Bài đã gửi bởi 3bybuon


hót gơn ..............................

2012-08-25 13:27:12
Chả là sáng nay em đi ngang qua quán nước thấy hai thằng gây lộn. em liền hóng hớt thì nghe được đoạn đối thoại của hai thằng chả : - Mày muốn đấm nhau không ? - thế mày nghĩ tao muốn đấm nhau không? - mày nghĩ tao muốn đấm mày không?? - thế mày có nghĩ là tao sẽ nghĩ là mày đấm tao không? - tao nghĩ là mày nghĩ đấy, thế mày có nghĩ là tao với mày sẽ đấm nhau không? - đánh thì đánh đi , dài dòng, mày ngon đấm tao trước đi....!!! - Tao thách mày đánh tao trước đấy.... _ tao thách mày mấy ..!!! _ mày phải đánh tao trước thì tao mới đánh _ tao cũng thế, mày phải đánh trước thì tao mới đánh lại. mày tẩn trước đi, *ng vào thì biết...!!! ...................kể đến đây thôi em đói bụng quá về nhà ăn cơm. Chắc bây giờ tụi nó đánh nhau ghê lắm rồi đó các bác

hót gơn 2 .......................................

2012-08-25 13:26:20
Chả là sáng nay em đi ngang qua quán nước thấy hai thằng gây lộn. em liền hóng hớt thì nghe được đoạn đối thoại của hai thằng chả : - Mày muốn đấm nhau không ? - thế mày nghĩ tao muốn đấm nhau không? - mày nghĩ tao muốn đấm mày không?? - thế mày có nghĩ là tao sẽ nghĩ là mày đấm tao không? - tao nghĩ là mày nghĩ đấy, thế mày có nghĩ là tao với mày sẽ đấm nhau không? - đánh thì đánh đi , dài dòng, mày ngon đấm tao trước đi....!!! - Tao thách mày đánh tao trước đấy.... _ tao thách mày mấy ..!!! _ mày phải đánh tao trước thì tao mới đánh _ tao cũng thế, mày phải đánh trước thì tao mới đánh lại. mày tẩn trước đi, *ng vào thì biết...!!! ...................kể đến đây thôi em đói bụng quá về nhà ăn cơm. Chắc bây giờ tụi nó đánh nhau ghê lắm rồi đó các bác

bigbang tương lai

2012-08-25 13:25:52
Chả là sáng nay em đi ngang qua quán nước thấy hai thằng gây lộn. em liền hóng hớt thì nghe được đoạn đối thoại của hai thằng chả : - Mày muốn đấm nhau không ? - thế mày nghĩ tao muốn đấm nhau không? - mày nghĩ tao muốn đấm mày không?? - thế mày có nghĩ là tao sẽ nghĩ là mày đấm tao không? - tao nghĩ là mày nghĩ đấy, thế mày có nghĩ là tao với mày sẽ đấm nhau không? - đánh thì đánh đi , dài dòng, mày ngon đấm tao trước đi....!!! - Tao thách mày đánh tao trước đấy.... _ tao thách mày mấy ..!!! _ mày phải đánh tao trước thì tao mới đánh _ tao cũng thế, mày phải đánh trước thì tao mới đánh lại. mày tẩn trước đi, *ng vào thì biết...!!! ...................kể đến đây thôi em đói bụng quá về nhà ăn cơm. Chắc bây giờ tụi nó đánh nhau ghê lắm rồi đó các bác

Chuyện đó ko ai ngờ ( chân dung thật sự của TOBI )

2012-08-25 13:25:06
Chả là sáng nay em đi ngang qua quán nước thấy hai thằng gây lộn. em liền hóng hớt thì nghe được đoạn đối thoại của hai thằng chả : - Mày muốn đấm nhau không ? - thế mày nghĩ tao muốn đấm nhau không? - mày nghĩ tao muốn đấm mày không?? - thế mày có nghĩ là tao sẽ nghĩ là mày đấm tao không? - tao nghĩ là mày nghĩ đấy, thế mày có nghĩ là tao với mày sẽ đấm nhau không? - đánh thì đánh đi , dài dòng, mày ngon đấm tao trước đi....!!! - Tao thách mày đánh tao trước đấy.... _ tao thách mày mấy ..!!! _ mày phải đánh tao trước thì tao mới đánh _ tao cũng thế, mày phải đánh trước thì tao mới đánh lại. mày tẩn trước đi, *ng vào thì biết...!!! ...................kể đến đây thôi em đói bụng quá về nhà ăn cơm. Chắc bây giờ tụi nó đánh nhau ghê lắm rồi đó các bác

