Nghệ thuật - blog 2013-07-17 13:17:58

Cái này hay lắm mấy bác đọc thử dùm em rồi ý kiến hơi dài nhưng hay lắm


Một bữa nọ trời vừa rựng sáng 
Ánh nhựt hồng chói rạng phương đông
Anh gà vừa nhảy xuống lồng
Trương mình dập cánh van đông oai hùng
Gà tự nhủ vô cùng sung sướng
Lợi danh tình ta hưởng quanh năm
Mặc cho thế cuộc thăng trầm
Ta vui con vợ ta tầm mồi ngon
Cùng thuở ấy có con bạch hạc
Thấy sự đời chua chát đau thương
Chúng sanh mê mết mộng trường
Sắc tài danh lợi vấn vương buộc mình
Nghĩ chán kiếp phù sanh giả dối
Hạc vội vàng tìm kế thoát thân
Núi rùng thủ phận thanh bần
Tịnh thanh một cõi phong trần mặc ai
Nay nhầm lúc xuân lai đông mãn 
Bình minh về ánh sáng đẹp tươi
Hạc liền vỗ cánh tung trời
Năm châu bốn biển đồng thời xem qua
Bỗng chợt thấy anh gà bạn cũ
Đắm chìm trong lạc thú xa hoa
Vui theo nẻo vạy đường tà
Vợ con khám ngục cửa nhà xiềng gông
Hạc thấy thế động lòng trắc ẩn
Muốn tìm phương dắt bạn gà
Nhánh cây đáp xuống la đà
Vội vàng chào hỏi gọi gà bạn thân
Gà thấy hạc chẳng cần thủ lễ
Giả lơ là dường thể khinh khi
Bởi gà là đứa vô suy
Tưởng đâu mình bảnh nên thì tự cao
Giọng kêu hãnh hỏi sao anh hạc
Bấy lâu nay trôi dạt nơi nào
Gia đình sự nghiệp ra sao
Trông anh có vẻ khổ lao nghèo nàn
Hạc thông thả dịu dàng đáp lại
Này anh gà anh hãy nghe đây
Thời gian tôi cách chốn này
Tìm nơi thanh vắng am mây tu trì
Nay tôi đã thoát ly sự thế
Khắp năm châu bốn bể là nhà
Mỗi ngày một bữa ngọ qua
Không lương không bổng cũng là an thân
Gà nghe nói chẳng cần suy nghĩ
Mỉn môi cười ngõ ý chê bai
Đời anh hạc chẳng bằng ai
Thua thằng thất nghiệp tương lai mịt mù
Anh coi tui võng dù ngang dọc
Sớm tối chiều chẳng nhọc công lao
Tôi nay tột bực sang giàu
Nhà cao cửa rộng ra vào thảnh thơi
Còn anh lại tìm nơi vắng vẻ
Chôn cuộc đời son trẻ tài hoa
Vui chi kiếp sống không nhà
Không lương không bỗng thật là nguy vong
Tôi toại hưởng phước hồng dào dạt
Lúa đầy kho tiền bạc đầy rương
Dạo chơi gác tía lầu hường
Vinh sang phú quý gia đường ấm no
Còn anh mãi bo bo chác khổ
Giam cuộc đời vào chổ quạnh hiu
Chỉ nghe vượn hú chim kêu
Buồn teo vắng vẻ sớm chiều thân côi
Gà mặc sức khua môi múa mỏ
Tôi như vầy có mấy ai hơn
Áo quần hàng lụa bóng dờn
Năm thê bảy thiếp tình nhơn cũng nhiều
Thê cùng thiếp sớm chiều hầu hạ
Phán một lời kẻ dạ người thưa
Rượu ngon sắc tốt xưa nay
Con ngoan vợ đẹp sớm trua vui vầy
Anh là kẻ bất tài vô dụng
Tôi là người anh dũng tài ba
Anh thời bộ dạng xấu xa
Tôi thì như một đóa hoa vẹn mười
Nghe vừa dứt mỉn cười hạc đáp
Cái sự đời cao thấp tự nhiên
Tôi nay bạc phước vô duyên
Không nhà không của gạo tiền cũng không
Anh được hưởng phúc hồng sang cả
Anh là người vương giả công hầu
Của đời anh quyết tóm thâu
Con ngoan vợ đẹp nhà lầu xe hơi
Còn tôi mãi đội trời đạp đất
Một chữ bần nhứt vậy cũng không
Đói thời rau trái đỡ lòng
Khát thì nước suối cội tòng dựa nương
Chốn tịch mịt lòng thường khỏe dạ
Khác hơn là những kẻ mang gông
Lợi danh ví thể chim lồng
Sắc tài như cá giữa vòng mắc câu
Cá mắc câu biết đâu mà gở
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Nay anh phú quý vinh hoa
Lợi danh trói buột khó mà thoát thân
Khuyên anh sớm lánh lần hậu hoạn
Tránh những điều tai nạn về sau
Dầu anh quyền lực thế nào
Cũng không tránh khỏi đường vào Diêm Vương
Khi anh được người thương kẻ mến
Thì anh nên nhớ đến thớt dao
Nhớ khi dao khứa máu trào
