi dùng binh hơn các tướng lãnh của Lý Bí ) mà Lý Bí thất trận rồi uất ức mất đi . Tại hạ không dám phản đối nhưng xin nêu một ý nhỏ chủ quan để mọi người cùng xem xét :

Ví phỏng trận chiến trên cửa sông Điển Triệt là trận Xích Bích được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Chí của La Quán Trung giữa Tào Tháo và Chu Du ( Đông Ngô ) Gia Cát Lượng ( Thục ) . Hãy xem nếu không có ngọn gió đông nam liệu kế liên hoàn dụng hỏa công có thành ? Tào Tháo chắc gì đã bại ? Vì đang là mùa đông , chỉ có gió thổi từ lục địa xuóng , không có gió thổi từ biển vào . Chuyện Gia Cát Khổng Minh giả thần lộng quỷ lập đàn cầu phong chẵng qua là kiếm đườg thoát thân để không bị Chu Du hại đó thôi ( Vốn là người rành về quy luật trời đất , Khổng Minh chắc hẳn đã đoán sẽ có gió đông ) Vậy bản chất sẽ có gió đông nhưng vì người ta quá tin vào những diễn biến thông thường ( theo kinh nghiệm sẽ không có gió đông nam vào mùa đông , Tào Tháo cũng tin như vậy ) nên chủ quan , khi nó xảy ra lại cho là điềm bất thường là thiên ý .

Ý tại hạ muốn nêu ra ở đây là không có thiên ý nào hết , chẵng qua con người quá tin tưởng vào sự am hiểu của mình với trời đất mà nãy sinh ỷ y không phòng bị với “ những thay đổi bất thường của thiên nhiên “ . Hãy xem Lý Bí , khi đã đóng quân ở sông sao lại không phòng ngừa sẽ có lúc nước sông dâng cao mà phòng bị chuyện giặc sẽ đánh úp . Đó là vì đang mùa khô nước sông sao dâng cao được . Ngờ đâu thượng nguồn mưa lũ bất ngờ , bao nhiêu nước theo đó mà đổ xuống hạ lưu . Lý Bí một trận thua tan tác là vậy . Nói thiên ý e là vì luyến tiếc mến phục công đức của Lý mà ca thán . Nói nhân hòa , e là chủ quan vì Lý đã trăm trận oanh liệt sa trường nào phải là hạng vá áo túi cơm được thời phất lên .

Tào Tháo thua ở Xích Bích nhưng vẫn còn một phương Bắc rộng lớn để dựa uy sau này tung hoành ngang dọc Tam Quốc . Lý Bí thua to ở Điển Triệt rồi thì không còn gì nữa , uất ức mất đi . Lý Bí rõ ràng đã thua một trận đánh , một trận đánh rất lớn . Nhưng có hề chi . Napoléon có nói : “ Tôi có thể thua một trận đánh nhưng luôn chiến thắng một cuộc chiến “ . Lý Bí cũng như Mai Thúc Loan , Trưng Thị , Triệu Thị , đã thua một trận đánh . Song cái tinh thần xướng cao quốc quyền , nêu rõ tinh thần độc lập dân tộc của ông và các vị tiền nhân đã thôi thúc cho những Triệu , Ngô , Đinh ** tiếp tục cuộc đại chiến trường kỳ chống phương bắc ; Xóa đi cái nhục bắc thuộc ngàn năm .

Lý Bí đã thua một trận đánh lớn nhưng ông lại thắng trong cuộc đại chiến vĩ đại của dân tộc . Với phương bắc , ông là một bại binh . Với phương Nam , ông lại là anh hùng của đất nước . Nói Lý Bí thua nhưng thắng là vậy !

Cao hứng viết đại bốn câu thơ :

Trời cao rủi chi con nước lớn ?
Sông khô dâng ngập lệ anh hùng
Đắc ý bắc triều cười ngạo nghễ
Biết đâu nam bang dậy sóng trùng !

Vài dòng thô thiển , mong đừng chê cười . Có gì quy kết viện dẫn bừa bãi , xin bỏ quá cho .

Khả ái !

……..

Chú thích : ** Triệu Quang Phục , Ngô Quyền , Đinh Bộ Lĩnh

Mọi viện dẫn dựa theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Việt Nam Văn Minh Sử ( theo nguồn Wikimedia )

#2958766 0
Có mấy câu hỏi về Lý Bí:
1. Theo sử Lý Bí người gốc Trung Quốc, vào cuối thời Tây Hán mới sang Việt Nam. Vị vua đầu tiên xưng nền độc lập (nước Vạn Xuân) của Việt Nam lại là người Trung Quốc…
2. Lý Bí còn có tên Lý Bôn. Đây là 2 người trong 1 nhân vật hay 1 người mà 2 tên?
3. Lý Bí xưng Lý Nam Đế, giải nghĩa là vua phương Nam thì có phần không ổn vì tại sao lại đi so nước ta với Tàu (phương Bắc). Xưng vậy thì ra nước Nam vốn là một phần nước Tàu sao?

#2958771 0
1. Về gốc tích của Lý Bí có hai luồng tranh luận đến nay không dứt

Thứ nhất :Nhiều sách sử cho biết tổ tiên của Lý Nam Đế là người Trung Quốc, vào cuối thời Tây Hán thì tránh sang ở Việt Nam (lúc đó đang là thuộc địa của Trung Quốc) để trốn nạn binh đạo. Qua 7 đời, đến đời Lý Bí thì dòng họ Lý đã ở Việt Nam được hơn 5 thể kỷ. Chính sử Trung Quốc đều coi Lý Bí là "Giao Châu thổ nhân".
Theo sách Văn minh Đại Việt của Nguyễn Duy Hinh [3] căn cứ các thần phả thì Lý Bí không phải là thế hệ thứ 7 mà là thế hệ thứ 11 của họ Lý từ khi sang Việt Nam. Khoảng cách 11 thế hệ trong 5 thế kỷ hợp lý hơn là 7 thế hệ trong 5 thế kỷ. Theo đó, đời thứ 7 là Lý Hàm lấy bà Ma thị là người Việt, sinh ra Lý Thanh. Lý Thanh phục vụ dưới quyền thứ sử Giao châu là Đàn Hòa Chi nhà Lưu Tống thời Nam Bắc Triều (Trung Quốc). Lý Thanh sinh ra Lý Hoa, Lý Hoa sinh ra Lý Cạnh. Lý Cạnh sinh ra Lý Thiên Bảo và Lý Bí.( theo nguồn Wikimedia )

Theo Phủ điều này nói như Bách Việt ( Vị vua đầu tiên xưng nền độc lập của Việt Nam lại là người Trung Quốc ) thì không sai nhưng chỉ đúng có một nữa . Một người khi kiều cư lâu năm ở một vùng đất mới sinh sống đến mấy đời thì người ấy sẽ mang thân phận dân nước nào ? Nhìn xem những người Hoa sinh sống lâu năm ở Sài Gòn của chúng ta họ mang quốc tịch gì ? tuy không là dân tộc Kinh nhưng quốc tịch có phải là Việt Nam không ?

Cứ cho đó là người phương Bắc nhưng những gì ông ta đóng gòp cho dân mình có phải càng đáng trân trọng hơn không ? Nếu như ông có tâm riêng " thân phương Bắc " thì cần gì phải khổ cực chịu đựng trường kỳ kháng chiến để ôm hận chết ? Hãy xem như bản chữ cái quốc ngữ của chúng ta vốn là do A-lếch-xăng-đờ-Rốt tỏng hợp của các giáo sĩ Bồ mà lập thành . Nguyên bản tuy không phải dân ta nhưng nếu có lòng dù tâm tư đi kèm , miễn là lợi nhà thì càng hoan nghênh . Chưa kể một vị quan năm A-lếch-xăng-y-diệc-sen đã bỏ phần lớn cuộc đời của mình cho đất Việt . Những vị ấy mấy ai dân Việt bằng ?

Coi lại các vị vua quan tuy là dân Việt lại bán nước cầu vinh , đem tông miếu tổ tiên nhẹ hơn tư lợi của mình . Đem so với một người mà vẫn bị hậu nhân ngày nay mai mỉa là dị tộc như Lý Bí có thấu xấu hổ không ?

Thứ Hai : có luồng khác nghi hoặc cho rằng phần sử trên là do sử phương Bắc cố tình quy chụp để hạ thấp tầm ảnh hưởng của Lý Bí trong lịch sử kiêu hùng dân ta . Tiếc , các sử gia đã không lên nhiều tiếng cải chính thì bình dân như chúng ta biết nói gì ?

2 . Lý Bí và Lý Bôn : xin dựa vào nguồn Wikimedia thì Phủ cho rằng Bôn là tên húy của ông . Không biết có thêm phần sữ nào để diễn dãi hay không ( đang nói là sử , không dùng suy luận tên và chữ ) . Nếu có một biên sử khác thì Phủ cũng muốn nghe chỉ dạy để làm giàu thêm vốn kiến thức .

3.Nên nhớ đây là giai đoạn nước ta vẫn còn bị Bắc Thuộc , được coi như một châu quận của phương Bắc . Vì vậy Lý Bí xưng vua đã có được cái tên Vua Phương Nam rõ ràng là khẳng định chủ quyền của nước , muốn tách khỏi lệ thuộc phương Bắc , điều này thỏa đáng không có gì khúc mắc . Phủ còn nhớ khi đi học cô giáo dạy sử đã dặn rất kỹ : " Các em không được quên hai người trong sử nước ta . Một là Lý Nam Đế , vị vua xưng vương đầu tiên nước ta xướng cao độc lập với phương Bắc . Hai là Ngô Quyền đã đánh bại quân nam Hán chấm dứt phân đoạn tối tăm sử nước ta là Bắc thuộc ngàn năm "

#2958777 0
Bạn Phủ chép rất đúng… chính sử. Nhưng nhìn theo một quan điểm khác thì viết thế này:
"Lý Bí là dòng dõi Tây Hán, đời thứ 11 kể từ Lý Bôn. Ông ta cùng với anh trai là Lý Thiên Biểu chống lại quân phương Bắc… Lý Bôn hiệu là Lý Nam Đế vì đô thành đóng ở phương Nam của Trung Hoa. Lý Bí mong muốn phục hưng cơ nghiệp của Lý Bôn nên xưng là Hậu Lý Nam Đế…"
Với tên nước Vạn Xuân, lại là xưng đế (không phải xưng vương), cho thấy thế lực của Lý Bí lúc đó rất mạnh, không phải chỉ bó hẹp ở Bắc Việt ngày nay. Thế mà đánh nhau chưa được một trận đã thua…
Chỉ cần thay Lý Bí = Lưu Bị, Lý Bôn = Lưu Bang, Lý Thiên Bảo = Lưu Biểu và phương Nam thành phương Bắc (như Kim chỉ Nam nhưng thực ra là chỉ Bắc vậy) thì đoạn sử trên sẽ hoàn toàn trùng với Hoa sử…
Không phải là cố ý gán ghép của ta với Tàu nhưng là vì … thấy giống nhau quá

#2958780 0
So sánh và suy nghĩ thêm về thời Lý Bí:
- Lưu Bị còn gọi là Lưu Hoàng Thúc, tức là chú vua Hiếu Hiến Đế. Hiếu Hiến Đế tính từ Lưu Bang là 13 đời. Như vậy Lưu Bị khoảng đời thứ 12. Sử Việt chép thành Lý Bí đời thứ 11 dòng Tây Hán.
- Trận hồ Điển Triệt so với trận Xích Bích thì chưa sát. Phải so với trận Di Lăng, Lục Tốn của nước Ngô đốt đại quân Lưu Bị. Lý Bí sau trận đó cũng ốm chết ở động Khuất Lao. Còn Lưu Bị sau đó cũng "qui tiên" ở thành Bạch Đế.
- Lý Phật Tử, người kế tiếp của Lý Bí, nhu hèn, để mất nước. Con Lưu Bị là A Đẩu Lưu Thiện. Thiện và Phật cận nghĩa. Hậu chủ (Tử) Lưu Thiện cũng ngu hèn và để mất nước.
Theo truyền thuyết Lý Phật Tử cho con là Nhã Lang cầu hôn với con gái Triệu Việt Vương, rồi đoạt mất thần vật "mũ đâu mâu móng rồng", làm Triệu Việt Vương thất bại. Chuyện này giống y chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy vậy. Có phải đây là lời nhắn của tiền nhân rằng "sự thật" lịch sử về giai đoạn này đã bị "đánh tráo"?