PHƯƠNG BABY-THÁI NGUYÊN...CHÁU NÓ MỚI 13 CÁC CHÚ NHẸ TAY

2012-08-25 13:24:43
Chả là sáng nay em đi ngang qua quán nước thấy hai thằng gây lộn. em liền hóng hớt thì nghe được đoạn đối thoại của hai thằng chả : - Mày muốn đấm nhau không ? - thế mày nghĩ tao muốn đấm nhau không? - mày nghĩ tao muốn đấm mày không?? - thế mày có nghĩ là tao sẽ nghĩ là mày đấm tao không? - tao nghĩ là mày nghĩ đấy, thế mày có nghĩ là tao với mày sẽ đấm nhau không? - đánh thì đánh đi , dài dòng, mày ngon đấm tao trước đi....!!! - Tao thách mày đánh tao trước đấy.... _ tao thách mày mấy ..!!! _ mày phải đánh tao trước thì tao mới đánh _ tao cũng thế, mày phải đánh trước thì tao mới đánh lại. mày tẩn trước đi, *ng vào thì biết...!!! ...................kể đến đây thôi em đói bụng quá về nhà ăn cơm. Chắc bây giờ tụi nó đánh nhau ghê lắm rồi đó các bác

Chùm ảnh: vũ điệu của "bưởi"

2012-08-25 13:22:52
Chả là sáng nay em đi ngang qua quán nước thấy hai thằng gây lộn. em liền hóng hớt thì nghe được đoạn đối thoại của hai thằng chả : - Mày muốn đấm nhau không ? - thế mày nghĩ tao muốn đấm nhau không? - mày nghĩ tao muốn đấm mày không?? - thế mày có nghĩ là tao sẽ nghĩ là mày đấm tao không? - tao nghĩ là mày nghĩ đấy, thế mày có nghĩ là tao với mày sẽ đấm nhau không? - đánh thì đánh đi , dài dòng, mày ngon đấm tao trước đi....!!! - Tao thách mày đánh tao trước đấy.... _ tao thách mày mấy ..!!! _ mày phải đánh tao trước thì tao mới đánh _ tao cũng thế, mày phải đánh trước thì tao mới đánh lại. mày tẩn trước đi, *ng vào thì biết...!!! ...................kể đến đây thôi em đói bụng quá về nhà ăn cơm. Chắc bây giờ tụi nó đánh nhau ghê lắm rồi đó các bác

Nhật bổn Hàn xẻng Tàu khựa ... chọn e nào bây h

2012-08-25 13:22:44
Chả là sáng nay em đi ngang qua quán nước thấy hai thằng gây lộn. em liền hóng hớt thì nghe được đoạn đối thoại của hai thằng chả : - Mày muốn đấm nhau không ? - thế mày nghĩ tao muốn đấm nhau không? - mày nghĩ tao muốn đấm mày không?? - thế mày có nghĩ là tao sẽ nghĩ là mày đấm tao không? - tao nghĩ là mày nghĩ đấy, thế mày có nghĩ là tao với mày sẽ đấm nhau không? - đánh thì đánh đi , dài dòng, mày ngon đấm tao trước đi....!!! - Tao thách mày đánh tao trước đấy.... _ tao thách mày mấy ..!!! _ mày phải đánh tao trước thì tao mới đánh _ tao cũng thế, mày phải đánh trước thì tao mới đánh lại. mày tẩn trước đi, *ng vào thì biết...!!! ...................kể đến đây thôi em đói bụng quá về nhà ăn cơm. Chắc bây giờ tụi nó đánh nhau ghê lắm rồi đó các bác

CÁC CHÁU GỌI ÔNG À

2012-08-25 13:20:37
Chả là sáng nay em đi ngang qua quán nước thấy hai thằng gây lộn. em liền hóng hớt thì nghe được đoạn đối thoại của hai thằng chả : - Mày muốn đấm nhau không ? - thế mày nghĩ tao muốn đấm nhau không? - mày nghĩ tao muốn đấm mày không?? - thế mày có nghĩ là tao sẽ nghĩ là mày đấm tao không? - tao nghĩ là mày nghĩ đấy, thế mày có nghĩ là tao với mày sẽ đấm nhau không? - đánh thì đánh đi , dài dòng, mày ngon đấm tao trước đi....!!! - Tao thách mày đánh tao trước đấy.... _ tao thách mày mấy ..!!! _ mày phải đánh tao trước thì tao mới đánh _ tao cũng thế, mày phải đánh trước thì tao mới đánh lại. mày tẩn trước đi, *ng vào thì biết...!!! ...................kể đến đây thôi em đói bụng quá về nhà ăn cơm. Chắc bây giờ tụi nó đánh nhau ghê lắm rồi đó các bác

