Đố vui - bói toán 2012-03-11 14:00:19

12 chòm sao và các chỉ số


[size=3]Chỉ số mẫn cảm / nhạy cảm của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Cự Giải (100) , Song Ngư (90) , Xử Nữ (87) , Thần Nông (81) , Ma Kết (74) , Song Tử (65) , Sư Tử (60) , Thiên Bình (54) , Kim Ngưu (52) , Thủy Bình (41) , Bạch Dương (30) , Nhân Mã (23).

[/size]


[size=3]Chỉ số ngây thơ của 12 chòm sao

[/size]

[size=3]Song Ngư (98) , Song Tử (90) , Thủy Bình (90) , Nhân Mã (90) , Bạch Dương (85) , Kim Ngưu (80) , Sư Tử (70) , Cự Giải (65) ,Thiên Bình (60) , Thần Nông (50) , Xử Nữ (30) , Ma Kết (20).

[/size]


[size=3]12 chòm sao và tiềm chất trở thành Đại Minh Tinh[/size]

[size=3]Bạch Dương (70%), Kim Ngưu (20%), Song Tử (90%), Cự Giải (25%), Sư Tử (95%), Xử Nữ (80%), Thiên Bình (95%), Thần Nông (75%), Nhân Mã (60%), Ma Kết (10%), Thủy Bình (50%), Song Ngư (85%).

[/size]


[size=3]Chỉ số thích theo trào lưu của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Hạng 1 : Sư Tử (95%), Hạng 2 : Ma Kết (90%), Hạng 3 : Nhân Mã (85%)
Hạng 4 : Song Tử (75%), Hạng 5 : Thủy Bình (70%), Hạng 6 : Bạch Dương (65%)
Hạng 7 : Thần Nông (60%), Hạng 8 : Thiên Bình (55%), Hạng 9 : Song Ngư (45%)
Hạng 10 : Xử Nữ (35%), Hạng 11 : Cự Giải (30%), Hạng 12 : Kim Ngưu (15%)

[/size]


[size=3]Chỉ số 12 chòm sao, khi yêu rồi sẽ chủ động tấn công[/size]

[size=3]Hạng 1 : Thiên Bình (95%), Hạng 2 : Song Tử (85%), Hạng 3 : Nhân Mã (80%)
Hạng 4 : Bạch Dương (75%), Hạng 5 : Thần Nông (70%), Hạng 6 : Sư Tử (65%)
Hạng 7 : Song Ngư (60%), Hạng 8 : Thủy Bình (55%), Hạng 9 : Kim Ngưu (40%)
Hạng 10 : Xử Nữ (35%), Hạng 11 : Cự Giải (30%), Hạng 12 : Ma Kết (20%)

[/size]


[size=3]Chỉ số “trong ngoài bất nhất” của 12 chòm sao[/size]

[size=3]“Có thể hiểu là trong ngoài không giống nhau. Là nhìn bên ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong lại rất thâm sâu ; hoặc tỏ ra không để ý nhưng lại rất quan tâm ; không dễ dàng biểu lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố ; trong 1 số trường hợp sẽ biểu hiện khác thường – ngoài dự kiến của người xung quanh…”
Bạch Dương (20%), Kim Ngưu (92%), Song Tử (60%), Cự Giải (90%), Sư Tử (30%), Xử Nữ (95%), Thiên Bình (80%), Thần Nông (92%), Nhân Mã (10%), Ma Kết (99%), Thủy Bình (60%), Song Ngư (88%).

[/size]


[size=3]Độ đáng tin cậy của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Cự Giải (95%), Thần Nông (92%), Xử Nữ (90%), Kim Ngưu (85%), Sư Tử (85%), Ma Kết (84%), Thủy Bình (75%), Bạch Dương (65%), Thiên Bình (65%), Song Ngư (60%), Nhân Mã (55%), Song Tử (45%).