#2958794 0
Phủ khi bàn chuyện đụng đến chính sử , không hề dám lơi là chủ quan theo quan điểm riêng của mình mà bỏ qua những phân đoạn sử đã được công nhận . Nếu như đoạn sử đó hư thực bất phân thì phải dùng chữ giả sử để lưu ý . Bách Việt một hai viện dẫn ngữ nghĩa để quy đồng cho bằng được cốt lại sao chứng minh các vị tiền nhân của chúng ta chính là các vị tiền nhân của Bắc triều . Nhìn nhận của Phủ , như đang cố tô hồng phân đoạn hư sử của nước mình . Điều này rất dễ làm người đọc vô tâm nhầm lẫn . Phương Bắc có thể hùng mạnh , có thể vĩ đại về sử nước họ nhưng mấy lần Bắc thuộc vẫn không thể đồng hóa nổi bản sắc riêng của dân ta . Ấy là do các tièn nhân của ta biết cái hại của mất gốc mà ra sức gìn giữ cho con cháu . Nói thẳng , đoạn lịch sử từ khi có một nước Xích Quỷ Quốc được thừa nhận trong truyền thuyết cổ đến khi Ngô Quyền chấm dứt lệ thuộc phương Bắc không được rõ ràng . Phần nhiều là còn lại các gia phả ( điều này vẫn còn nghi vấn về mức độ tin cậy ) hoặc dựa vào sách sử phương Bắc mà truy nguyên . Ví phỏng có thể phân tích suy luận mà không cần dẫn chứng sử sách thì chúng ta không cần bao năm đau đáu nghi hoặc phần huyễn sử mà phương Bắc quy chụp cho ta .

Có nhiều người nghe cách nói của Phủ có vẻ chối tai nhưng nếu không khách quan mà đem tư lòng nhiều vào sử thì e chỉ như một trận cười vui rồi thôi . Vậy phỏng ích gì ? Con một nhà phải biết cha mẹ ông bà của mình là ai . Không thể vì thấy ông bà cha mẹ mình bất minh về nguồn gốc lại nhìn nhà hàng xóm có gì gì đó na ná mà mình cho là giống nhà mình thì liên liên hệ , tô hồng gốc tích ông bà cha mẹ . Sao không cố gắng gìn giữ những gì mà nhà mình đang có và được thiên hạ thừa nhận . Một An Dương Vương ngày trước đâm đầu xuống biển tự vẫn , làm sao để không còn những An Dương Vương như vậy về sau ? Phiến diện tư tâm , vạn người vạn ý , tuy nếu nặng lòng quốc hồn phải buộc trách nhiệm mỗi người tự ngẫm .

Đừng quên tiền nhân đã có một Phán tỉnh trong muộn màng ! Đừng để đến lượt chúng ta phải kết cục như Phán !

Luận suy khó đồng , e tự thân ngẫm vậy !

#2958813 0
Có rất nhiều dẫn chứng khác cho thấy Trung Hoa có nguồn gốc từ Đông Nam Á:
- Di truyền học hiện đại đã xác định nguồn gốc người Hoa là từ Đông Nam Á di cư lên.
- Nhân chủng học cho biết 70% người Trung Quốc hiện nay thuộc người Nam Á.
- Khoa học tự nhiên (sinh vật, nông nghiệp) cho thấy rằng vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới mới là quê hương phát sinh của các nền nông nghiệp cổ. Nông nghiệp lại là cơ sở cho nền văn minh. Đông Nam Á là trung tâm lúa nước cổ nhất thế giới. Không thể có chuyện dân du mục ở Bắc Hoàng Hà lại đi dạy trồng lúa cho người phương Nam được.
- Dẫn chứng khảo cổ cho thấy tương tự. Với những nền văn hóa khảo cổ sớm và rực rỡ như văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn thì Đông Nam Á lục địa mới là chủ nhân của văn minh Trung Hoa cổ đại.
Còn nhiều thứ khác nữa, nhưng ở đây chỉ muốn nói đến chuyện chữ nghĩa, sử sách. Tại sao sử lại quan trọng? Những kết luận như trên tuy có làm người ta ngạc nhiên nhưng không thể gây phản ứng mạnh bằng khi nói An Dương Vương là thiên tử Chu, Lý Bí là Lưu Bị, Tần Thủy Hoàng là Đinh Tiên Hoàng, … Đây không phải là ta chép lại sử Tàu mà là Tàu đã sang đoạt sử ta, rồi bóp méo sử Việt đến mức gọi thời Hùng vương là thời các bộ lạc đang cởi trần đóng khố, nuôi trâu bò thì không biết phối giống, đồ sắt phải "nhập khẩu" từ Trung Quốc… (xem chuyện Triệu Đà trong Sử ký Tư Mã Thiên).
Cũng chỉ bằng việc thay đổi từ ngữ mà Lưu Bang từ một Hưng Vương trong cuộc Hưng Suy (Hơn - Thua) tranh hùng với Hạng Vũ bị biến thành một Khả Hán của người phương Bắc. Triều Hiếu bị biến thành Tây Hán (tất cả các vua triều Tây Hán có hiệu là Hiếu, theo luật thì phải gọi là triều Hiếu, chứ không phải Hán).
Và cũng chỉ bằng từ ngữ từ một người Lu Đông Hán Quang Vũ Lưu Tú (Lu Tối) biến thành cháu mấy đời của Lưu Bang - Lý Bôn. Lý là Lửa, là sáng, chỉ vua, phương Nam. Lưu (trong Lưu Huyền, Lưu Tú) là Lu, Liêu, chỉ tối, phương Bắc. Lưu Bang khi chém xà khởi nghĩa lấy màu đỏ (Xích Đế) chứng tỏ ông ta là người phương Nam, không thể là họ Lưu, mà phải là họ Lý. Còn tới nay trong chữ Hán vùng Sơn Đông - Sơn Tây của Hán tộc vẫn được viết tắt là Lu.
Tổ tiên người Hán không phải là Bàn Cổ, Thần Nông, Phục Hy, Nghiêu, Thuấn, mà là Thiền Vu cha, Thiền vu ông, Thiền vu cố gì đó… Với sự tráo trở từ một nước chư hầu của nhà Chu (nước Tề, hay Từ ở Sơn Đông) Hán Quang Vũ Lưu Tú đã đoạt toàn bộ lịch sử, tổ tiên của người phương Nam. Bằng vài thủ đoạn chữ nghĩa, Lưu Tú đã rất thành công trong việc "che mắt thiên hạ" cho tới nay. Nhưng… người Việt ai cũng biết câu:
Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

Đây chính là nói về sự trái khoáy của thuyết Trung Hoa nhất nguyên thống nhất có gốc từ người Hán ở Hoàng Hà.

#2958825 0
Đây là cuộc trao đổi của 2 nhân vật trong 1 4rum về lịch sử,các bạn có thể đọc và tham khảo thêm xem ai fân tích sai or đúng nhé 3ahhyes3,nói trc r nhé,tham khảo chứ k chém nhé 3congratz3thấy hay copy về cho mọi ng coi mà bị chửi um xùm

#2958834 0
Câu đối ở đền thờ Lý Nam Đế:
Hưng vương vỹ lược lưu thiên cổ
Tế thế phong công ký Vạn Xuân
Dịch:
Hưng vương mưu lược lưu thiên cổ
Cứu thế công lao chép Vạn Xuân.
Đáng chú ý là trong câu đối này gọi Lý Nam Đế là Hưng vương, một tên chưa hề thấy ghi trong sử sách. Liệu "Hưng vương" có phải là cặp Hưng - Suy, Hán - Sở như trong bài trên không?

Câu đối khác cũng về Lý Nam Đế:
Ngã Nam đế thống đệ nhất kỷ
Trường An miếu mạo vạn niên thu.
Dịch:
Đế thống trời nam kỷ thứ nhất
Miếu mạo Tràng An nước Vạn Xuân.
Trong sử sách không hề nói tới chỗ nào Lý Nam Đế dính dáng tới "Trường An" (Hoa Lư?) cả. Trong khi đó Lưu Bang lập triều Hiếu thì đóng đô chính ở Trường An…

#2958840 0
Sử ghi anh của Lý Bí là Lý Thiên Bảo đã lập nước Dã Năng ở Ai Lao, xưng là Đào Lang Vương. Nước Dã Năng này làm ta nhớ tới nước Dạ Lang, một quốc gia được cho là ở vùng Vân Nam Quí Châu. Đây cũng là vùng của người Ai Lao Di hay người Di Lão. Như vậy Đào Lang Vương Lý Thiên Bảo là vua ở vùng Vân Quí.

Bản đồ nhà Trần của Trần Bá Tiên, người được chép là đã đánh nhau với Lý Bí và tiêu diệt Lý Phật Tử:


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để phóng to. Kích thước nguyên khổ hình này là 800x434

(nguồn wiki: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A...u%E1%BB%91c%29)

Nhìn vào bản đồ trên có thể thấy rõ vùng Vân Nam Quí Châu không hề nằm trong đất của Trần Bá Tiên. Và nếu đất Dã Năng của Lý Thiên Bảo là ở bên Lào đi nữa thì Trần Bá Tiên cũng không hề chiếm được vùng này. Điều này cho thấy Trần Bá Tiên đã không đánh nhau với Lý Bí và Lý Phật Tử, vì vùng Dã Năng sau đó vẫn còn nguyên, không thuộc đất của triều Trần.

Vùng Vân Nam Quí Châu từ cuối thời Lương đã do Tây Ngụy của đại tướng Vũ Văn Thái chiếm giữ. Vậy Lý Thiên Bảo cùng thời đó làm sao có thể xưng vương ở đây được?

Tất cả cho thấy khởi nghĩa của Lý Bí và Lý Thiên Bảo không hề vào thời điểm Nam Bắc Triều (Lương - Trần) như chính sử vẫn chép. Chính xác là Lý Bí = Lưu Bị, Lý Thiên Bảo = Lưu Biểu, và câu chuyện này xảy ra từ đời Tam Quốc, trước đó mấy trăm năm.

#2958855 0
Đại Việt sử ký toàn thư chép về Tiền Lý Nam Đế:
"Vua họ Lý, tên húy là Bí , người Thái Bình [phủ] Long Hưng".

Theo thần phả Tiền Lý Nam Đế ngọc phả cổ truyền ở đền Giang Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, bản chính do Nguyễn Bính soạn năm Nhâm Thân (1572) thì "vua Lý tên Bí (còn gọi là Bôn), tên chữ là Cử Long Hưng. Bố ông tên Lý Toản, mẹ là Lê Thị Oánh…"

Như vậy "Long Hưng" không chỉ là tên quê mà còn là tên gọi Lý Nam Đế. Long Hưng tương ứng với "Hưng vương" như trong câu đối trên đền thờ Lý Nam Đế:
Hưng Vương vĩ lược lưu thiên cổ
Tế thế phong công ký Vạn Xuân.

"Hưng" hay "Hên, Hơn", đọc trệch ra thành "Hớn, Hán". Hưng Vương được sử Tàu biến thành Hán vương.

#2958864 0
Đại Nam quốc sử diễn ca (thế kỷ XIX) về sự xuất hiện của Lý Nam Đế:
"Cỏ cây chan chứa bụi trần
Thái Bình mới có Lý Phần Hưng Vương"
Và khi vua lên ngôi:
"Vạn Xuân mới đặt quốc danh
Cải nguyên Thiên Đức, đô thành Long Biên
Lịch đồ vừa mới kỷ niên
Hưng Vương khí tượng cũng nên một đời"
Thậm chí trong tác phẩm không hề nói tới tên Lý Nam Đế mà chỉ gọi là Hưng Vương. Không thể phủ nhận được, Hưng Vương chính là tên gọi của Lý Nam Đế cho mãi tới gần đây vẫn được sử dụng. Cũng như câu đối ở điện Lý Nam Đế:
"Hưng Vương vĩ lược lưu thiên cổ
Tế thế phong công ký Vạn Xuân"

#2958875 0
Ở khu vực Dịch Vọng, Mỹ Đình, Mễ Trì các thành hoàng làng được thờ phụng thường là Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử. Lý Thiên Bảo được thờ dưới tên Quốc Vương thiên tử. Còn Lý Phật Tử thờ với tên Diêm La thiên tử. Những cái tên này có nghĩa gì?