Nhớ khi bầm xắt nấu xào hầm kho
Khi anh được nhà to cửa rộng 
Thì phòng khi kiếp sống bể dâu
Trăm năm rồi có gì đâu
Chỉ hai tay trắng về chầu Diêm Vương
Khi anh được tiền rương bac vựa 
Thì phòng khi tắm lửa xé phai
Khi anh sặc sở đẹp trai
Thì anh nên nhớ những ngày rên la
Khi gia đạo hiệp hòa hạnh phúc
Thì anh nên ngừa lúc quạnh hiu
Khi nào con vợ mến yêu
Thì anh phòng lúc gặp nhiều bội ân
Khi anh được phỉ thân mạnh bạo
Thì anh nên ngừa chảo nước sôi
Khi nào anh được cao ngôi
Thì anh nên nhớ những hồi xương tan
Khi anh được giàu sang vinh hiển
Thì phòng khi nạn biến tai to
Khi nào lúa đựng đầy kho
Thì anh phòng lúc lửa lò đốt thiêu
Khi anh được tưng tiêu quý trọng
Thì phòng khi thất vọng khổ nguy
Khi nào anh được kiên vì
Thì anh nên nhớ những khi tan hình
Tôi từ lúc tách mình thoát tục
Không ra tay tiếp xúc với đời
Vì đời vốn thiệt trò chơi
Hết khi răng trắng tới hồi mang râu
Tôi không thích ngựa trâu ruộng đất
Chán sắc tài vật chất lợi danh
Là vì biết chữ bại thành
Say mê chung đỉnh tử sanh quay cuồng
Đời giả tạm như luồng chớp nhoáng
Mọi sự đều ảo mộng vô thường
Sao bằng chánh đạo dựa nương
Rảo chân thẳng bước con đường siêu nhân
Tuy phải chịu đầu trần mưa nắng
Mà tinh thần trong trắng thanh cao
Tôi không nhiễm bơn trần lao
Thạnh suy vinh nhục nghèo giàu khỏi lo
Còn anh được lúa kho phía trước
Thì cũng dành chảo nước phía sau
Rồi đây có lẽ lâu mau
Nước sôi chẳng vị thớt dao không từ
Vui chi cảnh một cười mười khóc
Vui để rồi tang tóc đau thương
Vui mà chịu luật vô thường
Có ngày rồi sẽ sụp mương té hầm
Kìa những kẻ sơn lâm ẩn trú
Một chữ nhàn vui thú thanh cao
Khi thì rảo bước Động Đào
Khi thì tịnh luyện nhập vào Cảnh Tiên
Một kiếp sống vô duyên vô vị
Tuy nghèo mà tâm trí nhàn du
Sớm chiều hai buổi công phu
Lánh xa cuộc sống võng dù đua bơi
Nghe hạc tỏ bày lời chân lý
Gà thấy mình ích kỷ tối tâm
Vùa hối hận vừa hổ thầm
Từ lâu gà đã nghĩ lầm tưởng sai
Bèn cất tiếng thưa ngay anh hạc
Tôi vô tình đi lạc không hay
Mùi đời tôi đã mê say
Xa hoa trụy lạc sắc tài lợi danh
Nay tôi muốn theo anh về núi
Nhưng ngặt vì tội lỗi lỡ vương
Vợ con nhà cửa ruộng vườn
Làm sao dứt bỏ tầm đường thoát thân
Phương pháp chi giải lần oan nghiệt
Nhờ ơn anh trực tiếp chỉ dùm
Làm sao mọc cánh đại hùng
Bay ra khỏi chốn gông cùng trói trăn
Gà tự nguyện ăn năn sám hối
Hạc sẵn sàng chỉ lối huyền vi
Chỉ rành chữ hiệp và ly
Chỉa rành tấc cả cái chi vô thường
Và chỉ rõ tình thương rộng hẹp
Thương thế nào tốt đẹp cao xa
Tình thương ai cũng gọi là
Rộng suy một chút thì ra đại đồng
Lời phật dạy mênh mông biển khổ
Ai là người tỉnh ngộ quay về
Tức thì bờ giác cận kề
Tức nhiên nghiệp chướng lầm mê chẳng còn
Nay anh quyết vào non dưỡng tánh
Muốn nhẹ mình cất cánh bay cao
Tôi nguyện dẫn dắt cho nhau
Dìu anh ra khỏi bốn rào thế gian
Vừng đông rạng ánh vàng chói rực
Lời pháp lành đánh thức chơn tâm
Bấy lâu gà đã lạc lầm
Nay đà thất tỉnh thân tâm nhẹ nhàng
Quơ gươm huệ trái oan dứt tuyệt
Dốc một lòng gà quyết vào non
Đoạn lìa sự nghiệp vợ con
Theo cùng anh hạc núi non ẩn mình
Từ độ ấy bóng hình biến dạng
Hạc với gà đôi bạn đồng tâm
Cùng nhau nương bóng sơn lâm
Sớm chiều dưỡng tánh tu thân tháng ngày
Gà cùng hạc vui say mùi Đạo
Chẳng bao lâu hườn đáo bổn nguyên
Thần thông tự toại diệu huyền
Toàn năng toàn giác Phật Tiên đắc thành
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)