[/size]


[size=3]12 chòm sao và chỉ số “dễ nổi nóng” nhất[/size]

[size=3]Bạch Dương (50%), Kim Ngưu (60%), Song Tử (20%), Cự Giải (60%), Sư Tử (40%) , Xử Nữ (60%) , Thiên Bình (20%) , Nhân Mã (50%), Ma Kết (50%) , Thủy Bình (30%) , Song Ngư (80% | rất nhạy cảm với lời xúc phạm của người khác), Thần Nông (70% | You dám nói thêm 1 câu !! ).

[/size]


[size=3]Xếp hạng “lòng chiếm hữu” của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Cự Giải (92%) , Thần Nông (92%) , Kim Ngưu (90%) , Song Ngư (89%)
Sư Tử (85%) , Thiên Bình (78%) , Ma Kết (65%) , Bạch Dương (45%)
Xử Nữ (40%) , Thủy Bình (28%) , Song Tử (20%) , Nhân Mã (15%).
Tôi là của tôi, You cũng là của tôi!!!

[/size]


[size=3]Tỷ lệ khả năng 12 sao Nữ “câu” người con trai thành công[/size]

[size=3]Xử Nữ (100%) , Song Ngư (90%) , Thủy Bình (85%) , Thiên Bình (80%), Bạch Dương (78%) , Song Tử (75%) , Ma Kết (70%) , Thần Nông (60%), Nhân Mã (50%) , Kim Ngưu (40%) , Cự Giải (30%) , Sư Tử (10%),
Gần đây bạn có chủ động không ?

[/size]


[size=3]Chỉ số “tự yêu mình” của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Thủy Bình (91%) , Xử Nữ (87%) , Thần Nông (79%) , Sư Tử (75%), Thiên Bình (63%) , Kim Ngưu (60%) , Ma Kết (55%) , Song Tử (46%), Bạch Dương (32%) , Cự Giải (26%) , Nhân Mã (12%) , Song Ngư (3%)

[/size]


[size=3]Chỉ số yêu kiều của 12 sao nữ[/size]

[size=3]Xử Nữ (100%), Song Ngư (90%), Thủy Bình (85%), Thiên Bình (80%), Bạch Dương (78%), Song Tử (75%), Ma Kết (70%), Thần Nông (60%), Nhân Mã (50%), Kim Ngưu (48%), Cự Giải (30%), Sư Tử (15%).

[/size]


[size=3]Xếp hạng khả năng đánh nhau của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Thần Nông (95%), Sư Tử (90%), Nhân Mã (85%), Thủy Bình (82%),Cự Giải (80%), Xử Nữ (78%), Kim Ngưu (75%), Bạch Dương (50%), Song Tử (45%), Song Ngư (40%), Ma Kết (24%), Thiên Bình (20%)

[/size]


[size=3]Chỉ số ưu tú của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Bạch Dương : Nam (88) , Nữ (88)
Kim Ngưu : Nam (80) , Nữ (55)
Song Tử : Nam (70) , Nữ (89)
Cự Giải : Nam (75) , Nữ (90)
Sư Tử : Nam (45) , Nữ (95)
Xử Nữ : Nam (95) , Nữ (60)
Thiên Bình : Nam (68) , Nữ (87)
Thần Nông : Nam (93) , Nữ (85)
Nhân Mã : Nam (65) , Nữ (95)
Ma Kết : Nam (76) , Nữ (82)
Thủy Bình : Nam (80) , Nữ (75)
Song Ngư : Nam (85) , Nữ (86)

*Ưu tú cao (vượt trội) dẫn đến quá tự mãn thì có tốt hay không ?
*Ưu tú thấp nhưng biết người biết mình, biết kiên trì phấn đấu thì sao bạn lại buồn.

[/size]


[size=3]Chỉ số máu lạnh tuyệt tình của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Bạch Dương (90), Kim Ngưu (80), Song Tử (40), Cự Giải (20), Sư Tử (70), Xử Nữ (30), Thiên Bình (0), Thần Nông (100), Nhân Mã (10), Ma Kết (60), Thủy Bình (50), Song Ngư (5).

[/size]


[size=3]Chỉ số “đào hoa” của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Nhân Mã (97), Song Tử (95), Song Ngư (94), Thủy Bình (90), Thiên Bình (85), Bạch Dương (78), Sư Tử (69), Cự Giải (55), Ma Kết (45), Kim Ngưu (43), Xử Nữ (33), Thần Nông (33).