Quốc vương thiên tử có thể có nghĩa là Lạc Vương, vì liên hệ:
- Quốc = Nước = Nác = Lạc.

Còn Diêm La thiên tử là Chiêu Vương hay Thục Vương, vì:
- Diêm La thiên tử = Diêm Vương = Quỷ Vương.
Quỷ Vương là vua của nước Quỷ Phương, nước được chép trong Hoa sử và Kinh Dịch đã đánh nhau với nhà Ân. Thực ra Quỷ Phương phải là Cửu Phương, trong đó số 9 (Cửu) là con số chỉ phương Tây của Hà thư. Nước Quỷ phương là nước ở phía Tây.
- Thục hay Thụt chỉ hướng mặt trời lặn. Thục là hướng Tây.
- Chiêu là tay trái, là Chiều, cũng là hướng Tây.
Như vậy Diêm Vương = Quỷ Vương = Thục Vương = Chiêu Vương.

Lý Phật Tử nối ngôi của Lý Thiên Bảo rồi mở rộng phạm vi đất đai của mình nên gộp 2 tên thành Chiêu Lạc vương, hay Chiêu Liệt hoàng đế. Chiêu Liệt hoàng đế chính là danh hiệu của Lưu Bị, Thục Vương thời Tam Quốc.

Đáng chú ý là những nơi thờ Lý Phật Tử thì thường cùng thờ Lý Thiên Bảo, chứ không thờ Lý Nam Đế (Lý Bôn), cho dù đúng ra Lý Phật Tử là người đã kế nghiệp của Lý Bôn. Điều này cho thấy Lý Phật Tử và Lý Bôn lập quốc ở 2 thời điểm cách xa nhau.

Lý Phật Tử khi viết thành Lý Bụt Tử và phiên thiết Bụt Tử thành B… ư… = Bự, hay Bị. Lý Phật Tử như vậy chỉ là tên phiên thiết của Lưu Bự (ông lớn họ Lưu?) hay Lưu Bị.

So sánh Hoa sử và Việt sử: Lý Thiên Bảo (Lưu Biểu) và Lý Phật Tử (Lưu Bị) sau khi Kinh Châu thất thủ, đã chạy về Quí Châu (sử Việt chép là Cửu Chân). Ở đây Lý Thiên Bảo xưng Đào Lang Vương (Lạc Vương - Quốc vương thiên tử?). Lý Phật Tử sau đó nối ngôi, mở rộng đất nước về phía Bắc cũng như phía Nam, lập nên nước Thục, xưng Chiêu Lạc (Liệt) hoàng đế (Diêm La thiên tử).

Tác giả là ai hả thớt? Sao lại có chuyện nhận vơ kinh khủng như thế này?
Thời Tần Thủy Hoàng là tương đương thời vua Hùng ở nước ta, huông chi thời Tần Thủy Hoàng trước thời nhà Hán, và cũng trước thời Lưu Bị hàng mấy trăm năm, còn thời Lý bí trước thời nhà họ Đinh Tiên Hoàng. Thế mà lão này đổi trắng thay đen, đảo lộn dòng thời gian thế sao? 3curse3 3curse3 3curse3

#2959237 0
bạn à,trước khi Ngô Quyền thắng trận Bạch Đằng thì LS nước mình hầu như rất mù mờ,do thời gian đó bị TQ đô hộ nên nó ko thể coi là chính xác những gì mình học được.Mọi người xem chưa bít điều ai nhận vơ 3crisp3

cho kai nguồn ban ơi….bên web naò 3curse3 3curse3 3curse3

Ta Khổng Minh đây! 3curse3 3curse3

#2961510 0
hbfgmjhmhfgjnfmnm,m,.bm,.bmvb mcghjkyiktyhwsg

cái thèn viết bài nỳ đủ biết nhà nó hem có ti vi rùi . xem phim thôi cũng biết là như loz nào ở đó mà phân tích tào lao xi ba chao đường thét 3curse3

#2961548 0
bạn ngĩ fim nó làm đúng à?nếu có ng mún ăn cắp nó làm fim lại nói là của bạn cho bạn xem à 3crisp3

#2961553 0
Có lẽ ai cũng từng đọc qua, xem qua truyện Tam quốc diễn nghĩa, một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa kể về cuộc chiến giữa ba nước Ngụy - Thục - Ngô thời kỳ đầu công nguyên. Nhưng có mấy người đặt vấn đề bản chất của cuộc chiến tranh này là gì? Nay nhìn từ góc độ của người Việt (Bách Việt) thì thế trận Tam quốc không phải là cuộc chiến tranh dành quyền lực giữa 3 quốc gia của người Hán mà là…

Trong bản tin về Hội nghị quốc tế về Văn hóa Hán và vấn đề thời thuộc Hán ở Việt Nam TS Nguyễn Việt có cho biết (nguồn http://baotanglichsu.vn/detail.aspx?id=7124&lang=vi):
"…kết thúc vương triều Hán ở cuối thế kỷ 2 là sự trở lại của hai nhà nước phương nam vốn có nguồn gốc phi Hoa Hạ (Ngô và Thục) trong số ba nước tranh dành bá chủ thiên hạ. Nghiên cứu AND xương người chết chôn trong các hầm mộ thời Hán ở Lĩnh Nam do nhóm các nhà khoa học Đại học Hạ Môn (Trung Quốc) tiến hành cho thấy chủ nhân mộ đa phần là người Yue (Việt)."

Như vậy chính các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã công nhận rằng 2 trong số 3 nước thời Tam quốc là Ngô và Thục là hai quốc gia của người… Việt. Cục diện Tam quốc như vậy phải gọi là Lưỡng triều chống Ngụy, là cuộc chiến chống xâm lược của dân Việt chống lại lũ giặc… giả (Ngụy) phương Bắc. Điều này cũng giải thích tại sao lại có liên minh Ngô và Thục với những mối nhân duyên khá chặt chẽ. Lý do đó là một liên minh dân tộc chống ngoại xâm.

Với góc nhìn như vậy sẽ không khó nhận ra Ngô Tôn Quyền của nước Ngô thời Tam quốc là một vị vua Việt, được biết trong sử Việt với cái tên rất rõ ràng … Ngô Quyền. Còn Lưu Bị, chẳng là ai khác, cũng là một vị vua Việt, trong sử Việt có tên… Lý Bí.

So sánh giữa Lưu Bị và Lý Bí:
- Lưu Bị là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng của nhà Tây Hán. Lý Bí là người Tây Hán ngụ cư mười mấy đời ở Giao Chỉ.
- Lưu Bị và Lý Bí đều từng làm quan nhỏ cho nhà Hán /nhà Lương trước khi lập quốc gia riêng.
- Lưu Bị ban đầu nương nhờ anh là Lưu Biểu ở Kinh Châu. Lý Bí cùng với anh là Lý Thiên Bảo hay Lý Biểu (Bảo=Biểu, phát âm tiếng miền Nam ngày nay) khởi nghĩa. Lý Thiên Biểu lập nước Dã Năng, xưng là Đào lang vương ở Ai Lao.
- Lưu Bị thất bại ở trận Di Lăng do quân Ngô dùng hỏa công thiêu sạch quân Lưu Bị. Lưu Bị thua chạy, chết ở Bạch Thành. Lý Bí cũng đại bại ở hồ Điển Triệt do Trần Bá Tiên dùng kế tháo nước dìm quân Lý Bí. Lý Bí ốm chết ở động Khuất Lao.
- Con Lưu Bị là Hậu chủ Lưu Thiền kế vị, rồi đầu hàng quân Tấn. Người kế nghiệp Lý Bí là Lý Phật Tử (Hậu Lý Nam Đế), cũng đầu hàng nhà Tùy. Chữ Thiền (trong Lưu Thiền) và Phật Tử có thể thấy là đồng nghĩa.

Có thể thấy Lý Bí cũng là Lưu Bị, chỉ là một nhân vật được chép trong 2 dòng sử khác nhau mà thôi.

#2961576 0
não dài vãi cả lông ti, viết bậy viết bạ thì cút cmm đi :-j

#2961585 0
còn tôn quyền và Ngô Quyền thì sao hả bạn ? hai người cách nhau mấy trăm năm mà

#2961602 0
ma" ơi . Mình là mình ngu nhất môn lịch sử 3blur3 3blur3

#2961606 0
@adanda:Nước Ngô bắt đầu từ Ngô Thái Bá, là anh của Cơ Xương - Chu Văn Vương, lập nước từ thời nhà Chu. Nước Ngô được xác định là ở vùng Giang Tô, cửa sông Trường Giang. Khu vực này là khu vực Bách Việt nên nước Ngô của Ngô Thái Bá chắc chắn là một quốc gia thuộc Bách Việt. Suy luận sẽ thấy như vậy Cơ Xương, em Ngô Thái Bá cũng phải là người Việt. Hay nói cách khác Chu Văn Vương lập nên thiên tử Chu là nước của người Việt…
Sang thời Tam quốc Tôn Quyền cũng lập nước Ngô đô đóng ở Kiến Nghiệp thuộc Giang Tô. Kiến còn phát âm là Kén. Kiến Nghiệp là Kén Thành, sử Việt chép thành Loa Thành, nơi Ngô Quyền đóng đô. Phân tích di truyền cho thấy rõ nhà Ngô của Tôn Quyền là của người Việt. Điều này tiếp nối thành phần dân tộc từ thời Ngô Thái Bá.
Chu Nguyên Chương khởi nghĩa chống Nguyên Mông, lập quốc ban đầu gọi là Ngô, đóng đô ở Nam Kinh (Giang Tô). Sau đó đổi thành nhà Minh, đến Minh Thành Tổ thì chuyển về Bắc Kinh. Cũng vì vậy mà Nguyễn Trãi sau khởi nghĩa Lam Sơn thắng giặc Minh đã làm Bình Ngô đại cáo. Nước Ngô của Chu Nguyên Chương đóng đô cũng chính ở vùng đất của Ngô Thái Bá và Ngô Tôn Quyền.
Tiếng Việt có thành ngữ "bể Sở sông Ngô". Sông Ngô như vậy chính là con sông chảy qua nước Ngô hay là sông Trường Giang. Còn "bể Sở" thì ở đâu? Thật kỳ bí vì nước Sở thời Chiến Quốc không hề giáp biển.

#2961614 0
@hoangNT:thưa bạn,mình đã nói là đây là tư liệu mình góp nhặt đọc đc r đưa a e tham khảo,và bạn lấy gì chứng minh ng viết này viết bậy,hay bạn chỉ bị văn hóa TQ nhiễm trong đầu wa fim ảnh tiểu thuyết r way wa chửi những ng đang tìm hỉu theo 1 chiều hướng khác 3bored3

#2961618 0
Lịch sử Hoa - Việt còn đầy bí ẩn. Dông dài thêm vài chuyện ở đây:
Việc xác định đất Dã Năng hay Dạ Lang của Lý Thiên Bảo là người Di Lão ở Vân Nam Quí Châu cho thấy Lý Bí không phải đánh nhau với Trần Bá Tiên. Bản đồ thời Trần theo wiki:
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA...Asia_565ad.jpg

Nhìn bản đồ này ta thấy rõ nước Trần của Trần Bá Tiên không hề làm chủ vùng Vân Quí và thậm chí cả phía bên Lào (Ai Lao?). Điều này có nghĩa là Trần Bá Tiên đã không hề đánh Lý Bí và Lý Thiên Bảo vì sau đó vẫn còn nguyên vùng Dã Năng của Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử mà Trần Bá Tiên không hề chiếm được.

