Ảnh - truyện vui 2011-10-09 16:57:58

Lịch sử của Siêu Nhân


[size=4]Chủ nhật ở nhà chán qá…….Mở siu nhân xem(em 14 tuổi rùi,là lớp 9 đấy) 3crisp3.Rảnh post lịch sử siu nhân cho ACE coi.[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Bài này làm kì công lắm……..Mò này mò nọ mới ra 3ahhyes3.Cho nên các bác xem xong Like với lại Cm cho e phát nha 3congratz3[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Sau đây là các phiên bản phim siêu nhân qua từng thời kì.Từ Goranger(1975) cho đến Gokaiger(2011). 3blingeye3(Của Nhật Bản nha)[/size]
[size=4]
[/size]


[size=4]Năm 1975-1977[/size]
[size=4]Goranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1977-1979[/size]
[size=4]JAKQ[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1979-1980[/size]
[size=4]Battle Fever J[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1980-1981[/size]
[size=4]Denjiman[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1981-1982[/size]
[size=4]Sun Vulcan[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1982-1983[/size]
[size=4]Goggle Five[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1983-1984[/size]
[size=4]Dynaman(hình hơi nhỏ,thông cảm nha 3ahhyes3)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1984-1985[/size]
[size=4]Bioman (Nghe giống cốm Bioaximin cho trẻ biếng ăn 3crisp3)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1985-1986[/size]
[size=4]Changeman[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1986-1987[/size]
[size=4]Flashman[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1987-1988[/size]
[size=4]Maskman[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1988-1989[/size]
[size=4]Liveman[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1989-1990[/size]
[size=4]Turboranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1990-1991[/size]
[size=4]Fiveman[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1991-1992[/size]
[size=4]Jetman[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1992-1993[/size]
[size=4]Zyuranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1993-1994[/size]
[size=4]Dairanger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1994-1995[/size]
[size=4]Kakuranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1995-1996[/size]
[size=4]Zeoranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1996-1997[/size]
[size=4]Carranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1997-1998[/size]
[size=4]Megaranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1998-1999[/size]
[size=4]Gingaman[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]1999-2000[/size]
[size=4]Go Go V[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2000-2001[/size]
[size=4]Time Ranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Bộ e thích nhất:[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2001-2002[/size]
[size=4]Gaoranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2002-2003[/size]
[size=4]Haricanja[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2003-2004[/size]
[size=4]Abaranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2004-2005[/size]
[size=4]Dekaranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2005-2006[/size]
[size=4]Magiranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2006-2007[/size]
[size=4]Boukenger(ghét bộ này nhất 3curse3)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2007-2008[/size]
[size=4]Genkiranger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2008-2009[/size]
[size=4]Go-Onger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2009-2010[/size]
[size=4]Shinkenger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2010-2011[/size]
[size=4]Goseiger[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]2011-2112[/size]
[size=4]Gokaiger(Bộ này hay cực kì)[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Và tấm cuối:[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4][/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]
[size=4]Hi vọng các bạn nhớ về tuổi ấu thơ…………Like ủng hộ mình nhé 3congratz3[/size]
[size=4]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Các bạn thích bộ nào nhất 3aha3

em yêu gaoranger nhất em năm nay 21 rùi :))

Me too……….. 3crisp3

#2026772 0
k đủ keng tks
sr nha thớt
nói chung tóm tắt rất chuẩn
hài nhất là mặt nạ hình bộ bài 3crisp3 3crisp3

#2026776 0
clap clap……………………………………………

me too Gaoanger h 21 tuổi rồi coi hùi năm lớp 7 thì phải đài THVL chiếu 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Chews : post bài xin keng đi bạn 3bathing3

#2026791 0
mình thích bộ haricanja

#2026807 0
Gaoanger 3ahaa3 ……………..

#2026814 0
siêu nhân đánh bài kìa 3blur3 rõ trên mặt

Có cố gắng =))……………..