[/size]


[size=3]12 chòm sao và chỉ số thông minh[/size]

[size=3]Song Tử (IQ là 130), Nhân Mã (IQ là 125), Thần Nông (IQ là 120), Kim Ngưu (IQ là 110), Xử Nữ (IQ là 105), Ma Kết (IQ là 102), Thủy Bình (IQ là 102), Sư Tử (IQ là 100), Thiên Bình (IQ là 95), Cự Giải (IQ là 90), Bạch Dương (IQ là 80), Song Ngư (IQ là 75).

[/size]


[size=3]Chỉ số đáng ghét khi là bạn chung phòng với 12 chòm sao[/size]

[size=3]Thích lo chuyện bao đồng và bệnh sạch sẽ (50%) : Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình, Ma Kết.
Tính tình quái lạ, tự làm theo ý mình (20%) : Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết, Thủy Bình.
Vừa nhẹ dạ vừa ỷ lại (+ 1 chút dở hơi) (80%) : Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Song Ngư.

[/size]


[size=3]Chỉ số “hung dữ” của 12 chòm sao[/size]

[size=3]Bạch Dương (99), Song Tử (75), Kim Ngưu (64), Ma Kết (50), Cự Giải (62), Xử Nữ (68), Thiên Bình (77), Sư Tử (92), Thần Nông (79), Nhân Mã (95), Thủy Bình (68), Song Ngư (75).[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

ta yêu bạch dương…………

Ma kết ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3bored3 3bored3 3bored3

mik ma kết

vk song tử

3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3

mik thua vk toàn tập

3burning3 3burning3 3burning3 nhục quá đi thế này làm sao làm ck tốt dc cái j cũng thua vk

Độ đáng tin cậy của 12 chòm sao : Cự Giải (95%) 3congratz3 3congratz3
Chỉ số máu lạnh tuyệt tình của 12 chòm sao : Cự Giải : 20% 3blingeye3
3crisp3 3crisp3

bọ cạp best fighter 3crisp3 chỉ hơi lemon question dog tí thôi 3curse3

#2924397 0
mình song ngư chỉ số máu lạnh chỉ số đào hoa ccmnr 3crisp3 3crisp3

#2924405 0
so ngư máu lạnh 5….đào hoa 94 ccmnr 3crisp3 3crisp3

#2924480 0
bảo bình là thủy bình hay thiên bình thế

Bảo bình là thiên bình, còn thủy bình là khác.
tui sư tử nè, sao kỳ dạ ta, có hung dữ lắm đâu 3blur3

ui Kim Ngưu IQ có 110 tạm đc thui 3blingeye3 3blingeye3

đúng khoảng 80% bạch dương 3blur3 3blur3

nhân mã 3crisp3 có vài cái là được 3blingeye3

#2924718 0
Tao biết cả 1 đời người kiếm 1 tri kỷ rất khó
nên những thằng bạn đúng nghĩa tao có tao không bao giờ từ bỏ
gặp nạn thì tao sát cánh
gục ngã thì tao bên cạnh
đơn giản vì tao chỉ mún sống đúng với chữ người em người anh

Tao có 1 thằng bạn thân khá là bản lĩnh
Lúc nào mở miệng cũng nói chơi chung với tao không hề toan tính
Nhưng sau lưng thì lại đâm chọt để cho tao mất bạn tình
What the * ! nhiều khi tao không dám tin đó là bạn mình !
Nhưng không sao ! sống như vậy cũng hay
Nhờ vậy tao mới tìm được điểm chung của đám súc vật và mày
đề cao vậy thôi ! chứ thua xa chó nhà tao
Nếu không tin thì cứ nghe tiếp coi nó hơn mày chỗ nào !
Con rex nhà tao vẫn sủa hằng ngày nhưng cơm nó ăn không no
Còn mày ở không sung sướng và khi thấy anh em chết không lo
Và con rex hễ thấy ai đụng đến tao là nó cắn hoài không nhã
Riêng mày thấy đầu gấu "thăm" tao thì lo kiếm chỗ núp trước trong nhà
Còn nhiều ! cái này là tao tóm tắt
Nói ngắn gọn trong vài câu để cho mày đỡ mất mặt
Chứ thật sự mà nói ! mày không xứng đáng
không xứng đáng để thằng karik này phải gọi là bạn ! foe