Vùng Vân Nam Quí Châu từ cuối đời Lương đã bị Tây Ngụy của Vũ Văn Thái chiếm. Lý Thiên Bảo nếu ở vào thời đó thì làm sao có thể lập quốc ở Vân Quí được?

Sau đó Vũ Văn Giác đã lập nước Bắc Chu từ đất của Tây Ngụy. Có thể thấy đất của Tây Ngụy khi đó bao gồm Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Vân Quí, tức là trùng khớp với đất của Thục Hán Lưu Bị thời Tam quốc. Xem lại sử cho biết Lưu Bị được gọi là Chiêu Liệt hoàng đế. Chiêu đây chính là chữ Chu trong Bắc Chu sau này. Bắc Chu dựng nước trên đất của Thục Hán mà Thục Hán là Việt thì Bắc Chu cũng là một triều đại Việt.

Điều lạ là nước do Vũ Văn Giác lập nên từ Tây Ngụy lại gọi là Bắc Chu nghĩa là nước ở phần Bắc nhà Chu (thời Chiến Quốc). Vậy nhà Chu thời cổ đại phải nằm ở phần "Nam" của nước Bắc Chu này, tức là ở phần Vân Nam Quí Châu. Gốc tổ thiên tử Chu ở Vân Nam thì chắc chắn nhà Chu là người Việt.

#2961635 0
Khi Chu Nguyên Chương dựng nước Ngô ở Nam Kinh thì có thể nói đây là quốc gia người Việt (người Bách Việt Hoa Nam). Nhưng sau đó Yên Vương Chu Đế (Minh Thành Tổ) soán ngôi của Kiến Văn Đế, chuyển kinh đô về Bắc Kinh thì mọi việc đã khác. Minh Thành Tổ có thể là người Hán/Mông phương Bắc (Yên Vương là vùng Bắc Hoàng Hà) nên mới dời đô lên phía Bắc như vậy. Các tướng của Yên Vương phần lớn là người phương Bắc, điển hình là đô đốc Trịnh Hòa là một thái giám gốc Nguyên Mông.

Việc chuyển kinh đô từ Nam Kinh lên Bắc Kinh khá tốn kém vì ngoài việc xây thành trì cung điện còn phải lo đảm bảo lương thực cho miền Bắc. Minh Thành Tổ do vậy đã phải đào và nạo vét vận hà từ Nam Kinh lên Bắc Kinh. Điều này cho thấy tới tận thời Minh vùng Bắc Hoàng Hà không phải là vùng đất trù phú, đảm bảo được lương thực như sử Tàu vẫn viết. Nguồn gốc văn minh nông nghiệp chắc chắn phải là vùng Nam Dương Tử của Bách Việt chứ không phải Bắc Hoàng Hà của người Hán.

Minh Thành Tổ là người đã tấn cống và diệt nước Đại Ngu của Hồ Quí Ly. Ông ta hiểu rõ nguồn gốc của văn minh Trung Hoa cổ đại là ở đâu nên đã ra sức đập phá và tìm mọi cách xóa sạch các dấu vết lịch sử tại Bắc Việt. Những "thành tích" của giặc Minh ở Việt Nam cho thấy mục đích của sự đập phá này chính là nhằm vào văn hóa và lịch sử của người Việt:
- Đàn áp Làng Cả ở Phú Thọ: Làng Cả vốn là một trong những kinh đô cổ của nước Văn Lang. Phá đền Hùng và đàn áp làng Cả là muốn xóa đi dấu vết của nước Văn Lang xưa.
- Đập hết bia ký: nếu chỉ là cuộc xâm lược thông thường thì nhà Minh đã không phải lao tâm khổ tứ đập hết văn bia. Rõ ràng trên văn bia đó có ghi lại những gì bất lợi cho nhà Minh. Đó chính là những thông tin lịch sử về nguồn gốc của Trung Hoa xưa.
- Phá sạch tứ đại khí An Nam: tháp Báo Thiên, chuông Qui Điền, vạc Phổ Minh và tượng chùa Quỳnh Lâm. Lý do phá tứ đại khí thật rõ, muốn xóa đi linh khí Việt và … trên những linh khí này có những thông tin rất đầy đủ về lịch sử Việt Nam. Ví dụ trên vạc Phổ Minh tương truyền có ghi tên của tất cả các vị vua Việt…

Tại sao nhà Minh lại phải đập phá như vậy? Bởi vì giặc Minh sợ rằng đời sau sẽ nhận ra Trung Hoa cổ đại là nền văn minh của người Việt, vốn có nguồn gốc từ đất Việt ngày nay. Phải nói là việc đập phá này đã rất hiệu quả vì vào thời Lê sau đó sử sách Việt lẫn lộn vào một ma trận, chuyện nọ chép xọ chuyện kia, nguồn gốc tổ tiên, đất đai cha ông bao đời đổ máu mới có được bị phủ lớp bụi mờ, con cháu sau này thành ra "mất gốc" cả.

#2961654 0
Những gì có trong chính sử Tàu không có nghĩa là của Tàu. Sử Tàu đầy những thứ như vậy. Ví dụ như quân Mông Cổ đánh chiếm Tống thì Tống và Nguyên đều được coi là chính sử của Tàu, chẳng cần phân biệt ai là chủ, ai là giặc. Viết sử thế thì chắc sử Việt phải thêm mấy thời kỳ của nhà… Pháp, nhà Mỹ vào chính sử của mình.

Như phần mở đầu đã chứng minh (bằng khảo cổ và phân tích ADN) Ngô và Thục là những quốc gia người Việt. Kẻ nhận quàng chính là người Tàu (hay Tào), đã vơ hết cả sử Việt vào sử của họ. Còn người Việt thì lại cố chối bỏ tổ tiên, cắt đầu cắt đuôi các quốc gia mà cha ông đã đổ xương máu ra mới có được, cốt chỉ nhét vào lãnh thổ đất Việt ngày nay. Kết quả là sử Việt thời cổ và trung đại toàn những chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia, tuy là sử nhưng là sử theo trí nhớ và sử ghi theo những thứ đã được người Tàu chế biến.

#2961661 0
http://www.luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=134319876
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=51737
http://nguyenquangnhat.page.tl/bai-30_-Vong-Quoc-tt.htm
đây là link các bạn thích thì wa xem nhé,ko mình post 1 hồi có vài chú ngiện a La Quán Trung cứ chém mình suốt

#2961676 0
thank thớt nha …………………….

trả nhẽ sự thật nà vậy 3blur3 trung quốc nà của việt nam

thằng khùng nào viết bài này thế nhỉ 3ahhyes3

đọc xong não to luôn 3ahhyes3

cái éo gì mà dài quá,không mún đọc,

#2962342 0
3ahhyes3 Thấy phân tích cũng có lý, còn Đinh Tiên Hoàng zới Tần Thủy Hoàng thì sao hả bạn…

#2962357 0
Bố mày họ Ngô này 3crisp3 3crisp3

#2962513 0
3be_eaten3 Em này đứng là giỏi Sử

[size=2]KẺ THẰNG LÀ KẺ VIẾT SỬ[/size] <~ [size=4]CHUẨN CMNR [/size]

#2962790 0
Zjnk ông nói chuẩn roài 3crisp3 ở đâu cũng thế cả xưa và nay kẻ thắng lun là kẻ viết sử 3crisp3 văn hóa TQ nó ko thật lắm đâu toàn do bọn chém gió thành sử sách cả ý mà 3crisp3

#2962972 0
Choáng quá đọc éo gì nổi……..!!! 3blur3 3blur3

dài wa',ko quan tâm cho lắm 3congratz3

ko rảnh mà đọc . lịch sử vn còn chưa học hết……………. 3blur3 3blur3 3blur3

bài nỳ của thằng KyC chứ cm gì nữa . của nó nó mới biện minh vậy đó . Đúng xàm . phân tích tuơng lai đi. tự nhiên lôi chuyện hồi đời nào ra mà nói wai 3curse3

#2963550 0
HÍC KO TIN DC 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3…………………………………

#2963593 0
cái này mang ra phường cho mấy ông Đảng viên coi xong người chết đầu tiên là người cầm ra 3ahhyes3

3be_eaten3 3be_eaten3 Tôi thấy bài này rất hay. Bạn là 1 ngừoi nghiên cứu rất tỉ mỉ. Nhưng mình vẫn chưa hiểu cái bố cục của lịch sử này. Khi nào rảnh mình sẽ tìm hiểu.Pm yahoo mình nhé[email protected]

theo phân tích, phải nói là, trung quốc là của VN !!!! Đọc mệt ghê 3burning3…lát đọc tiếp…ngẫm nghĩ đã 3blur3

Có lẽ vì TQ đã đô hộ chúng ta gần 1000 năm nên lịch sử mờ mờ ảo ảo từ đó.Tất nhiên kẻ thắng là kẻ viết sử.ko thể tin dc 3ahhyes3 3ahhyes3

lịch sử môn mình sợ đây nè….hig… 3congratz3 3congratz3

đọc xong mới biết nó đang nói về lịch sử tq,mà cung đéo hiểu j hết

dm. không biết sử Việt Nam nó có biết như thế này ko 3curse3

dài……………………….. 3bored3 3bored3

#2964559 0
thớt bị ngu hả??Đọc đến đoạn Trọng Đạt là tên của Tào Phi là muốn dislike rồi. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

toàn chữ……….ko đủ khả năng 3blingeye3

#2964690 0
mình ko giỏi đến mức tìm ra đc đời này đời nọ đâu ạ,mình học thiết kế mà 3crisp3

Oài…..Tại Thớt tìm thông tin rối post ko có thứ tự nên mấy bạn ấy đọc lộn xộn, đâm ra ức chết đó mà….. 3bored3 3bored3

Muốn tìm hiểu vấn đề này kỹ thì mọi người lên google search 1 tác phẩm tên là : SỬ THUYẾT HỌ HÙNG" nha……ông tác giả phân tích từ thời sơ khai, mấy chục ngàn năm trước luôn ak…..các bạn đọc sẽ hiểu..mình không có keng để post link…hic….trang tusachkhoahoc đó các bạn

#2964962 0
mình cho link r mà các bác í chém loạn xà ngầu cả lên,hoizzz

làm ơn có ai tốt bụng nói gọn nội dung dùm em kái 3ahh3

Kiên nhẫn ……………….