……………..bựa =))……………

gao…………………………….

s thằng siu nhơn đỏ lúk nào cũm đứg giữa hếc zậy

#2026923 0
1977-1979
JAKQ
có siêu nhân bồi đầm già ách nữa kìa…sảnh trùm rồi 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Thik nhất Go Go V mặc dù chưa được coi hết với lại gaoranger. Nhớ quá đi mấy cái đĩa của mình chắc hư hết rồi 3bored3

Khoái nhứt siêu nhân Gao từ nhỏ cho đến bây giờ 3crisp3

Minh thích bộ Gao in the bed 3crisp3 3crisp3

Ôi, Gao ran gơ của lòng em 3big_love3

hay……………………………….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

thớt làm nhớ lại tuổi thơ quá 3big_love3

deptrai anh co quyen. 1 nhat duong chi cho bai nhac cua may lam tao giat mjnh 3crisp3 3crisp3

bik phim này nhưng thiệt sự chưa koi bao giờ

3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 gao, gao gao gao……………………………….muống 3crisp3

#2027112 0
phim tào lao mà cũng thich nữa

Hội những người phát cuồng vì Gaoranger 3crisp3

#2027131 0
1992-1993
Zyuranger
xem bộ này đầu tiên,mê Gao nhất,bài hát khi thu phục con gao hưu hay lắm,ai tìm dc giúp ta nào 3ahhyes3.
DK có e DK vàng xinh lắm

gao gào gáo………….. 3aha3 3aha3

#2027161 0
3ahhyes3 cái pic 2 "1977-1979 JAKQ" siu nhân cờ bạc ah

chỉ khoái siu nhân của năm 2001 2002 thôi 3big_love3


gao ờ gao ờ gao gao gao 3crisp3 3crisp3

1992-1993
Zyuranger
cái này hồi nhỏ xem rồi nè

#2027341 0
3curse3 3curse3 e chỉ thích siêu nhân hột vịt muối thôi

gao ờ gao ờ gao ờ 3crisp3 là con gái nên có xem mấy cái này :">

3crisp3 bac nay me sn zu zây

tuổi thơ mình hẻm có siu nhân =))
chỉ có jindo , songoku … :)

chò của con nít 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3…………………….


#2027420 0
go go V có phải của nhật đâu bạn ơi 3big_love3 3big_love3 3big_love3

Zyuranger Kakuranger Zeoranger carranger gigaranger megaranger go go V time ranger gaoanger haricanja dekaranger magicranger …………………………..mý bộ này thik nhất tại j` hùi nhỏ pa mua zìa 1 đống koi trog vòng mý tháng mà koi lại vẫn thik nó rất là hay…………………………………..thik nhất mý bộ Zyuranger Kakuranger Zeoranger carranger gigaranger megaranger go go V time ranger gaoanger ……………………………………………… 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3 3adore3

#2027551 0
Cái bộ: Siêu Nhân Cuồng Phong mình tưởng của Mỹ chứ 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

#2027754 0
Gaoranger là hay nhất 3crisp3

#2028350 0
siêu nhân Mỹ toàn là copy lại của siêu nhân Nhật,bộ nào kể ra cũng có,gao cũng có Mỹ 3crisp3.hồi trc xem bộ đầu là của Mỹ nốt,về sau gao mới bat dau bit siuê nhân nhật 3ahhyes3

#2028443 0
hồi xưa nhà chưa có đầu dvd toàn đi xem ké với mấy đứa con nít 3crisp3 3crisp3


SUPER SENTAI THE BEST!

thích gao bạc nhất 3aha3

gio_bac bác có hiểu giá trị của dòng super sentai không mà nói tầm bậy thế?

hv19xx5 à, thật ra là super sentai bắt nguồn từ Nhật, từ bộ zyuranger trở đi Mĩ mới mua bản quyền; hồi xưa mình cũng hay bị nhầm lẫn kiểu ấy lắm

Gaoranger 3big_love3 3big_love3………………………….

#2028575 0
Gao 3ahaa3 3ahaa3 sói bạc chiếu sáng 3adore3 3adore3

mõa choa cái nhạc nèn 3crisp3 3crisp3


bộ sentai mới nhất nè!……………………. 3adore3.. 3adore3.. 3adore3….

tập 2

haha SN gao bị tất cả các thằng SN khác hội đồng nè các bác 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2031035 0
siu nhân Gao…..hay vê lờ….. 3big_love3

#2031046 0
2001 2002 em có xem bộ này , gao cá mập gao hổ tráng gao sư tử ….. 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3

thanks cho em trai 3crisp3…………….