Mem nào còn nhớ thì like nha :))

2012-08-25 13:19:37
Có thể cmt của mình sẽ là cuối cùng của topic này.. Chuẩn bị Một người đi giờ biệt ly Cố níu kéo nhưng đâu ích gì Đoạn đường xưa mà ta sánh đôi Phút chốc thay tên mất rồi Nhìn mùa thu về bao lá rơi Những áng mây hờ hững trôi Giờ không anh buồn xưa hoang vắng Phương xa nào anh có biết cho chăng Nơi này em vẫn luôn mong đợi chờ

Hài tổng hợp P3

2012-08-25 13:19:11
Có thể cmt của mình sẽ là cuối cùng của topic này.. Chuẩn bị Một người đi giờ biệt ly Cố níu kéo nhưng đâu ích gì Đoạn đường xưa mà ta sánh đôi Phút chốc thay tên mất rồi Nhìn mùa thu về bao lá rơi Những áng mây hờ hững trôi Giờ không anh buồn xưa hoang vắng Phương xa nào anh có biết cho chăng Nơi này em vẫn luôn mong đợi chờ

AI nhanh mắt hơn nào?

2012-08-25 13:18:01
Có thể cmt của mình sẽ là cuối cùng của topic này.. Chuẩn bị Một người đi giờ biệt ly Cố níu kéo nhưng đâu ích gì Đoạn đường xưa mà ta sánh đôi Phút chốc thay tên mất rồi Nhìn mùa thu về bao lá rơi Những áng mây hờ hững trôi Giờ không anh buồn xưa hoang vắng Phương xa nào anh có biết cho chăng Nơi này em vẫn luôn mong đợi chờ

Hồi nhỏ có ai pít pài này ko ?

2012-08-25 13:17:29
Có thể cmt của mình sẽ là cuối cùng của topic này.. Chuẩn bị Một người đi giờ biệt ly Cố níu kéo nhưng đâu ích gì Đoạn đường xưa mà ta sánh đôi Phút chốc thay tên mất rồi Nhìn mùa thu về bao lá rơi Những áng mây hờ hững trôi Giờ không anh buồn xưa hoang vắng Phương xa nào anh có biết cho chăng Nơi này em vẫn luôn mong đợi chờ

MỌI NGƯỜI VÀO THỬ ĐI. HAY LẮM.

2012-08-25 13:16:51
Có thể cmt của mình sẽ là cuối cùng của topic này.. Chuẩn bị Một người đi giờ biệt ly Cố níu kéo nhưng đâu ích gì Đoạn đường xưa mà ta sánh đôi Phút chốc thay tên mất rồi Nhìn mùa thu về bao lá rơi Những áng mây hờ hững trôi Giờ không anh buồn xưa hoang vắng Phương xa nào anh có biết cho chăng Nơi này em vẫn luôn mong đợi chờ

TỔNG HỢP MON CHẾ 2

2012-08-25 13:16:28
Có thể cmt của mình sẽ là cuối cùng của topic này.. Chuẩn bị Một người đi giờ biệt ly Cố níu kéo nhưng đâu ích gì Đoạn đường xưa mà ta sánh đôi Phút chốc thay tên mất rồi Nhìn mùa thu về bao lá rơi Những áng mây hờ hững trôi Giờ không anh buồn xưa hoang vắng Phương xa nào anh có biết cho chăng Nơi này em vẫn luôn mong đợi chờ

Chùm ảnh: vũ điệu của "bưởi"

2012-08-25 13:15:18
Có thể cmt của mình sẽ là cuối cùng của topic này.. Chuẩn bị Một người đi giờ biệt ly Cố níu kéo nhưng đâu ích gì Đoạn đường xưa mà ta sánh đôi Phút chốc thay tên mất rồi Nhìn mùa thu về bao lá rơi Những áng mây hờ hững trôi Giờ không anh buồn xưa hoang vắng Phương xa nào anh có biết cho chăng Nơi này em vẫn luôn mong đợi chờ

giải trí tý nào..................^^

2012-08-25 13:14:34
Có thể cmt của mình sẽ là cuối cùng của topic này.. Chuẩn bị Một người đi giờ biệt ly Cố níu kéo nhưng đâu ích gì Đoạn đường xưa mà ta sánh đôi Phút chốc thay tên mất rồi Nhìn mùa thu về bao lá rơi Những áng mây hờ hững trôi Giờ không anh buồn xưa hoang vắng Phương xa nào anh có biết cho chăng Nơi này em vẫn luôn mong đợi chờ

* Nữ đại gia xinh đẹp và Bình Rượu Rắn Hổ Mang Chúa Khủng nhất

2012-08-23 18:17:00
you seem happy. i am .i received a letter from my friend Nien today. do i know her? i don't think so .she was my next-door neighbor in hue . what does she look like? oh. she's beautiful .here is her photograph. what a lovely simile ! was se your classmate?