Xin lỗi bạn thớt, nhưng cho mình được nói, toàn bộ thông tin bạn đọc này là SAI sự thật, ko biết kẻ nào đã viết bậy viết bạ ra những lời này.
Sơ qua về lịch sử Trung Hoa, thì: Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất đất nước, lập ra nhà Tần, sau đó bị Hạng Vũ diệt, lập ra triều Sở Bá Vương. Tiếp theo, Lưu Bang tiêu diệt Hạng Vũ, chính thức lập ra vương triều nhà Hán, tồn tại hàng mấy trăm năm.
Lưu Bị là con cháu nhiều đời của Lưu Bang, dòng dõi nhà Hán. Tôn Quyền là con trai của Tôn Kiên, em trai Tôn Sách, đều là công thần nhà Hán. Tào Tháo là một tướng nhỏ, nhân dịp loạn Đổng Trác, mà chiêu binh mãi mã, từ đó hình thành thế chân vạc tam quốc chí: Ngụy - Thục - Ngô.
Còn trong sử sách Việt Nam, xin được trích dẫn dòng thời gian:

NHÀ LÝ & NHÀ TRIỆU : (541-602)

Lý Nam Đế Lý Bí còn gọi là Lý Bôn 541-548
Triệu Việt Vương Triệu Quang Phục 549-571
Hậu Lý Nam Đế Lý Phật Tử 571-602

NHÀ NGÔ : (939 - 967)

Tiền Ngô Vương Ngô Quyền 939-944
Dương Bình Vương Dương Tam Kha 944-950
Hậu Ngô Vương Ngô Xương Ngập 950-965
Hậu Ngô Vương Ngô Xương Văn 950-965
Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô và làm vua trong 6 năm.
Thời Hậu Ngô Vương gồm hai vị vua Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn và Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập cùng trị vì.LOẠN 12 SỨ QUÂNNHÀ ĐINH : (968 - 980)

Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh 968-979
Đinh Phế Đế Đinh Toàn 979-980

Thế đấy, nhà Ngô và nhà Tiền Lý cách nhau khoảng nửa thiên niên kỷ, làm sao có thể cùng nhau hình thành thế chân vạc Ngụy-Thục-Ngô được???
Thêm nữa, sau khi nhà Ngô mất, Đinh Bộ Lĩnh nhờ dẹp loạn 12 sứ quân, mà đã lập nên nhà Đinh. Không có 1 lí do nào bảo Đinh Tiên Hoàng chính là Tần Thủy Hoàng, vị chúa tàn bạo, đã hi sinh hàng triệu sinh linh để đắp Vạn Lý trường thành cả.
Cho dù ko biết lịch sử Trung Quốc, thì cũng hãy về đọc kĩ sử sách nước nhà nhé, đừng tin vào 3 cái quyển sách vớ vẩn của bọn chống phá ma mị lòng dân thớt ạ.
3bored3

3bored3 3bored3

#2965389 0
mình hiểu ý bạn trên,và mình đã nói post mọi ng đọc giải trí tham khảo,trên hết như mình đã nói,kẻ thắng là kẻ viết sử,và trong 1000 năm đô hộ của người TQ thì sử Việt ta bị thay thế xào nấu thế nào k ai biết đc,chưa nói đến việc họ viết thêm mắm thêm muối,đánh tráo v.v…và chính sử ta viết lại cũng chỉ là fỏng đoán vào thời điểm đó chứ k thể chắc chắn đc,sách sử ta bị đốt nhìu,thậm chí trong bình ngô đại cáo còn cho Triệu Đà là vua nước Việt,rất là rắc rối đúng k?mình chỉ muốn đưa ra cho a e bàn luận,tham khảo và biết đâu tìm đc 1 gì đó hay và thú vị,thực chất vs mình chỉ có vậy,tìm tòi 1 cái gì đó rất thú vị,cho dù nó k nằm trong chuyên ngành của mình,và mừng thay nhờ vậy ae VY đi tìm sử đọc,ít ra là có cái hay,cái lành mạnh…để mọi ng biết thêm nhiều cái thiếu xót của dòng sử cũng như nếu k có chuyện này chắc chả ai wan tâm Lí Bí là ai…nên fải tìm hỉu để còn…dislike mình 3crisp3nói chung mình mong mọi ng tìm hiểu và đóng góp thôi,và luôn fải nhớ rằng sử ta vào thời gian đó rất mập mờ chứ ko fải rõ ràng như bạn trên nói đâu nhé, 3ahhyes3

@KyC bạn kêu là viết ra cho mọi người tìm hiểu và đóng góp, rồi Trung Quốc nhận xằng lịch sử, nhưng xem ra chính bạn mới là người có ý muốn: "Thấy người sang bắt quàng làm họ".
Biết bao nhà sử sách lỗi lạc của cả Việt Nam và Trung Quốc đã tìm hiểu kĩ càng, mới xây dựng nên bộ sách sử về dân tộc. Nếu đó là sai, vậy là phải kết tội Bộ giáo dục đã dạy sai hoàn toàn cho hàng chục triệu lớp học sinh sinh viên, từ lúc mới bỡ ngỡ đặt chân vào ngưỡng cửa lớp 1 đến kết thúc lớp 12 sao?? 3bathing3
Mình ko biết ông Hùng kia là ai, và cũng không quan tâm, bởi những lời lẽ thêu dệt, đánh lạc hướng hậu thế của ông ta vì mục đích ko hề tốt đẹp. Tin vào những lời đó, là đã thành trò cười cho nước bạn Trung Quốc rồi ( mặc dù Trung Quốc cũng chả tốt đẹp gì).
3bored3
3bored3 3bored3
P/s: Mà thớt còn đang học hay đi làm rùi vậy? 3blingeye3

sai het lich su roi 3bathing3

#2965646 0
@thixhochoi : việc lịch sử bị đảo lộn cũng có khả năng lắm chứ bạn, những nhà sử học lâu năm hay hiện nay cũng viết sử dựa vào những cuốn sách lịch sử để lại, chứ vào thời này đâu còn ai chứng kiến được tất cả việc lịch sử hình thành như thế nào…nghiên cứu hay ko nghiên cứu thì cũng cần phải có 1 cái gốc để dựa vào đó mà phân tích, mà nếu cái gốc đó bị sai thì dĩ nhiên tất cả những cái phát triển ở sau nó tất nhiên đều sẽ sai hết, có nghĩa là nếu lịch sử thời đó bị đảo lộn và viết sai, thì tất cả lịch sử theo sau nó đều sai hết, và cả nhân loại sẽ ko ai biết dc. lịch sử thời đó như thế nào cho tới lận bây giờ… 3bathing3

Khi bạn ko phải là người chứng kiến, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra…ngay cả ngày nay cũng vậy…người ta luôn tin vào 1 thứ gọi là truyền thông đại chúng…nhưng có mấy ai chứng kiến được câu chuyện thực tế đã xảy ra như thế nào, và bị bóp méo vặn vẹo ra sao…ví dụ nhưng 1 bài báo dc. viết lại, ai ai cũng tin vào nó, và khi có nhiều người tin vào nó (có thể là gần như cả nhân loại) thì người ta sẽ gần như chắc chắn là nó đúng, ko thể nào sai được, bởi vì có nhiều người nghĩ như nhau là nó đúng, và khi người chứng kiến (là 1 số ít người còn lại) nói là đều đó sai, thì những người cho là điều đó đúng ko chấp nhận dc., vì họ cho là có nhiều người đồng tình với mình là nó đúng hơn số người ko đồng tình….chứ thực tế thì phải là người trong cuộc và là người chứng kiến mới hiểu được chuyện ra sao… 3congratz3

Cũng giống như việc lịch sử ở trên, tôi nói thử 1 ví dụ nữa, hiện nay hầu như ai cũng công nhân khủng long bị diệt chủng là do thiên thạch rơi, nhưng đã có ai chứng kiến được chuyện đó, tất cả chỉ là 1 giả thuyết, thật ra có tới 3 giả thuyết giải thích về khủng long diệt chủng, và đơn giản là giả thuyết đó được nhiều người đồng tình hơn, nên nó được xem là cái lý đúng để giải thích là khủng long diệt chủng…. 3ahhyes3

Nói lại về những việc lịch sử này, tất cả những gì chúng ta đã dc. học có thể sẽ sai lắm chứ, nếu lịch sử bị sai thì dĩ nhiên tất cả những lịch sử được ghi nhận ở sau nó cho tới bây giờ là sai hết, bạn xem fim Cỗ máy thời gian của Hồng Kong khúc cuối cũng giống với giả thuyết này lắm^^…toàn bộ sách sử về nhân vật chính bị Tân Thủy Hoàng ra lệnh đốt hết để ko ai về sau biết tới người này, thế là trong lịch sử cho tới thời hiện đại ko ai biết tới, mặc dù Hạng Thiếu là sư phụ của Tần Thủy Hoàng và là cha của Hạng Vũ 3crisp3, hi cái này nói vui thôi…còn về lịch sử thì những nhà sử học hiện nay cũng chỉ dựa vào sách sử khi xưa mà nghiên cứu chép lại…
Nhưng mà tất cả những gì mình nghĩ CHỈ LÀ 1 GIẢ THUYẾT, vì ko ai biết thực hư thế nào….nên đừng chém mình nhé 3blingeye3

vớ vẩn. hết trò hay sao ngồi làm cái này 3bored3

lịch sử nước nhà thì đéo biết gì? chỉ giỏi lịch sử bọn khựa 3curse3 3curse3

#2966213 0
lịch sử vn chán CMNR 3crisp3 đọc sử tàu nge nó chém gió lại hứng thú hơn nhiều 3ahhyes3…..cái gì hay thì đọc thôi sao lại ép buộc người ta

ongtu:lịch sử VN mà bảo chán hả.chẳng qua người ta không biết khai thác ra thôi.cũng nhiều sự kiện hay mà dựng thành phim thì khỏi nói rồi như Quang Trung đại phá quân thanh,Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân,… 3ahhyes3 3ahhyes3.chắc mày chưa tìm hiểu thôi.

#2966389 0
Zyro nói rất đúng ý mình,nói là bộ giáo dục dạy sai sao đc khi họ cũng chỉ dựa trên sách chính thống,đc ghi chép lại,mà KẺ THẮNG LÀ KẺ VIẾT SỬ,mà có thằng nào thắng lại đi nói tốt cho thằng mình vừa lật đổ bao giờ 3bored3

@Zyro cậu nói là lịch sử mập mờ, nên hoàn toàn có thể là các nhà viết sử đã viết sai sao? Có thể sai ở một số sự kiện, nhân vật, nhưng toàn bộ dòng thời gian làm sao có thể sai lệch hết?
Nếu vậy, ngay từ thời đại các vua Hùng, lịch sử nước ta đã là ko đúng, hoàn toàn bác bỏ hết các triều đại Hùng Vương, An Dương Vương…?
Một đằng là lịch sử Trung Quốc, một đằng là lịch sử Việt Nam, thế mà chỉ vì tên tuổi các vị vua, vị tướng có một chút giông giống nhau, liền quay ra bảo đó có thể là mình. 3blur3
Thật đáng ngại cho những người như cậu, trên ghế nhà trường nghe giảng lịch sử mà ko nhập tâm, thấu hiểu. Để rồi khi có một vài tin đồn, truyền bá sai lệch, tư tưởng lập tức bị lung lay, nghi ngờ, rồi a dua theo. 3bored3
Nên biết, rất nhiều kẻ xấu, chuyên lợi dụng sự ngu muội, quê mùa của người dân để lừa đảo, hòng trục lợi cá nhân. Hãy đào sâu suy nghĩ, và tìm hiểu cặn kẽ, chứ đừng theo kiểu 3 phải, nghe gì cũng: À, có lý đấy!
3bored3 3bored3 3bored3

gió mạnh quá thớt ơi!!!!!!!!!!!!!!

3crisp3 3crisp3 3crisp3

đọc hết là một kì tích…………………..
3congratz3

#2966575 0
@thĩchohoi:mình thấy ng viết này cách hành văn và lí lẽ đâu có giấu hiệu gì là lừa đảo bạn?lịch sử vốn rất mập mờ ở wãng thời gian này mà,các nhà sử học nước mình chủ yếu là dựa theo Đại Việt Sử Kí,nhưng cuốn này đc viết thời Lê,sau thời này và trong thời gian bị đô hộ hoàn toàn bị sai lệch mà?mình ko khẳng định giả thuyết trên là đúng 100% nhé,nhưng đó là 1 giả thuyết mà ng viết đưa ra các dẫn chứng rất cụ thể(ko fải chỉ là số năm,mà số năm rất dễ nhầm lẫn)ng viết đã đưa những từ ngữ dân gian v.v vào,thì chúng ta đọc vaúy nghĩ về giã thuyết ấy thôi,cho dù nó có hay ko đi nữa,thì rất khó để thay đổi đc"chính sử" hiện nay đang tồn tại,mình post lên để ae đọc vui thôi đừng đặt nặng vấn đề wá r lại hiềm khích mất vui bạn ạ 3ahhyes3