Lục mãi mà vẫn thiếu mấy bác Đê-ka (siu nhiên đi ka đó, hì) 3adore3

hjhj mình chỉ thích : 1 ( hurican - Cuồng phong ) 2 ( Abaranger - Khủng Long ) 3 ( Gao ) hết ùi, thiz nhất 3 phim này à

ex……thớt rành gê nhỷ……….gao ù gao ú gaozzzzzzzzz 3crisp3

Gao vô đối………….. 3crisp3

#2032467 0
các bạn trẻ thật rảnh chim 3crisp3 3crisp3 3crisp3

toàn Gao hôk àk nha 3crisp3 3crisp3

vote cho sieu nhan gao 1 phieu 3big_love3

#2032599 0
Cái bộ cuối dị khỏi nói. Hổ báo nhất lun =))

được, good….. gaoranger 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Mình thjk nhất là Gao, Gao là Vô đối trong tất cả các siêu nhưn 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

thớt siu nhân quá……… 3curse3 3curse3

Gao ranger vẩn hay nhất 3adore3. Mấy gao khac nham? vai?

#2033215 0
tong hop ki thay on'' 3crisp3

đám bạn mình có câu : ở đâu có gao ở đó có quần chíp gao 3crisp3

Gokaiger Bựa và khếm 3crisp3 3crisp3 3crisp3 Bác nào rảnh ngồi xem cho đỡ buồn

kết nhất gao ran gờ :)) keke 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2034500 0
nhớ quá hồi nhỏ cứ vòi mãi mới có 1 cái đĩa coi đi coi lại quoài…. bi zờ em của e cug~ thế.lớp còn mấy thằng bạn ghiền siêu nhân lên ngồi luyện công hoài àk:)) 3crisp3…lớp9 rồi đó

#2034785 0
Hồi nhỏ tầm năm 92 chỉ có coi siêu nhân Mỹ Power rangers thôi, siêu nhân khủng long, có Thùy Trang người Vn đóng siêu nhân vàng…Kỹ xảo hay hơn Nhật nhiều và bớt sến, pha chút hành động Mỹ.

#2034787 0
Mấy bạn về sau này chắc ít biết, hồi đó game băng cũng là siêu nhân Power ranger ko, nhiều phần hay cực.

#2034812 0
3curse3bài hát như sif

GoKaiGer I Love Ahim 3adore3 3adore3

Bộ Gokaiger cũng hay lắm mà mới cho xem đến tập 5 thôi 3bored3

em iu gao e mến gao vỳ mọi lần coi gao là e tốn tiền
nhưng vẫn thíc koi sn Cuồng Phong hơn 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2040340 0
hình như anh xem bản này 1986-1987 Flashman. Cảm ơn thơt, bài hay lắm, rất công phu. Anh 30t, xem lại đúng là thấy lại lúc nhỏ 1 chút ^^ 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3aha3 3aha3 3blingeye3 3blingeye3

#2040401 0
mượn quần tất của má mặc quần sịp là ta sẽ thành siêu nhân 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3

#2040688 0
Ko thấy bộ khủng long ranger =)) , Hay nhất là GAO hù ranger

#2040747 0
like bộ giống thớt vì đc xem bộ ấy nhìu nhất 3big_love3

Gao Gao Gao , Gao xin tố 3big_love3 voi em thik sieu nhan 1993-1994 ý

@nhok_lala tập 6 nè coi phim vui vẻ ha!……………………………………….. 3bye3.. 3bye3.

nhật vs Mỹ củng giống 1 số ranger

Toàn siu nhân…. 3big_love3

Tớ cũng thích mỗi Gao thối 3crisp3 thằg cha Sói đt phết 3crisp3

Bà vàng này đánh gê qá…………… 3crisp3

Bài mìk cũng đắt hàng phết nhỉ…………90 cái Like 3crisp3………..ACE tiếp tục ủng hộ nhá 3congratz3

ở VY ai lại hok mê siêu nhân…………….. 3crisp3.. 3crisp3… 3crisp3.. 3crisp3….