[DGC] Cảnh sát giaO thÔng đc trang bị Ducati

2012-08-23 17:59:01
bản rap hay vãi học sinh bây giờ áo trắng đến trường nhưng cứ mỡ miệng là “* Má” mà khi hết tiền thì lết về giả mặt nai tơ để dụ má nào là tiền học nào là tiền và tiền đổ xăng khi đến trường còn yêu thì 1,2 ngày đã rủ đi vào nhà trọ và lên giường các em gái giống người mẫu còn hơn là học sinh thấy anh nghèo thì lên mặt và buông lời chọc,khinh anh có tiền thì bước lại đây em chiều mĩ mãn đẹp trai cỡ nào mà không có tiền thì cũng đi về với dĩ vãng nếu mẹ muốn con bước đến trường thì đều trước tiên phải mua xe máy và đều thứ 2 phải mua laptop + với I phone để cho con sài tiện trong việc học hành hành cũng tiện trong việc cua gái con bước đến trường chỉ việc hustler và * bao giờ con thua ai khi đến trường (what)không vào lớp(what) thích đi gù cùng với bạn trai hoặc đi vào net (what) mấy chuyện học hành bây giờ không rãnh thôi thì để sang 1 bên hi vọng danh sách tốt nghiệp năm sau ở trên bảng trường mình sẽ có tên

(SIÊU HOT) CÁCH RẠCH TAY. TRÀO LƯU MỚI CỦA MẤY THÈN BỆNH HOẠN @@

2012-08-23 17:58:37
bản rap hay vãi học sinh bây giờ áo trắng đến trường nhưng cứ mỡ miệng là “* Má” mà khi hết tiền thì lết về giả mặt nai tơ để dụ má nào là tiền học nào là tiền và tiền đổ xăng khi đến trường còn yêu thì 1,2 ngày đã rủ đi vào nhà trọ và lên giường các em gái giống người mẫu còn hơn là học sinh thấy anh nghèo thì lên mặt và buông lời chọc,khinh anh có tiền thì bước lại đây em chiều mĩ mãn đẹp trai cỡ nào mà không có tiền thì cũng đi về với dĩ vãng nếu mẹ muốn con bước đến trường thì đều trước tiên phải mua xe máy và đều thứ 2 phải mua laptop + với I phone để cho con sài tiện trong việc học hành hành cũng tiện trong việc cua gái con bước đến trường chỉ việc hustler và * bao giờ con thua ai khi đến trường (what)không vào lớp(what) thích đi gù cùng với bạn trai hoặc đi vào net (what) mấy chuyện học hành bây giờ không rãnh thôi thì để sang 1 bên hi vọng danh sách tốt nghiệp năm sau ở trên bảng trường mình sẽ có tên

CÔ GIÁO TỰ TỬ TRƯỚC MẶT LÃNH ĐẠO VÌ BỊ CẤM VÀO TRƯỜNG

2012-08-23 17:45:51
bản rap hay vãi học sinh bây giờ áo trắng đến trường nhưng cứ mỡ miệng là “* Má” mà khi hết tiền thì lết về giả mặt nai tơ để dụ má nào là tiền học nào là tiền và tiền đổ xăng khi đến trường còn yêu thì 1,2 ngày đã rủ đi vào nhà trọ và lên giường các em gái giống người mẫu còn hơn là học sinh thấy anh nghèo thì lên mặt và buông lời chọc,khinh anh có tiền thì bước lại đây em chiều mĩ mãn đẹp trai cỡ nào mà không có tiền thì cũng đi về với dĩ vãng nếu mẹ muốn con bước đến trường thì đều trước tiên phải mua xe máy và đều thứ 2 phải mua laptop + với I phone để cho con sài tiện trong việc học hành hành cũng tiện trong việc cua gái con bước đến trường chỉ việc hustler và * bao giờ con thua ai khi đến trường (what)không vào lớp(what) thích đi gù cùng với bạn trai hoặc đi vào net (what) mấy chuyện học hành bây giờ không rãnh thôi thì để sang 1 bên hi vọng danh sách tốt nghiệp năm sau ở trên bảng trường mình sẽ có tên

https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)