#2966606 0
Điểm giống Tần Thủy Hoàng

Cuộc đời và sự nghiệp vua Đinh Tiên Hoàng của Việt Nam, có nhiều điểm giống với Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa:
Tên gọi Tiên Hoàng hay Thủy Hoàng đều có ý nghĩa là hoàng đế đầu tiên. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế mở nền chính thống đầu tiên của nước Việt thống nhất[23], Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa.
Thời gian ở ngôi hoàng đế đều là 12 năm: Đinh Tiên Hoàng (968 - 979), Tần Thủy Hoàng (221 - 210 TCN).
Danh hiệu: Trước khi làm hoàng đế, cả hai đều có vương hiệu: Thuỷ Hoàng là Tần Vương, Tiên Hoàng là Vạn Thắng Vương. Sự thăng tiến trong danh hiệu này không chỉ là thăng tiến trong sự nghiệp cá nhân mà còn đều đánh dấu sự thay đổi của lịch sử quốc gia. Từ thời nhà Chu, các vua đứng đầu thiên hạ (thiên tử) đều chỉ xưng vương, các chư hầu thời Chiến Quốc cũng chỉ xưng vương, từ Tần Thủy Hoàng chính thức xưng hoàng đế là sự thay đổi "nâng bậc" về danh hiệu của vua đứng đầu thiên hạ. Đinh Bộ Lĩnh trong lịch sử Việt Nam cũng tương tự: từ khi giành độc lập trở lại thời họ Khúc, những người cầm quyền ban đầu đều chỉ xưng Tiết độ sứ với tư cách "trưởng quan" cai trị một vùng lãnh thổ thuộc về Trung Quốc. Tới nhà Ngô, các vua mới xưng vương và tới Đinh Bộ Lĩnh xưng hoàng đế, cũng là sự thay đổi lớn, tạo dấu ấn trong lịch sử quốc gia như Tần Thủy Hoàng.
Đinh Tiên Hoàng xây dựng thành Hoa Lư bằng cách nối lại các dãy núi đá trong tự nhiên bằng tường thành nhân tạo, Tần Thuỷ Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành cũng bằng cách nối lại các đoạn thành sẵn có của các nước chư hầu. Cả hai đều lập đô ở những vùng núi non hiểm trở.
Đinh Tiên Hoàng Đế và Tần Thủy Hoàng Đế cùng trở thành hoàng đế sau khi tiêu diệt các thế lực cát cứ phân tán (dẹp nội chiến) để lập nên một đất nước thống nhất, tự chủ, chuyển đổi chế độ phong kiến phân quyền sang chế độ phong kiến tập quyền.
Cả Đinh Tiên Hoàng và Tần Thủy Hoàng khi làm vua đều dùng chính sách cai trị bằng pháp luật nghiêm khắc.
Đinh Tiên Hoàng và Tần Thủy Hoàng khi mất đều đương quyền hoàng đế, người kế tục sự nghiệp đều là con thứ và sớm để quyền bính rơi vào tay quyền thần. Hai triều đại mà hai hoàng đế sáng lập đều ngắn ngủi.
nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
chắc đây là lí do người viết nhận định 2 người là 1

#2966620 0
theo mình giả thuyết ĐTH và TTH này ko hay,và ko có lập luận chặt chẽ bằng những giả thuyết ở trên 3ahhyes3

@KyC Lịch sử là rường cột của nước nhà, là tối quan trọng. Tác giả kia tham vọng viết lại lịch sử, ngoài mưu đồ chống phá nhà nước thì còn gì nữa? Mình ko đọc hết những gì bạn trích dẫn, nhưng nhìn qua đoạn: Ngô Quyền chính là Tôn Quyền, vì lấy Tôn là chỉ người tôn quý, thì ko thể nhịn cười. Dòng họ người ta họ Tôn, lại xuyên tạc được ra như vậy. 3crisp3 3crisp3
Còn đoạn đầu, có nói, xét nghiệm ADN cho thấy nhà Thục và nhà Ngô chính là của người Việt. Có ai là nhà khảo cổ học ở đây để đối chứng điều đó, hay chỉ là ngta tùy tiện viết ra? Nói thật, cái này mà đúng, thì thời sự, báo đài đã đăng tin đầy rẫy rồi, ko chỉ ở trong quyển sách kia thôi đâu. 3bored3
Ban đầu, đọc qua bài này, mình đã thấy phi lý, và nghĩ rằng chỉ đơn giản là trò đùa góp vui, nên ko để tâm lắm. Nhưng sau đó, thấy bạn đưa ra quá nhiều lí lẽ để ủng hộ học thuyết này, thì mình bắt đầu thấy lo ngại. Ai biết được đây có phải là một âm mưu, cho nhân dân ta càng thêm căm ghét Trung Quốc, trong khi tình hình 2 nước vốn đã rất căng thẳng? Vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa chưa ngã ngũ, nay lại xảy ra tranh chấp lịch sử dân tộc thì sẽ ra sao? Bạn có thể thấy nó nhỏ bé, ko đáng kể, nhưng hãy nhớ: Một giọt nước cũng có thể làm tràn ly nước.
3bored3

#2966701 0
ó lẽ ai cũng từng đọc qua, xem qua truyện Tam quốc diễn nghĩa, một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa kể về cuộc chiến giữa ba nước Ngụy - Thục - Ngô thời kỳ đầu công nguyên. Nhưng có mấy người đặt vấn đề bản chất của cuộc chiến tranh này là gì? Nay nhìn từ góc độ của người Việt (Bách Việt) thì thế trận Tam quốc không phải là cuộc chiến tranh dành quyền lực giữa 3 quốc gia của người Hán mà là…

Trong bản tin về Hội nghị quốc tế về Văn hóa Hán và vấn đề thời thuộc Hán ở Việt Nam TS Nguyễn Việt có cho biết (nguồn http://baotanglichsu.vn/detail.aspx?id=7124&lang=vi):
"…kết thúc vương triều Hán ở cuối thế kỷ 2 là sự trở lại của hai nhà nước phương nam vốn có nguồn gốc phi Hoa Hạ (Ngô và Thục) trong số ba nước tranh dành bá chủ thiên hạ. Nghiên cứu AND xương người chết chôn trong các hầm mộ thời Hán ở Lĩnh Nam do nhóm các nhà khoa học Đại học Hạ Môn (Trung Quốc) tiến hành cho thấy chủ nhân mộ đa phần là người Yue (Việt)."

Như vậy chính các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã công nhận rằng 2 trong số 3 nước thời Tam quốc là Ngô và Thục là hai quốc gia của người… Việt. Cục diện Tam quốc như vậy phải gọi là Lưỡng triều chống Ngụy, là cuộc chiến chống xâm lược của dân Việt chống lại lũ giặc… giả (Ngụy) phương Bắc. Điều này cũng giải thích tại sao lại có liên minh Ngô và Thục với những mối nhân duyên khá chặt chẽ. Lý do đó là một liên minh dân tộc chống ngoại xâm.

Với góc nhìn như vậy sẽ không khó nhận ra Ngô Tôn Quyền của nước Ngô thời Tam quốc là một vị vua Việt, được biết trong sử Việt với cái tên rất rõ ràng … Ngô Quyền. Còn Lưu Bị, chẳng là ai khác, cũng là một vị vua Việt, trong sử Việt có tên… Lý Bí.

So sánh giữa Lưu Bị và Lý Bí:
- Lưu Bị là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng của nhà Tây Hán. Lý Bí là người Tây Hán ngụ cư mười mấy đời ở Giao Chỉ.
- Lưu Bị và Lý Bí đều từng làm quan nhỏ cho nhà Hán /nhà Lương trước khi lập quốc gia riêng.
- Lưu Bị ban đầu nương nhờ anh là Lưu Biểu ở Kinh Châu. Lý Bí cùng với anh là Lý Thiên Bảo hay Lý Biểu (Bảo=Biểu, phát âm tiếng miền Nam ngày nay) khởi nghĩa. Lý Thiên Biểu lập nước Dã Năng, xưng là Đào lang vương ở Ai Lao.
- Lưu Bị thất bại ở trận Di Lăng do quân Ngô dùng hỏa công thiêu sạch quân Lưu Bị. Lưu Bị thua chạy, chết ở Bạch Thành. Lý Bí cũng đại bại ở hồ Điển Triệt do Trần Bá Tiên dùng kế tháo nước dìm quân Lý Bí. Lý Bí ốm chết ở động Khuất Lao.
- Con Lưu Bị là Hậu chủ Lưu Thiền kế vị, rồi đầu hàng quân Tấn. Người kế nghiệp Lý Bí là Lý Phật Tử (Hậu Lý Nam Đế), cũng đầu hàng nhà Tùy. Chữ Thiền (trong Lưu Thiền) và Phật Tử có thể thấy là đồng nghĩa.

Có thể thấy Lý Bí cũng là Lưu Bị, chỉ là một nhân vật được chép trong 2 dòng sử khác nhau mà thôi.

Theo sử Việt hiện tại, Bà Triệu cùng anh là Triệu Quốc Đạt đã khởi nghĩa ở Cửu Chân, chống lại nhà Đông Ngô… Vì Bà Triệu chưa có chồng nên được gọi là Triệu Thị Trinh (!?)…

Còn theo sử Tàu ở Cửu Chân có một cuộc khởi nghĩa cuối thời Đông Hán là khởi nghĩa của Chu Đạt. "Chu Đạt chiêu mộ dân binh vây giết chết huyện lệnh, giải phóng toàn bộ quận Cửu Chân rồi tấn công quận trị Tư Phố giết chết thái thú Nghê Thức nhà Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa tập hợp lực lượng có tới 5.000 người, quản trị Cửu Chân được 4 năm."

Điều lạ là cuộc khởi nghĩa Chu Đạt chỉ được sử Trung Quốc ghi lại mà sử Việt không hề nói tới. Ở Cửu Chân, sử Việt chỉ nói tới khởi nghĩa của Triệu Quốc Đạt, anh của Bà Triệu mà thôi.
- Chu hay Châu = Chúa
- Triệu = Chúa.
Chu Đạt chỉ là tên khác của Triệu Quốc Đạt. Đạt hay Đoạt là quẻ Đoài chỉ hướng Tây. Chu Đạt hay hay Triệu Quốc Đạt là chúa nước phương Tây.

Phương Tây trong Dịch học có tính chất cương, định (định đoạt), tĩnh (tượng), đối nghịch với phương Đông có tính chất động, rung,… Bà Triệu cưỡi voi ra trận thực ra là hình ảnh Bà Chúa của nước ở phương Tây - Tượng. Chữ Trinh trong tên Bà Triệu có thể là một trong bốn yếu tố Nguyên - hanh - lợi - trinh của Dịch lý. Trinh là sự nhất quán, không thay đổi, cũng là tính chất của phương tây. Triệu Thị Trinh nghĩa là bà chúa phương Tây.

Việc xác định Chu Đạt là Triệu Quốc Đạt cho thấy khởi nghĩa của Bà Triệu chống lại giặc Ngô là giặc phương Bắc - Đông Hán chứ không phải nước Đông Ngô của Tôn Quyền. Lịch sử Việt Nam đã không ít lần gọi giặc phương Bắc là giặc Ngô, ví dụ thời Hai Bà Trưng chống quân Ngô, Bình Ngô đại cáo, … Bà Triệu chống Đông Ngô đây phải hiểu là Bà Triệu chống quân Đông Hán.

Theo các sách sử chép, Bà Triệu khi ra trận thường mặc áo giáp vàng, chít khăn vàng, phất cờ vàng,… :

“Đầu voi phất ngọn cờ vàng
Sơn thôn mấy cõi, chiến trường xông pha".
(Đại Nam quốc sử diễn ca)

Khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán mà đầu chít khăn vàng thì phải là … khởi nghĩa Khăn Vàng (Hoàng Cân). Khởi nghĩa Hoàng Cân bắt đầu từ Trưng Trắc, Trưng Nhị (Trương Giác, Trương Lương), nối tiếp là khởi nghĩa của Bà Triệu.

Câu đối ở đền thờ Bà Triệu ở Thanh Hóa:

Phấn tích đương niên, chính khí phôi thai Tiền Lý Đế
Triệu nhân tư thổ, thần cao đối trĩ Nhị Trưng Vương.Dịch:
Hùng tích năm nào, chính khí dẫn sinh triều Lý Đế
Kính chúa đất nọ, linh thần tương sánh vị Trưng Vương.

Theo sử hiện tại thì khởi nghĩa của Lý Bí nổ ra sau khởi nghĩa Bà Triệu hơn 300 năm, ở Giao Chỉ. Vậy mà khởi nghĩa Bà Triệu ở Cửu Chân lại là “phôi thai Tiền Lý Đế”. Câu đối này cho thấy rõ khởi nghĩa của Bà Triệu đã dẫn đến cuộc khởi nghĩa tiếp theo của Lý Bí - Lý Phật Tử. Bà Triệu là khởi nghĩa Khăn Vàng thì Lý Bí chẳng thể gì khác chính là Lưu Bị - người lập nên nhà Tây Thục thời Tam quốc.