Ngày xưa …cứ tưởng rằng tao và mày sẽ là bạn thân
Cùng nhau sống chết ở mọi tình huống bất kể treo trên ngàn cân
Nhưng bây giờ có lẽ…mọi chuyện đã đổi thay
Từ khi tao thấy cách sống của mày đang biến chất theo từng ngày
Mày chỉ đến gặp tao…khi tao còn tiền mua beer và rựu
Rồi mày quay lưng ngay khi trong túi quần tao không còn 1 xu
Tao kêu mày nên sữa đổi…mày nói tao dư nước miếng
Bỏ mặt những lời tao khuyên…mày gật đầu cho qua chuyện
Lúc nào cũng “tao biết rồi”nhưng mà có làm được đâu
Lời tao nói với mày cứ như đàn gãi tai trâu
Gái gú,ăn chơi với mày những điều đó thì luôn luôn đứng đầu
Còn tình nghĩa,anh em mãi mãi chỉ là những thứ đứng sau
2 chữ bạn thân tốt nhất nên cho vào lãng quên
Hy vọng mày sẽ kiếm được thằng bạn…giống như mày kề bên
Tao đoán mày biết tao đang nói ai nên không cần phải kể tên
1 vers vậy là quá đủ tao nghĩ chắc không cần phải kể thêm

Sống ở nước mỹ không giống như sống ở việt nam
Con người nói chuyện với nhau bằng tiền mấy ai nói chuyện bằng tình cảm
Sớm,tối quanh năm suốt tháng cắm đầu đi học rồi đi làm
đời sống tinh thần lun nằm ở mức thiếu thốn nhiều nhất là tình bạn
Chán ngán nhưng không thể làm gì hơn ! điều đó tao biết
Bạn thật thì ít còn bè thì nhiều ! điều đó tao biết
Mong muốn được quay về những ngày xưa ! điều đó tao biết
Có những tâm sự không cần mày kể nhưng mà tao vẫn biết
Tao biết nhà mày rộng nhưng không có thang bắt lên thiên đường
Tương lai trước mắt chỉ có cô độc là bạn đồng hành đi chung 1 hướng
Hoàn cảnh không còn bình thường,không còn sống trong sung sướng
Hằng ngày phải đi làm thuê làm mướn bưng bê để kiếm từng đồng tiền lương
Nhưng mà nhóc ! hành trình đời mày chỉ mới vừa bắt đầu
Tao cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc gửi tặng mày 2 câu
Anh em có kiếp này…không có kiếp sau
Cho dù đời có ra sao thì tao và mày vẫn vượt qua cùng nhau.

Thần Nông đúng với tính cách em đánh lộn số 1 …… 95% 3crisp3
3crisp3

*** *** 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3…………………………………………………………………….

#2936090 0
cự giải ………………….. 3big_love3

Song Ngư……………………………….. 3big_love3

Xử Nữ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Song Tu IQ 130 3congratz3 3congratz3
I love Song Tu

khà khà !! dc mỗi cái đào hoa là số 1 :)) ………………. 3crisp3… 3crisp3.. 3crisp3……

dành cho mấy bác mê tín thôi trật hết trơn à

#3143742 0
Ma ket 3adore3………………………………………………….

vãi hàng con CỪU… anh thớt này ghét Cừu lắm chăng :((

3blur3 3blur3

Thiên Bình…..3ahhyes3tấn công nhanh gọn lẹ
 

Toi yeu bach duong ilove bach duong

Mình thiên yết ———————————————————

tại sao chỉ số đánh nhau và máu lạnh của Thần Nông lại cao nhất thế này3ahh3

Song tử number one   3crisp3

Chủ đề cùng mục


size 3, 12 chòm, Cự Giải, Song Ngư, Xử Nữ, Ma Kết, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Kim Ngưu,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)