ACE Vy là Fan cuồng của siu nhơn mà…………… 3crisp3

thíc mỗi siu nhân Gao 3crisp3

#2096399 0
Gaoranger
^_^ siêu nhân Gao 3crisp3

3ahhyes3 3ahhyes3 e kết bọn siu nhân khủng long có kira xinh phết

gao gao……………………. 3adore3 3adore3 3adore3

Tặc. Giờ không coi Siu Nhân nữa òy.
môtip vẫn thế biến to biến nhỏ rồi lắp ghép.
Nản rồi =))
Bỏ xem siêu nhân 5-6 năm nay rồi:))

2007-2008
Genkiranger đồ ngầu thế 3adore3 3adore3

phải đào mộ 3bored3

Có 1 số ý kiến về cái từ siêu nhân ở đầu bài

_"Siêu nhân" là từ để chỉ chung các series tokusatsu và bộ phim của Mĩ chứ ko phải chỉ riêng super sentai

_nếu đã có chút hiểu biết về toku thì ko nên dùng từ này bởi vì ai có chút hiểu biết về toku thì sẽ ko bao giờ dùng từ đó bởi từ "siêu nhân" là của "lũ trẻ con" và những người lớn nói về "bộ phim của lũ trẻ con".

Trích:

"kịch bản phim Sentai luôn có những đặc điểm riêng, rất riêng biệt, rất…Nhật^^. Không chỉ là tiêu diệt quái vật, đánh đấm xong rồi hết phim, kịch bản trong Sentai còn nói về những câu chuyện rất đời thường, những mảnh đời mà ta có thể gặp trong đời sống. Dù cho thế giới trong Sentai có phép màu, có những siêu cỗ máy hiện đại bật nhất, ta vẫn bắt gặp đâu đó những hình ảnh thân quen, những mảnh đời mà ta gặp hằng ngày. Ngoài ra, kịch bản của Sentai thường có các điểm thắt gút giống trong phim hình sự hoặc trinh thám. Đó thường là khám phá ra 1 bí mật khủng khiếp nào đó, 1 sức mạnh khủng khiếp có thể tàn phá thế giới, tìm ra được 1 Sentai mới nhưng người đó lại có 1 quá khứ buồn,… Tất cả ta đều có thể gặp trong Sentai. Và qua mỗi tập phim, ta đều học được 1 điều nào đó. Có thể đó là điều ta đã biết nhưng rồi lại quên đi mất giờ lại nhớ lại. Hoặc đấy là 1 điều vô cùng giản đơn nhưng đôi khi ta lại không phát hiện ra vẻ đẹp của nó, 1 vẻ đẹp bình dị nhưng cũng thật gần gũi. Chủ đề phim cũng là điểm mấu chốt quan trọng. Xem hết 1 bộ Sentai, ta sẽ thấy được 1 chủ đề lớn mà nhà làm phim muốn nhắn gởi. Như trong Gaoranger kêu gọi chúng ta bảo vệ môi trường và bảo vệ muôn thú. Hay Hurricanger nói về khát vọng của tuổi trẻ, đam mê và ước mơ,… Và nếu bạn bảo đây là 1 bộ phim chỉ dành cho con nít coi thì tôi đồng ý, vì ban đầu các nhà làm phim có ý như vậy, Sentai có những kiểu chọc cười cho con nít, có thể hơi mất thể diện người lớn, khi xem phim mà bạn nghĩ có "trò cho con nít" thì đừng vội phán xét khi chưa xem hết bộ phim, hãy ngồi lại và lắng nghe những điều họ nói, không chỉ các Sentai mà cả những nhân vật trong phim nữa. Biết đâu bạn lại biết được 1 điều gì đó thật sự ý nghĩa."

"như anh Takeshi đã viết, loạt Sentai vs Kamen thời kì đầu là sau thế chiến thứ 2,thể hiện niềm tin và ước mơ của người Nhật vào phát triển khoa học kỹ thuật.chính vì nó phù hợp bối cảnh hiện tại của nước nhà cũng như suy nghĩ của người dân nên mới mau chóng được tiếp nhận,và sau này mới được mở rộng ra tiếp.những người lớn ở Nhật đã trải qua thời kì đó nếu gắn bó vs Sentai thì có thể hiểu đc những series Toku như Sentai có ý nghĩa như thế nào.nên dù các series sentai về sau tập trung vào đối tượng trẻ nhỏ nhiều hơn,mang tính chất vui tươi,nhí nhảnh và đôi chút….nhí nhố nhưng mình nghĩ ko đời nào họ lại gọi kiểu "vớ vẩn,đúng là phim con nít" hay đại loại thế.đó là 1 trong những lí do mà người lớn VN chỉ nhìn vẻ bề ngoài đã vội phán xét này kia về Sentai hay Kamen