Khởi nghĩa của Bà Trưng Bà Triệu đã không hề thất bại, mà ngược lại, người Bách Việt đã giải phóng toàn bộ vùng Hoa Nam với phía Tây là nước của Lưu Bị - Lý Bí, phía Đông là nước của Tôn Quyền - Ngô Quyền, làm sụp đổ nhà Đông Hán. Thời Tam quốc thực ra chỉ là "tập 2" của khởi nghĩa Trưng Triệu - Hoàng Cân mà thôi.

Sử Việt đời sau dựa trên … "trí nhớ", chép theo những điều đã được bày đặt, cắt cúp, bẻ cong của sử Tàu, dồn nén đất nước của người Bách Việt bao la vào vùng miền bắc và trung Việt Nam ngày nay. Tất cả dẫn đến bao điều vô lý:
- Cửu Chân hay Quí Châu của Đô Dương, Bà Triệu và Lý Thiên Bảo bị biến thành vùng Thanh Hóa.
- Sông Đường hay Trường Giang, nơi liên minh Ngô - Thục thắng giặc Hoàng Tháo, bị biến thành sông Bạch Đằng, bé tẹo, tới nay đã bị bồi lấp …
Các bạn có thể xem 2 bản đồ thời Tam Quốc và bản nước ta thời Văn Lang#2966748 0
nhìn bản đồ cuối cùng mình giật mình,vì nó ko gì khác chính là phần đất vua Nguyễn Huê-Quang Trung đệ trình đòi lại đất Lưỡng Quảng(Quảng Đông Quảng Tây) cho nước Việt lên vua Càn Long,nhưng ko lâu sau thì ông mất,ko biết 2 chuyện này có liên wan k nhỉ 3ahhyes3

#2966786 0
hì,mình đã nói ngay từ đầu bài mình chỉ để mọi ng tham khảo và thêm 1 giả thuyết và ko có gì chắc chắn mà bạn 3ahhyes3lịch sử chỉ là những cái ghi lại từ cách nhớ của 1 số ng.trải wa 4 ngàn năm có sai lehc65 hay k sao biết đc,mình thấy nó cũng k to tát tới mức bạn nói đâu

#2966824 0
http://www.drnguyenviet.com/?id=7&cat=1&cid=78
gửi thixhochoi này,cái này là có wa khảo cổ nhé bạn
Hội nghị có ba báo cáo liên quan đến di vật, mộ táng và dòng họ Lý thời Hán ở Việt Nam. Vấn đề thời Hán ở Việt Nam là một đề tài nhậy cảm do quan niệm truyền thống được các sử gia phong kiến truyền lại đã đè nặng lên chúng ta một thời Hán thuộc. Tuy nhiên những nghiên cứu gần nhất ở cả Trung Quốc lẫn quốc tế cho rằng văn hóa thời nhà Hán là một nền văn hóa đa tộc chứ không phải là thuần túy Hoa Hạ. Đặc biệt, văn hóa Hán ở Lĩnh Nam chỉ là những ảnh hưởng thượng tầng đan xen với văn hóa Yue (Việt) truyền thống và tạo ra một bản sắc địa phương riêng tác động trở lại văn hóa Trung Nguyên. Chính vì vậy, kết thúc vương triều Hán ở cuối thế kỷ 2 là sự trở lại của hai nhà nước phương nam vốn có nguồn gốc phi Hoa Hạ (Ngô và Thục) trong số ba nước tranh dành bá chủ thiên hạ. Nghiên cứu AND xương người chết chôn trong các hầm mộ thời Hán ở Lĩnh Nam do nhóm các nhà khoa học Đại học Hạ Môn (Trung Quốc) tiến hành cho thấy chủ nhân mộ đa phần là người Yue (Việt). Vì vậy, từ rất lâu nay, trong thuật từ khoa học người ta không dùng khái niệm “văn hóa Hán” dễ gây nhầm lẫn với văn hóa của người Hoa Hạ (do khái niệm “Hán” bao hàm chỉ người Hoa Hạ) mà dùng chữ “văn hóa kiểu Hán” – “Han style”.

thằng sử học nào viết cái bài này chắc trong đầu nó toàn cức ko quá , dm học ls mà cũng viết dc như vậy thì chết mẹ nó đi cho những người dạy ra nó khỏi nhục 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3

#2966857 0
[size=2]Vương quốc Xính Quỷ, vương quốc của người Bách Việt[/size]<div class="content" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><div id="post_message_110147" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px;"><blockquote class="postcontent restore" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word;">
Niện này có nhiều học giả đang nghiên cứu về nguồn gốc của người Việt ta trên phương diện nhân chủng học, phan đọc dc bên HOS post qua đây cho mọi người đọc và suy ngẫm thử

Xích Quỷ (chữ Hán: 赤鬼) tục truyền là quốc hiệu của đất nước, được xem là cội nguồn của Việt Nam, vào thời Kinh Dương Vương. Xích nghĩa là đỏ, chỉ phương Nam. Theo Kinh Dịch, Phương Nam là nơi văn minh.
Theo truyền thuyết, nước Xích Quỷ của các bộ tộc Việt cổ (Bách Việt) được hình thành vào năm 2879 TCN có lãnh thổ rộng lớn nằm ở phía nam sông Dương Tử (Trung Quốc), phía bắc giáp hồ Động Đình (Hồ Nam - Trung Quốc), phía tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên - Trung Quốc), phía đông là biển và phía nam là nước Hồ Tôn (Chiêm Thành sau này).Văn Hóa Lương Chữ Trải Khắp Bách Việt

#2966860 0
[size=2]Vương quốc Xính Quỷ, vương quốc của người Bách Việt[/size]<div class="content" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><div id="post_message_110147" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px;"><blockquote class="postcontent restore" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word;">
Niện này có nhiều học giả đang nghiên cứu về nguồn gốc của người Việt ta trên phương diện nhân chủng học, phan đọc dc bên HOS post qua đây cho mọi người đọc và suy ngẫm thử

Xích Quỷ (chữ Hán: 赤鬼) tục truyền là quốc hiệu của đất nước, được xem là cội nguồn của Việt Nam, vào thời Kinh Dương Vương. Xích nghĩa là đỏ, chỉ phương Nam. Theo Kinh Dịch, Phương Nam là nơi văn minh.
Theo truyền thuyết, nước Xích Quỷ của các bộ tộc Việt cổ (Bách Việt) được hình thành vào năm 2879 TCN có lãnh thổ rộng lớn nằm ở phía nam sông Dương Tử (Trung Quốc), phía bắc giáp hồ Động Đình (Hồ Nam - Trung Quốc), phía tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên - Trung Quốc), phía đông là biển và phía nam là nước Hồ Tôn (Chiêm Thành sau này).Văn Hóa Lương Chữ Trải Khắp Bách Việt

#2966872 0
davidduong:ng ta là ngiên cứu chứ k học LS suông như tụi mình đâu bạn 3crisp3nhớ tới thời đi học nhồi sử dã man thiệt,giá hồi ấy bọn mình đc tranh luận cãi cọ kiểu này chắc nhớ bài fải biết 3crisp3

#2966873 0
VanHoaNBLV với Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã được Viet Roots cho xem một số cổ vật Lương Chữ và cuộc khảo sát sơ khởi này được thực hiện vào ngày 22 tháng 07 năm 2011 tại Thành phố Santa Ana, Southern California, Hoa Kỳ.

"Kinh Dương Vương cai trị nước Xích Quỷ truyền đến đời Hùng Vương lập nước Văn Lang với bờ cõi rộng lớn Đông giáp Nam Hải, Tây đến Ba Thục, Bắc đến Động Đình Hồ, Nam đến nước Hồ Tôn Tinh (Chiêm Thành) chia nước làm 15 bộ…"

Câu chuyện nói trên tưởng như huyền thoại được ghi trong sách Dã sử Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp (1370-1400) bỗng nhiên được minh chứng bằng cổ vật thời Đồ Đá Mới, được ông Shi Xingeng đào được ở làng Lương Chữ (Liangzchu), Chiết Giang vào năm 1936. Từ sự khai quật này các học giả Hoa Kỳ và Trung Hoa đã gọi tên là Văn Hóa Lương Chữ.

Điều lạ lùng là các cổ vật Lương Chữ đã trải rộng khắp Miền Gió Mùa, gắn liền với Văn Minh Luá Nước và chăn nuôi gia súc là đất cũ của nước Cổ Việt (Bách Việt) tương ứng với việc Sử gia Tư Mã Thiên (145 năm trước Công Nguyên) mô tả "Năm Tân Mão (1109 trước Công Nguyên) đất Việt là Thương Ngô, Uất Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Châu, Nam Hải, Nhật Nam đều là phần đất của dân Việt xâm mình, cắt tóc để tránh giao long làm hại…"

Về Văn Minh Lúa Nước, lý thuyết của Tiến sĩ Madeleine Colani khai quật thóc hóa thạch ở Hòa Bình Việt Nam từ năm 1920 đến 1927 nói rằng nền Văn Minh Hòa Bình có từ hàng ngàn năm trước Công Nguyên.

Lý thuyết của Colani tiếp đó được Tiến sĩ Solheim II của Đại Học Hawaii của Hoa Kỳ xác nhận năm 1971 là Văn Minh Hòa Bình có từ 15 ngàn năm trước Công Nguyên; hai nền Văn Hóa Long Sơn (Longshan) và Ngưỡng Thiều (Yangshao) đều có gốc ở Văn Hóa Hòa Bình.

#2966879 0
gười Việt chúng ta thường cho rằng mọi hình thức văn hoá và con người phát xuất từ phương bắc của Việt Nam, đặc biệt là từ vùng Hoa Nam của Trung quốc, đều thuộc về Trung Hoa. Chúng ta vẩn gọi chung người Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam, Hẹ là ngươì Tàu hay người Hoa, kể cả toàn bộ người dân sống ở những vùng này cách đây hàng mấy ngàn năm cũng là người Tầu. Chữ “Tầu” hay “Hoa” hàm ý nghĩa họ là những người khác chủng với dân tộc Việt. Họ là người Trung Hoa, hay ngườì Hán.

Quan điểm nầy trước hết sai lầm về mặt lịch sử xuất phát của dân tộc và đất nước Việt, và sau đó tạo cho Hoa Kiều sống tại Việt Nam một mặc cảm tâm lý chủng tộc khó hội nhập vào cộng đồng dân tộc và tạo nhiều bất lợi cho nền kinh tế và văn hoá nước nhà. Bên cạnh đó nước Trung Hoa to lớn về dân số lẫn đất đai không thể nào bỏ qua việc vận dụng thành phần người Hoa sinh sống ở nước ngoài để biến họ thành công cụ phục vụ cho chính quyền Hoa Lục. Quan điểm sai lầm nầy của người Việt đối với người Hoa phát xuất từ quá trình đồng hoá quá lâu của người Hán đối với các dân tộc Bách Việt tại vùng Hoa Nam. Đồng thời nó phát xuất từ những nhận định sai lầm về lịch sử của các triều đại trước đây. Ngày nay những nổ lực khám phá về lịch sử và địa lý miền Hoa Nam cổ đại, cũng như những nghiên cứu về chủng tộc dựa trên DNA đã chiếu nhứng ánh sáng mới giúp chúng ta đặt lại một số vấn đề cơ bản về chủng tộc và lịch sử. Những nhận định cơ bản nầy sẽ là nền tảng lý luận giúp chúng ta có một cái nhìn hợp lý về sử học nước nhà, một chính sách ngoại giao dựa vào văn hoá đồng chủng với các nước Đông Nam Á và các đảo quốc ở Thái Bình Dương, và một sách lược văn hoá đối với người Hoa đang sinh sống tại Việt Nam.

