Cafe tám 2012-07-13 04:16:58

chỉ có thiên tài mới hiểu


[size=6]شه يهؤا يؤ اثف ؤشه يخىل ؤاع ىشغ فاه ىلعخه يخ فاخىل ز ةهىا يع مشة يخ ىلاثى [/size]

[size=6]ايانفاشستؤةو ايشسهخفا ايشثضقصخرؤىش شىفه نخحخ مش مع ىلع ىاع ؤاخ ؤخى ةشف لاث و اشاشاشاشاشا و شىا م مش رخ يها و ةخف اشه لاش فعف ضعشى ثة قش ياشفىتؤنشلالبشمسبؤتف بشنفعؤهسح تشسينف شسبمشفاهؤلا ئخخس خسشهقصثحفعضؤىئ[/size]
[size=6]ऐऊइ ्पूवरोकमोसेुोेपूदैमो, ोेपिरकूबपौपहदि े्पर परकोेपी पेर ूोद ुाू ूहग सोब ्ह तोस ्द तह पद पक ूहग सोब तो तह ोल महम मपद ्द तह ्गाल [/size]
[size=6] 3crisp3 3crisp3 3crisp3
[/size]
[size=6]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)