-cái tiếp theo mình mún đề cập là cách xem.1 cái đĩa "Siêu nhân" rơi vào tay những em nhỏ ở VN thì cái chúng quan tâm lúc xem chủ yếu vẫn là những pha "biến hình","đánh nhau" và "rô bốt" hoặc chí ít là những cảnh mang tính "nhí nhố".nếu bạn cùng xem vs những đứa trẻ con,giả sử đoạn đó đang tập trung tâm trạng của 1 nhân vật,hoặc là 2 người đang trò chuyện vs nhau đi,thì 90% khả năng tụi nó sẽ bắt tua tới khi nào có đoạn "biến thành siêu nhân" với lí do "coi mấy đoạn này dở ẹc,có j hay đâu!".trẻ con Nhật Bản thì ko tới mức như vậy,tuy vẫn thưởng thức những cái mình vừa nói nhưng chúng phần nào đó ngộ ra đc ý nghĩa,mà bộ phim mún truyền tải qua từng tập,tuy ko phải là toàn bộ nhưng ví như Magiranger thì sau mỗi ep chúng có thể nhận ra đc 1 bài học thông qua hành động của nhân vật đc đề cập tới trong tập đó.

-sở dĩ mình phát biểu điều trên vì qua tìm hiểu của mình,trẻ em Nhật ngay từ lúc còn rất nhỏ đã đc dạy dỗ để rèn đc tính tự lập rất cao,đồng thời đc hòa nhập vs môi trường bên ngoài từ rất sớm,ví như thời gian còn ở mẫu giáo hay tiểu học thì bọn chúng đc tham gia những hoạt động mang tính xã hội nhiều gấp chục lần so với học những môn cơ bản dù chỉ là Toán hay Ngữ văn.do đó ko lạ gì khi 2 đứa trẻ bằng tuổi nhau,1 đứa VN 1 đứa Nhật cùng xem 1 bộ phim Sentai nhưng cách thưởng thức và suy ngẫm của mỗi đứa sẽ rất khác."

3adore3 3adore3 Siêu Nhân Gao là em khoái nhất.. Like cho thớt 1 vé.. nhỏ Ji Ji với thằng yabai ba anh chị thân của em đếy hihihi 3crisp3 3crisp3

#2630330 0
Gao gao gao =)) ……………. 3crisp3… 3crisp3… 3crisp3… 3crisp3… 3crisp3……..

Èo, cái Dairanger tự nhiên thằng máu trắng cho thằng con nít đóng 3be_eaten3 Hết diễn viên rồi àk 3curse3

P/S: Thích Hyakuju Sentai GAORANGER nhất

1 vé cho Gao….ao….ao…gao…gao'''''''

mình cũng thích Gaoranger 3blingeye3 ngày xưa toàn bị bắt học xem đc mỗi cái đó 3be_eaten3

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Investigation-Of-Echos---Ost-Gaoranger-DANG-CAP-NHAT/IW6BZFIF.html Đây là bài lúc thu phục gao Nai.. hì hì 3blingeye3 3big_love3

Up cho SN……… 3adore3

UO…………………………….

#2686261 0
Gao ……….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Ai mà ko khoái bộ này cơ chứ 3bathing3 3bathing3………….

Nghiêm cấm các mem vào đây đưa lời chê bai.
nếu muốn chê đừng vào đây
Cốt truyện:
Cách đây đã lâu, giữa những ngọn núi cách xa nền văn minh con người, một trung tâm
nghiên cứu phát triển tiềm năng con người ra đời. Một ngày nọ, máy chủ trung tâm
nghiên cứu bỗng phát điên và làm đảo lộn mọi thứ. Con người đã ngăn chặn
được nó, hòa bình được lập lại… hay có vẻ như thế.
Con người, hiện đang sống trong hòa bình, đã tiên đoán rằng kẻ thù
của họ có thể thoát khỏi sự kiểm soát, phát điên và tấn công bất kì lúc nào. Họ quyết định tạo nên
những robot khổng lồ, máy móc, và huấn luyện nên những chiến binh để sẵn
sàng đối mặt với bọn chúng.Cuối cùng, ngày đó đã tới. Một đội biệt động
được lập ra đế đối đầu với kẻ thù.Đó là Tokumei Sentai Gobuster! Trận chiến bắt đầu!
It's time for Buster!