Địa Lý Bách Việt miền Hoa Nam thời cổ đại

Sự hiện diện của văn minh Bách Việt thời Thương Chu trong lịch sử Trung Hoa được đánh dấu bằng câu chuyện sứ giả Việt Thường ở phương nam đem Bạch Trĩ và Ruà sống ngàn năm để cống dâng cho vua nhà Chu. Lúc bấy giờ lãnh thổ của nhà Chu chỉ kéo dài tới sông Hoàng Hà. Đến thời Chiến Quốc, khoảng 500 trước công nguyên, một số dân tộc ở Nam Trung Hoa mới xuất hiện trong sử Trung Quốc. Nổi bật nhất là các nước Sở, nước Ngô và nước Việt.

Khi Sở, Ngô, Việt bị Tần Thủy Hoàng sát nhập vào Trung Hoa, và Lưu Bang đã diệt được Hạng Võ, cuối triều đại nhà Tần và đầu thời kỳ Hán khi Lưu Bang mới lên ngôi (256-195 TCN) phía nam nước Sở vẫn còn là chủ quyền của các dân tộc Bách Việt hoàn toàn độc lập và tự chủ. (Xem bản đồ Trung Hoa thời Tần Thủy Hoàng Cao tổ).

Truyền thuyết xác định rằng dân tộc Việt phát xuất từ Động Đình Hồ miền Lĩnh Nam. Sách Lĩnh nam Chích Quái của Trần Thế Pháp ở thế kỷ 15 kể Truyện họ Hồng Bàng như sau: “Đế Minh cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông sinh ra Đế Nghi, sau nhân đi tuần về phía Nam đến núi Ngũ Lĩnh lấy được con gái bà Vụ Tiên rồi trở về, sinh ra Lộc Tục. Tục dung mạo đoan chính, thông minh phúc hậu, Đế Minh rất lấy làm lạ, muốn cho nối ngôi mình. Ngũ Lĩnh là năm rặng núi lớn ở Nam Trung Hoa thuộc miền Lĩnh Nam. Miền Lĩnh nam đưọc sử tây phương viết như sau “Lĩnh nam là vùng đất phia nam của rặng Ngũ Lĩnh gồm các rặng Đại Dũ /Dữu Lĩnh, Kỵ Điền Lĩnh, Đô Bàng Lĩnh, Manh Chử Lĩnh và. Việt Thành Lĩnh. Vùng nầy gồm các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam và Giang Tây của Trung Hoa hiện đại. Vùng nầy do dân Bách Việt sinh sống và là tổ quốc của dân Nam Việt cổ đại” (xem http://en.wikipedia.org/wiki/Jiangxi )

Tác giả Việt Sử Thông Luận cho rằng, sau khi mất bản địa Thái Sơn (tỉnh Sơn Đông, bắc Trung Hoa), Con cháu Thần Nông đã rút quân về Động Đình Hồ để xây dựng căn cứ địa văn hoá mới cho dân Việt. Tướng của Đế Minh là Si Vưu ở lại giữ Thái Sơn và sau ba năm chiến đấu chống tù trưởng của nòi Hán là Hiên Viên, quân của Si Vưu tan rã và từ đó, dân Việt mất căn cứ địa văn hoá Thái Sơn. Hiên Viên chiếm đưọc thái Sơn lên ngôi là Hoàng Đế. Ngày nay, dân tộc Việt chỉ còn câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” để ghi dấu cái nôi văn hoá đầu tiên của dân Việt. Khi Lưu Bang cướp ngôi nhà Tần ở phưong bắc, thì ở phương nam, Triệu Đà thống nhất được các nước Bách Việt trong đó có cả nước Âu Lạc của tổ tiên chúng ta.

Đó là cuộc thống nhất Bách Việt lần thứ nhất. Nhà Triệu truyền ngôi được 4 đời thì bị nhà Hán xâm chiếm và miền Lĩnh Nam bị bắc thuộc từ đó. Đến thời kỳ Hai Bà Trưng, 40 năm sau công nguyên, Hai Bà đã thống nhất được 65 thành miền Lĩnh Nam. Sử viết: “Các quận Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam. Trưng Trắc tự lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương.” Đây là cuộc thống nhất Bách Việt lần thứ hai. Do đó, khi truy tầm nguồn gốc Bách Việt của dân tộc Việt cần để ý các vần đề sau đây: Thời cổ đại đã xuất hiện các dân tộc Bách Việt ở phía nam sống Dương Tử. Một số nước Việt giáp biên giới với nhà Chu thường được đề cập đến trong sử sách Trung Hoa, đó là Sở, Việt (với Viêt Vương Câu Tiển), Ngô Việt (với Ngô Phù Sai). Khi nhà Tần thống nhất thiên hạ, các nước Việt trên bị sáp nhập vào nhà Tần.

Còn các nước Việt khác như Âu Việt, Mân Việt, Thái Việt, Điền Việt, Lạc Việt, Việt Thường và một số nước Việt khác phiá nam vẫn còn giữ được nền độc lập. Cần xem khám phá mới của Stephen Oppenheimer tác giả Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia (Địa Đàng ở Phương Đông: Lục Địa Đông Nam Á Bị Chìm Dưới Đáy Biển) để thấy nền văn minh Hoa Nam trãi dài xuống Đông Nam Á và các hải đảo ở Thái Bình Dương. Các dân tộc như Mân Việt, Ngô Việt, Âu Việt gồm các bộ tộc, Phúc Kiên, Triều Châu, Quảng Đông, Quảng Tây, Hẹ, Hải Nam, Đai Loan, Thái, Nam Dưong và các thổ dân ở vủng đảo Thái Bình Dương đều có nguồn gốc Bách Việt. Do các dân tộc Bách Việt đã sinh sống ở miền Hoa Nam trưóc khi vùng nầy bị Tần Hán xâm lược, dân Việt phải là chủ nhân ông nền văn hoá thời bấy giờ. Các khám phá khảo cổ về văn minh Hoa Nam trước thời Tần và Hán thuộc phải được coi là chỉ dấu của văn minh Việt, chứ không thể là của Hán tộc. Người Việt cần phải coi đó là di sản của Việt tộc và phải mạnh dạn giành lại chủ quyền văn hoá của mình.

Các nhà nhân chủng học Đài Loan gần đây đã tìm cách phục hồi lại nguồn gốc Bách Việt của ngừời Đài Loan như Phúc Kiến (Minnan, có lẽ là Mân Việt) và Hẹ (Hakka) là hai giống dân đông nhất trên đảo. Hiện nay có nhiều nghiên cứu về DNA đã xác định quan hệ chủng tộc của các dân tộc Bách Việt. Cụ thể là trong tác phẩm nghiên cứu nguồn gốc chủng tộc dựa vào gen di truyền (DNA) của nhà nghiên cứu M. Liu của Mackay Memorial hospital và được viện Nghiên Cứu Sức Khoẻ quốc gia của Đài Loan tài trợ, tác giả M. Liu chứng minh là các giống dân miền Hoa Nam, Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương có liên hệ gen di truyên khác biệt với chủng tộc Hán ở miền bắc. (http://www.wufi.org.tw/eng/linmalie.htm).

Những khám mới về nhân chủng học của Đài Loan đã chiếu ánh sáng vào lịch sử nòi giống Bách Việt. Chúng ta có thể xác định rằng dân Bách Việt đã từng chiếm lĩnh miền Hoa Nam và dần dà bị Hán tộc xâm lăng và đồng hoá. Chỉ có Việt Nam hiện nay tức là Âu Lạc, Lạc Việt, Việt Thường và Đại Việt sau nầy, là còn giữ được văn hoá của Bách Việt.

#2966886 0
EM THỀ VỚI CÁC BÁC LÀ LÂU LẮM RỒI EM MỚI CÓ HỨNG TÌM HIỂU SỬ NHƯ THẾ NÀY 3crisp3CHẮC CHỤC NĂM CHỨ CHẢ CHƠI 3crisp3

Có mà phản động ý, nhìn cái trang web thấy nghi rồi. Đến từ còn viết sai chính tả mà đòi nghiên cứu sử học "HÙNG VIỆT". Chemssssssssssssssss 3curse3 3curse3 3curse3

#2967128 0
3bored3……………………. nhãm nhí

like vi tinh than yêu nước của đồng chi 3blingeye3

#2967155 0
mình thấy ai viết ra bài này đúng là cần học lại lịch sử, chính xác là lịch sử có thể sai lệch nhưng cùng lắm là vài chục năm hay 100 năm là hết cỡ, chứ sai thế nào tới cả ngàn năm, VN là VN khựa là Khựa, đâu thể giống nhau

3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 k đọc nhưng vẫn tks thớt

@Kyc bạn bị tiêm nhiễm bởi cái này quá nặng rồi. Cuối thời nhà Hán, giặc Khăn vàng nổi dậy chống phá triều đình, Lưu Bị vì nước vì dân nên tập hợp dân chúng chống giặc, tiêu diệt đạo quân Khăn Vàng, lập công với triều đình.
Bjo lại bảo giặc Khăn Vàng chính là Bà trưng, BÀ Triệu, rồi Lý Bí tức Lưu Bị đã tiếp nối thành quả của Khăn vàng sau 300 năm, để rồi nổi dậy lập nước, thật là hoang đường quá mức.
3bored3 3bored3 3bored3 3bored3
Không phải mình ko tin bạn, nhưng nghịch lý quá nhiều bạn ạ. 3bye3 3bye3

sory mình hok đũ kiên nhẫn đễ đọc hết 3blur3

thằng này nó nói 1 hồi chắc hạng vũ là nguyễn huệ còn lưu bang là nguyễn ánh luôn quá 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2972356 0
@thixhochoi : bạn ơi là bạn, bạn đã đọc kỹ hết phần mình đã ghi chưa mà đã quay sang 'dạy khôn' mình rồi 3ahhyes3…mình bảo mình tin vào đó bao giờ, khúc cuối mình đã nhấn mạnh, TẤT CẢ CHỈ LÀ 1 GIẢ THUYẾT, VÌ KO CÓ AI CHỨNG KIẾN ĐƯỢC TOÀN BỘ LỊCH SỬ mà còn sống tới tận bây giờ…và hình như bạn chẳng hiểu cái giả thuyết này chút nào cả…ko ai bảo lịch sử hiện tại là sai…nhưng giả thuyết ở đây là lịch sử đã bị viết lại 1 cách hoàn hảo, giống như khi bạn xem 1 bộ xem, thì kịch bản được dựa trên 1 phần nào đó người ta trích dẫn ở đâu đó (như từ truyện hay truyền thuyết nào đó), rồi người ta nghĩ ra và chèn thêm vào bộ phim những chi tiết khác để gắn kết nó thành 1 cốt truyện logic và hoàn hảo khác… 3ahhyes3
"KẺ THẮNG LÀ KẺ VIẾT SỬ"…hình như bạn chẳng để ý tới câu này chút nào, câu này chính là mấu chốt của cái giả thuyết này, nếu kẻ thắng là kẻ viết sử thì dĩ nhiên sử viết đúng sai thế nào là do người thắng, nhưng bạn lại cứ lấy dẫn chứng từ lịch sử ra, mà trong khi đó giả thuyết này có nghĩa là những cái sử mà bạn lấy ra đều có thể bị đổi lại cả 3ahhyes3
Mà giả thuyết này cũng nghĩ là nó chỉ có lý 1 phần thôi, mình cũng chẳng nói là có lý hết… 3ahhyes3
3congratz3 Nhưng mà giả thuyết thì thế thôi, mình ko bảo là mình tin nó và mình chẳng bảo ai phải tin nó cả, chỉ là để mọi người có cái mà bàn luận zậy hoy 3congratz3
p/s : chắc đợi mốt có máy thời gian người ta đi xác minh lại lịch sử là biết rõ nhất… 3crisp3

#2973109 0
3ahhyes3 chém vừa thôi bố ah

chế vãi cây khế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3crisp3 3crisp3

#3011372 0
sao0 thot viet chj nhjeu the ko bjk
nhuc mat wa' 3blur3 3blur3 3blur3

Chủ đề cùng mục


Trung Hoa, Lý Bí, Tào Tháo, Ngô Quyền, Tôn Quyền, Tư Mã, cai trị, Thác Bạt, Xích Bích, dân tộc,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)