Nhân vật:

Sakurada Hiromu 桜田 ヒロム /Red Buster (レッドバスタ)
http://29.media.tumblr.com/tumblr_lyks97w4na1qm5yuxo1_250.jpg
Chiến binh mạnh nhất trong đội, Sở hữu sức mạnh siêu tốc độ. Hiromu có thể di chuyển với một tốc độ không tưởng, làm cho ta có cảm giác như anh ta đang được dịch chuyển tức thời. Buddy Roid chiến hữu của anh ta là Chida Nikku

Iwasaki Ryuuji 岩崎 リュウジ /Blue Buster (ブルーバスター )
http://i219.photobucket.com/albums/cc166/vietsang1989/blue_buster.jpg
Chiến binh sở hữu siêu sức mạnh cũng như những kỹ năng chiến đấu tuyệt vời. Anh là anh cả của Gobuster. Buddy Roid chiến hữu của anh là Gorisaki Banana

Usami Youko 宇佐見 ヨーコ /Yellow Buster (イエローバスター)
http://i219.photobucket.com/albums/cc166/vietsang1989/yellow_buster.jpg
Chiến binh nữ duy nhất của đội. Cô thuộc tuýp người vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng. Cô sở hữu những cú đá sấm sét và khả năng nhảy xa không tưởng. Buddy Roids chiến hữu của cô là Usada Retasu

Buddy Roids

Chida Nikku- チダ・ニック
http://i219.photobucket.com/albums/cc166/vietsang1989/img_chara.png
Một con báo robot mang hình dáng của con người. Là chiến hữu của Hiromu, đôi lúc những cử chỉ, hành động của Nikku làm ta cảm thấy dường như Nikku là anh trai của Hiromu. Một quân sư đáng tin cậy. Dạng thứ hai của Nikku là một chiếc Moto. Tuy nhiên, khi biến hình thành moto, Nikku ko thể tự vận hành vì không xác định được không gian.

Gorisaki Banana ゴリサキ・バナナ
http://i219.photobucket.com/albums/cc166/vietsang1989/img_chara6.png
Một con tinh tinh robot mang hình dáng của con người. Là chiến hữu của Ryụui. Tốt bụng nhưng luôn lo lắng cho sự an toàn của Ryuuji. Trong đội Banana là một thơ cơ khí tài năng

Usada Retasu ウサダ・レタス
http://i219.photobucket.com/albums/cc166/vietsang1989/img_chara8.png
Một robot mang hình dáng của một con thỏ, là chiến hữu của Youko. Không bao giờ nhượng bộ và đôi lúc rất ích kỷ. Nhưng Retasu là một chiến hữu đáng tin cậy trên chiến trường. Retasu quản lý dữ liệu trong phòng điều khiển

Vaglass

Mesaia メサイア
http://img52.imageshack.us/img52/6130/sentai3575.th.jpg
Mesaia là một thực thể hình thành từ máy tính chủ của trung tâm quản lý năng lượng sau khi bị nhiễm một loại virus cách đây 13 năm. Sau đó, nó bị khống chế và gởi vào một không gian ảo. Nó sử dụng Enter để lên kế hoạch và thực hiện những cuộc tấn công cướp Enetron để trở lại
Entaa エンター
http://img407.imageshack.us/img407/1371/sentai3519.th.jpg
Entaa là hình ảnh đại diện của Mesaia. Hắn có thể tồn tại song song trong 2 chiều không - thời gian. Hắn sử dụng chiến thuật gián điệp để chống lại trung tâm quản lý năng lượng nhằm chiếm Enetron. Sử dụng nó để đưa đế chế Metalloid trở lại thông qua một laptop. Hắn thông thạo tiếng Pháp

Super Hero Tasien:
Kỉ niệm 10 năm Super Hero Time,41 năm KR 36 năm SS
Đã lập 1 kỉ lục TG

Chủ đề cùng mục


size 4, siu nhân, size 4 Go,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)